Jak investovat

Jak investují bohatí

Nespekulují a jsou velmi konzistentní. A do čeho investují? Do akcií, nemovitostí, dluhopisů i nejrůznějších alternativ. Největší podíl tvoří akcie a vlastní byznys.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
15. 7. 2018

Společnost Capgemini každoročně provádí průzkum mezi nejbohatšími lidmi, kteří disponují majetkem ve výši minimálně jeden milion dolarů (tedy zhruba 22 milionů korun při aktuálním kurzu koruny). Tito dolaroví milionáři jsou označováni zkratkou HNWIs z anglického termínu „High Net Worth Individuals".

Každý rok pak ve své zprávě uvádí, kolik dalších milionářů přibylo, jak se zvětšil jejich majetek a spoustu dalších zajímavých statistik. Mně z celé publikace vždy nejvíc zajímají informace o tom, jak dolaroví milionáři spravují svůj majetek, do čeho investují. Rád to pak používám jako ilustrativní obrázek, když klientům popisuji, jak by zhruba mělo vypadat vyváženě rozložené portfolio investic.

Rozložení majetku dolarových milionářů

Každý milionář má majetek rozložen jinak. Jsou i tací, kteří třeba investují vše výhradně do akcií, asi není třeba více popisovat Warrena Buffetta. Pak jsou i jiní, kteří zase prakticky vše drží v nemovitostech. Ale tohle jsou extrémy. Když se podíváme na průměr trhu, dostaneme následující obrázek:

Jak investují bohatí - rozložení majetku dolarových milionářů

Jak můžete vidět z přiloženého grafu, největší kus koláče připadá na akcie. V průměru téměř třetinu majetku nejbohatších lidí tvoří podniky. Do škatulky „akcie" samozřejmě patří nejen podíly na veřejně obchodovaných akciových společnostech, ale i vlastní byznys či tzv. private equity, čili akcie společností, se kterými se neobchoduje na burze.

Nejbohatší lidé moc dobře ví, že největších výnosů lze dlouhodobě dosáhnout pouze vytvářením hodnot, ať už v oblasti výrobní, nebo ve službách. Proto primárně investují do vlastního byznysu a následně i do dalších podniků. Když firma generuje zisk, vyplácí z něj dividendy, nebo roste její hodnota. Z ekonomické logiky hodnota firem v průměru dlouhodobě roste rychleji než inflace.

Druhým oblíbeným způsobem využití kapitálu jsou investice do nemovitostí. Nemovitosti tvoří celkem 17 % z hodnoty majetku dolarových milionářů. I zde je princip jednoduchý, nemovitost musí někomu sloužit a pak nese výnos formou nájmu. Zároveň si dlouhodobě uchovává reálnou hodnotu, její cena roste plus mínus s inflací. Oproti akciím bývají výnosy nemovitostí o trochu nižší, ale zase výrazně stabilnější.

Dalších 16 % majetku mají milionáři zainvestováno v dluhopisech. Jinými slovy půjčují někomu peníze a za to na oplátku dostávají výnos ve formě úroku. Může se jednat o dluhopisy státní i firemní. Výhodou dluhopisů je ve většině případů fixně nastavený výnos. Nevýhodou je pevná nominální hodnota. Hodnota dluhopisu neroste dlouhodobě s inflací, jako je tomu u akcií a nemovitostí. Naopak vlivem inflace postupem času reálná hodnota dluhopisu klesá. Proto jsou všeobecně vhodnější spíše pro kratší časový horizont.

Poměrně velkou část majetku dolarových milionářů tvoří hotovost. Nejedná se tu jen o klasickou peněžní hotovost, ale samozřejmě včetně různých bankovních vkladů, pokladničních poukázek a dalších nástrojů peněžních trhů. Smyslem této složky je likvidita, za kterou pak nakoupíte další investici, když se vám naskytne nějaká zajímavá příležitost. Likvidní kapitál dnes v podstatě nevydělává, nebo jen velmi nízké drobky úroků, takže obecně není dobré ho mít příliš. Na druhou stranu někdy si člověk musí chvíli počkat, než se naskytne příležitost. Taková je situace nyní. Bohatí lidé často neví, kam dál investovat, protože akcie, dluhopisy i nemovitosti... všechno je drahé. Ale bohatí lidé si umí na příležitost počkat.

Poslední díl koláče je označen jako „alternativní investice" a zahrnuje vlastně vše ostatní. Nejčastěji zlato, umění, diamanty, ale i různé jiné komoditní investice, měnové deriváty, strukturované produkty, kryptoměny apod. Tyto alternativy dohromady tvoří 9 % majetku dolarových milionářů.

Trendy ve vývoji rozložení majetku

Ještě zajímavější je sledovat trend vývoje rozložení majetku dolarových milionářů. Možná byste čekali, že budou nějak chytře reagovat na vývoj na trzích a aktivně s rozložením pracovat. Pravda je ovšem taková, že to rozložení majetku milionářů se prakticky vůbec nemění.

Jak investují bohatí - trend vývoje rozložení majetku dolarových milionářů

Trochu se v čase mění podíl akciové složky, ale to je dáno primárně vývojem cen akcií. Že by se bohatí nějak ve velkém zbavovali svých akcií, nebo je houfně nakupovali, to rozhodně ne.

Jediné, co můžeme vysledovat, že v posledních dvou letech klesl zájem o alternativní investice, respektive jejich podíl na celkovém majetku dolarových milionářů. Složka alternativních investic výrazně rostla mezi roky 2010 až 2016. Teď se zase vrátila do normálu k 10 %.

Nejzajímavější trend je ona konzistentnost rozložení majetku dolarových milionářů. Žádné spekulace. Žádné přesouvání peněz z hromádky na hromádku. Neustále vyváženě rozložené portfolio stojící na třech základních pilířích – akcie, nemovitosti a dluhopisy, které generují výnosy formou nájmu, úroků nebo dividend. Ty pak doplňují v malém měřítku alternativní investice a samozřejmě likvidní hotovost.

Můžete to brát přinejmenším jako inspiraci, jak rozložit vlastní investice. Ale samozřejmě musíte zohlednit vlastní možnosti, cíle, časový horizont apod. Každý může mít portfolio složené trochu jinak. Já osobně třeba nemovitostní složce dávám mnohem větší váhu, a naopak nepotřebuji tolik likvidity. To už je vždy o individuálním nastavení každého investora.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Chcete se poradit, kam investovat?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
15. 7. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (1.6 + 21.1) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru