Jak investovat

Jan Traxler: Klientům dělím majetek na čtyři investiční kvadranty

V každé investiční poučce najdeme rozdělení portfolia na akcie a dluhopisy. To je nedostatečné. Já svým klientům dělím majetek na čtyři skupiny.

 

Autor: Jan Traxler 18. 11. 2013

Základem investování je diverzifikace

Již deset let pomáhám lidem spravovat a zhodnocovat majetek. Postupem času jsem začal pro snadnější pochopení rozdělovat klientům majetek do čtyř kvadrantů, které se liší povahou majetku, likviditou, krátkodobou volatilitou i dlouhodobou výnosností. Každému klientovi se pak snažím vysvětlit, že není moudré spravovat majetek pouze v jednom kvadrantu. Zároveň ale neplatí, že by majetek měl být rovnoměrně rozložen do všech čtyř kvadrantů. To už záleží na rizikovém profilu investora a jeho investičních cílech.

Čtyři investiční kvadranty podle FINEZ Investment Management

FINEZ: Do čeho investovat - čtyři investiční kvadranty

Nejvýnosnější jsou akcie, pak nemovitosti

Z pohledu výnosu jsou dlouhodobě nejzajímavější akcie, respektive obecněji řečeno majetková účast na podniku, protože do tohoto kvadrantu řadíme i vlastní firmu, private equity apod. Výnos akcií je totiž dlouhodobě tvořen dvěma složkami – dividendami a růstem ceny. Růst ceny akcií obecně dlouhodobě zhruba odpovídá růstu nominálního HDP (tzn. inflaci + reálnému HDP). V tom se akcie liší od nemovitostí, kde je výnos tvořen také dvěma složkami – nájemným a růstem ceny, ovšem růst cen nemovitostí dlouhodobě pouze koresponduje s inflací, zatímco u akcií bývá růst cen vyšší.

Z pohledu rizika měřeného krátkodobou volatilitou mají naopak navrch nemovitosti a samozřejmě také pevně úročené vklady, kam řadíme kromě bankovních vkladů také dluhopisy. Ceny nemovitostí i dluhopisů mohou klesat, ale zpravidla pomalejším tempem a v menším rozsahu než akcie a komodity, u kterých je krátkodobá volatilita násobně vyšší. Ceny akcií sice dlouhodobě rostou v souladu s nominálním růstem HDP, ale krátkodobě okolo tohoto trendu silně oscilují. Zrovna nyní jsme ve fázi, kdy růst cen akcií výrazně předčil vývoj HDP. Díky tomu se akcie obchodují za vyšší násobky zisků firem (vyšší P/E), a můžeme tedy očekávat silnou korekci.

Před inflací ochrání komodity, nemovitosti i akcie

Pokud je pro klienta klíčová dlouhodobá ochrana před inflací, pak zcela nevyhovující je kvadrant pevně úročených vkladů, který má naopak deflační charakter. Pevně úročené vklady včetně dluhopisů jsou sice z krátkodobého pohledu konzervativní v tom, že nesou pevný úrok, ale z dlouhodobého hlediska mají jednu zásadní nevýhodu – jejich hodnota neroste s inflací. Pokud půjčím českému státu milion korun na deset let, budu každý rok dostávat dvouprocentní úrok, ale za deset let dostanu zpět svůj milion korun, který ovšem tou dobou s velkou pravděpodobností bude mít výrazně nižší reálnou hodnotu (kupní sílu).

Naproti tomu majetek ve zbylých třech kvadrantech má povahu inflační, jeho hodnota dlouhodobě roste s inflací. V tomto směru se stále větší oblibě těší komodity, zejména tradiční uchovatelé hodnot: zlato, stříbro a diamanty. Ale podobně někdo preferuje investice do umění, jiný si radši koupí archivní víno a další sbírku známek. Všechny tyto „komodity" mají jedno společné, jejich cena dlouhodobě roste vlivem inflace. Je třeba si ale také uvědomit, že komodity nenesou žádný úrok. Jsou tedy zcela nevhodné pro zajištění renty.

K čemu jsou vhodné komodity?

Tím se dostáváme zpět k akciím a nemovitostem. Ty totiž na rozdíl od komodit generují pravidelné cashflow a při tom si dlouhodobě také udržují hodnotu s inflací. Jak už jsme si řekli, v případě akcií dokonce růst cen dlouhodobě předčí inflaci. Celkem logicky bychom si tedy měli položit otázku: „Má vůbec smysl investovat do komodit?"

Budeme-li se dívat čistě na výnosově-rizikový profil investice, pak komodity zaostávají na krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Nehodí se do konzervativního ani dynamického portfolia. Dá se říct, že komodity jako investice nemají smysl. Přesto můžeme komodity do portfolia zařadit, buď ze spekulativních důvodů, nebo jako protiváhu akciím u rizikovějších portfolií, a nebo prostě jen jako alternativní formu peněz pro případ války apod. V takovém případě je ale nutné mít komodity fyzicky doma, zatímco pro spekulativní operace se naopak hodí burzovně obchodované kontrakty.

Shrnutí – kdy který kvadrant preferovat?

Vždy je dobré rozložit majetek mezi více kvadrantů. Ale podle rizikového profilu investora a investičního horizontu bychom některé kvadranty měli preferovat. Konzervativní investor by měl větší část majetku držet v kvadrantu I a II, tj. na pevně úročených vkladech, v dluhopisech a v nemovitostech. Podle délky investičního horizontu pak mohou převažovat nemovitosti (delší horizont), nebo naopak dluhopisy (kratší horizont).

Dynamický investor by se měl držet více kvadrantů III a IV, tj. komodit a akcií. Přičemž z dlouhodobého hlediska bych rozhodně preferoval akcie. Na kratším horizontu je pak možné různě spekulovat i s komoditami. I konzervativní investor může část majetku investovat do akcií nebo komodit, ale vždy pouze na dlouhodobém horizontu.

Čtyři investiční kvadranty podle rizikového profilu a investiční horizontu

FINEZ: Do čeho investovat - čtyři investiční kvadranty

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz 


Poraďte se, kam bezpečně investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


Autor: Jan Traxler 18. 11. 2013

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (45.5 + 3.9) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás
Nahoru