Jak investovat

Jak začít investovat? Definováním investičních cílů

Každou chvíli se mě někdo ptá, do čeho má investovat. Má odpověď zpravidla bývá: „O jaké částce se bavíme a co od té investice očekáváte?" Investování totiž není o žhavých tipech (pouze částečně), ale především o vhodné strategii. K tomu je nejprve zapotřebí správně nadefinovat investiční cíle.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
3. 5. 2008

Když chcete jet o víkendu s rodinou na výlet, co všechno musíte naplánovat a jak při tom postupujete? Pravděpodobně si nejprve určíte cíl cesty. „Pojedeme na Karlštejn," řeknete si například. Pak teprve plánujete způsob dopravy s ohledem na vaše individuální možnosti, potřeby a také rizika. Například jelikož se v Praze moc nevyznáte, nechce se vám studovat automapu a navíc se nechcete soustředit na řízení, zavrhnete auto. (A nebo naopak nemáte důvěru v hromadnou dopravu, nevěříte, že pojede na čas a raději se spoléháte sami na sebe.)

Kdybyste například jeli celou cestu autobusem, nestihli byste se zavčas vrátit domů. A tak se rozhodnete, že do Prahy pojedete vlakem a zbytek cesty autobusem. Při tom ale nesmíte zapomínat, že autobus je časově spolehlivější, zatímco vlak do Prahy může mít klidně i hodinové zpoždění. Nyní musíte ještě promyslet, zda zvolíte rychlejší, ale dražší Pendolino, a nebo obyčejný rychlík. A dále, zda preferujete pohodlnější, ale dražší první třídu, a nebo se spokojíte s druhou. Nakonec řešíte, kolik si vezmete na cestu pití, zda hrozí, že budete potřebovat deštník a další detaily.

Podobné je to i u investování. Přesto v praxi je postup investorů mnohdy postavený na hlavu. Aniž by měli jasný cíl cesty, už se rozhodují, zda vlakem či autobusem a jakou si vezmou svačinu. V bance vám zase dají akorát vyplnit dotazník, podle kterého jste konzervativní, vyvážený, a nebo dynamický investor a podle toho byste buď měli zůstat raději doma, nebo jet osobákem, a nebo rychlíkem.

Jak by měl postupovat rozumný investor? Co všechno byste si měli předem promyslet, než začnete zvažovat konkrétní produkty, respektive než oslovíte investičního poradce?

Částka k investování

Prvně je nutné specifikovat vaši startovní pozici. S tím asi nikdo nebude mít problém, spočítat si, jakou sumu hodlá investovat jednorázově a případně jaké částky chce postupně přidávat, například formou měsíčních vkladů. Zde chci jen upozornit, že tato informace hraje velmi podstatnou roli. Každá nula navíc otvírá nové investiční možnosti.

Když za mnou jako za investičním poradcem přijde někdo se sto tisíci, je předem téměř jasné, že peníze skončí někde v podílových fondech. Jde jen o to, zvolit vhodné portfolio fondů v závislosti na dalších níže uvedených faktorech. Naopak desetimilionové portfolio by pravděpodobně neobsahovalo žádný podílový fond, bylo by tvořeno především vytipovanými akciemi a dále indexovými a strukturovanými produkty.

Investiční horizont

Každý má také nějakou představu, jak dlouho hodlá nechat peníze pracovat. Někdy může jít o měsíce, jindy o desetiletí. Důležité je jedno - skutečně si investiční horizont předem jasně nadefinovat. Pokud jde o dlouhodobou investici s otevřeným koncem, pak si alespoň stanovit dobu, po které budete vyhodnocovat průběžný stav a revidovat investiční strategii. Tím mám na mysli, že i u investice výhledově třeba na třicet let si předem stanovíte, že například po pěti letech zhodnotíte dosavadní vývoj vašeho portfolia.

Požadovaný výnos

„Co nejvíc," odpoví naprostá většina lidí na otázku, jaký si představují výnos. Špatné, respektive zpravidla žádné stanovení požadovaného výnosu bývá v kombinaci s nedodržováním investičního horizontu nejčastější příčinou selhání investiční strategie. Je důležité si předem jasně stanovit cílové zhodnocení. Může jít o kumulovaný výnos na investičním horizontu, a nebo o průměrný roční výnos. Každopádně mělo by to být přesné číslo.

A tohoto čísla byste se měli držet. Nepoměřujte se se sousedem, jakého výnosu dosáhl on. Nechtějte, aby všechny fondy, které máte v portfoliu, byly každý měsíc mezi top desítkou nejvýkonnějších. Máte svůj vlastní cíl, z něho vycházejte při hodnocení. Investování není jen o tom, předem odhadnout, která akcie či fond nejvíce poroste. I když i o to se samozřejmě každý investor snaží. Avšak sofistikovaná správa investic funguje trochu jinak. Nejdůležitější je, dosáhnout stanovených investičních cílů (požadovaný výnos na daném horizontu, s danou mírou rizika, likvidity atd.) s co největší pravděpodobností.

Vztah k riziku

Riziko je možné chápat ve dvou rozdílných rovinách. Tou první je riziko, že při konečném zúčtování nebude dosaženo požadovaného výnosu na daném investičním horizontu. Nejlépe bychom ho mohli vyjádřit jako pravděpodobnost. Aby investice měla smysl, měla by pravděpodobnost dosažení minimálně požadovaného výnosu být vyšší než 50%, jinak jde čistě o hazard, ne o investování. Samozřejmě můžeme obecně říct, že s rostoucím požadovaným výnosem postupně klesá pravděpodobnost jeho dosažení. Jako pomůcku doporučuji zamyslet se nad otázkou "nouzového řešení". Co se stane, když požadovaného zhodnocení nebude dosaženo? Jde o životně důležitý cíl, ke kterému potřebujete danou sumu? Máte případně po ruce jiné nouzové řešení, jak cíl realizovat?

Podobně lze pomocí pravděpodobnosti vyjádřit nejen riziko, že nebude dosaženo požadovaného výnosu, ale také riziko, že bude na konci investičního horizontu hodnota portfolia nižší než na začátku. Nejste-li nadšenci do adrenalinových sportů, pak by toto riziko mělo být v každém případě výrazně nižší než 50%. Výše uvedené pravděpodobnosti nelze nikdy vyjádřit v číslech úplně přesně. Ale je dobré si uvědomovat vztah mezi výnosem a rizikem pomocí pravděpodobnosti a alespoň orientačně si předem stanovit pravděpodobnost dosažení požadovaného výnosu a pravděpodobnost, že skončíte v minusu. (Více se ke vztahu výnosu a rizika možná vrátím později v samostatném článku.)

Volatilita

Druhou rovinou rizika jsou výkyvy hodnoty investice v průběhu sledovaného období, čemuž se odborně říká volatilita. Někoho zajímá výnos až na konci investičního horizontu a výkyvy v průběhu ho netrápí. Ale v praxi mnoho investorů nedodrží svůj horizont. Při výraznějších výkyvech dolů podléhá většina panice a předčasně prodává, při prudkém růstu zase podléhá euforii a přikupuje za předražené ceny z prostředků určených jako likvidní rezerva. Jak to zpravidla končí, není nutné dodávat. Aby k tomuto nedocházelo, je dobré si předem stanovit, jaké výkyvy budete akceptovat. Na základě volatility jednotlivých instrumentů se dá poměrně přesně vyjádřit volatilita celého portfolia.

Volatilita je v podstatě směrodatná odchylka. Průšvih je, že někdy se udává volatilita hodnoty podkladového aktiva a jindy volatilita jeho výnosové míry. Dále existuje volatilita historická, tedy kalkulovaná na základě historických dat, a volatilita implicitní, aneb odhadovaná trhem do budoucna. Když někdy uvidíte číslo označující volatilitu, musíte si také zjistit, za jak dlouhé období. V praxi se totiž můžete běžně setkat s volatilitou denní, týdenní, měsíční či roční. Teprve tehdy má smysl porovnávat údaje o volatilitě, když se jedná o stejné období. Navíc se volatilita měří zpravidla každý den (a to i roční - za posledních 365 dní) a zveřejňuje se průměr takto naměřených hodnot za posledních x dní. To říkám jen proto, že tak jako všude jinde i zde platí, že má smysl porovnávat pouze porovnatelné, ale nesmíte přitom míchat jablka s hruškami.

Volatilita je podstatným ukazatelem pro správce majetku a investiční poradce. Běžný investor ji ale v praxi moc nevyužije. Pro potřeby formulace vašich investičních cílů bohatě postačí, když si předem stanovíte, jaký maximální krátkodobý pokles hodnoty vašeho portfolia budete akceptovat. Vývoj od prázdnin loňského roku jasně dokazuje, že pokles o dvacet a více procent během pár měsíců není u akcií nic neobvyklého. Ačkoliv z dlouhodobého hlediska se není čeho obávat, mnoho investorů tento pokles neustálo. Proto je potřeba si předem promyslet, co s vámi takový pokles udělá, a podle toho případně sestavit portfolio více konzervativně.

Likvidita investic

Dalším důležitým faktorem je likvidita investic, neboli nutnost přeměnit je na peníze. Nejde ani tak o to, zda je možné získat v případě nenadálé potřeby peníze zpět. U cenných papírů to téměř vždy bývá otázka několika pracovních dnů, stejně jako u jakéhokoliv jiného převodu mezi bankovními účty. Důležité je spíše to, že některé instrumenty není vhodné prodávat předčasně, zvláště obsahují-li v sobě nějakou garanci, nebo pevně stanovený výnos, protože ty se vždy vztahují až ke dni splatnosti instrumentu. Z toho důvodu doporučuji si zavčas promyslet, jak hodně je pravděpodobné, že budete muset prodat cenné papíry dříve, než plánujete.

Znalosti a zkušenosti s investováním

Trochu vedlejší roli při sestavování portfolia hraje míra znalostí a zkušeností investora. Přesto nelze tento faktor úplně opomíjet. I když využíváte služeb investičního poradce, nebo asset managementu, vždy je nutné, abyste dobře rozuměli vaší investiční strategii. Nemusíte znát veškeré detaily, od toho máte poradce, ale měli byste chápat základní souvislosti. Když jste například zatím pro své úspory používali nanejvýš stavební spoření, je nesmysl vám vysvětlovat opční strategie. Je to podobné, jako kdybyste přišli do druhé třídy na hodinu matematiky a chtěli s dětmi rozebírat integrály.

Kolik času hodláte věnovat správě investic

Posledním podstatným faktorem je zainteresovanost investora. Jinými slovy, jak hodně se o své investice hodláte starat, kolik času trávit sledováním vývoje jednotlivých trhů, sledováním nově emitovaných produktů, ekonomických prognóz, vyhlašování výsledků hospodaření firem a podobně? A pokud tímto nechcete trávit čas, jste ochotni za to platit někomu jinému? Někdo má investování zároveň jako koníčka. Jiného to zase vůbec nebaví, a nebo na to nemá dostatek času. Někteří se živí každodenním obchodováním na burze. Jiní se na vývoj svého portfolia dívají pouze párkrát za rok. Z toho jedni, protože jejich strategie je vyloženě pasivní, a druzí, jelikož za "aktivní správu" platí někoho jiného (já si například v takovém případě beru 20% ze zisku). Jaká je vaše představa?

Dovedete-li si dobře promyslet všechny výše uvedené faktory a srozumitelně formulovat své představy, pak vám každý zkušený investiční poradce dovede sestavit vhodné portfolio. Případně vám ukáže, která očekávání jsou nereálná, a pomůže vám stanovit si reálné cíle. Tyto cíle doporučuji si sepsat na papír, ať se máte později k čemu vracet. A samozřejmě nezapomeňte dodržovat, co jste si sami nastavili, zejména investiční horizont a maximální akceptovatelný pokles.

Psáno pro Finanční magazín

Dále doporučujeme:

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
3. 5. 2008

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (15.0 + 36.7) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru