Jak investovat

Jak dnes bezpečně zhodnotit peníze?

Výnosy státních dluhopisů klesly pod dvě procenta a nepokryjí inflaci. Kam tedy dnes investovat s malým rizikem a výnosem kolem pěti procent ročně?

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
14. 4. 2013

Úroky státních dluhopisů extrémně nízké

Standardně se za konzervativní investici berou státní dluhopisy. Jenomže cena státních dluhopisů v uplynulých letech stoupla na rekordní hodnoty a jejich výnosový potenciál je vyčerpán na mnoho let dopředu. Od osmdesátých let úrokové výnosy amerických státních dluhopisů vytrvale klesají. Tržní cena dluhopisů tudíž roste výrazně nad jejich nominální hodnotu. Desetileté americké vládní dluhopisy se nyní obchodují s výnosem do splatnosti pouhých 1,7 % p.a.

Podobná je situace prakticky ve všech vyspělých ekonomikách. Nejnižší úroky dnes nesou švýcarské, japonské a německé dluhopisy. Také české státní dluhopisy se obchodují s velkou přirážkou oproti nominální hodnotě. Desetileté české státní dluhopisy už nesou méně než dvě procenta ročně. Za takové situace se nikomu nevyplatí je kupovat, když úroky na termínovaných vkladech jsou vyšší.

Výnos do splatnosti u desetiletých státních dluhopisů

Japonsko 0,52 % p.a.
Švýcarsko 0,58 % p.a.
Německo 1,23 % p.a.
Velká Británie 1,70 % p.a.
USA 1,73 % p.a.
Česká republika 1,78 % p.a.
Slovensko 2,55 % p.a.

Zdroj: Trading Economics

Vývoj výnosu do splatnosti u desetiletých amerických vládních dluhopisů

US 10y Government Bond Yield

Zdroj: FINEZ Investment Management

Tato situace uměle držených nízkých úroků ze strany centrálních bank může klidně ještě několik let přetrvávat, nicméně zcela jistě jednoho dne skončí a pro majitele dluhopisů a dluhopisové fondy začne velmi krušné období, kdy se tržní cena dluhopisů bude vracet zpět k nominální hodnotě. Proto je na čase opustit tyto tradiční konzervativní investice. Ovšem kam tedy dnes konzervativně investovat?

S investičním horizontem kratším než tři roky je v současné situaci asi lepší raději neinvestovat vůbec. Inflace je prozatím poměrně nízká, takže krátkodobě si můžeme vystačit i s termínovaným vkladem. Roční úrok se pohybuje zhruba od dvou procent u velkých bank do čtyř procent u kampeliček.


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


První alternativa: korporátní dluhopisy v CZK

Na delším horizontu by ale byla škoda nechat peníze ležet v bance, když můžeme relativně bezpečně zhodnotit peníze více. Standardní poučky by nás naváděly k investici do „bezrizikových" státních dluhopisů. Ty jsou však paradoxně v dnešní době poměrně rizikovou investicí. Vhodnou alternativou státních dluhopisů jsou dluhopisy firemní (korporátní). Jelikož se bavíme o konzervativní investici, tak se samozřejmě musí jednat o české firemní dluhopisy, nebo o adekvátní fond zajišťující měnové riziko do korun.

Dluhopisy středně velkých českých firem nesou zpravidla úrok od pěti až do osmi procent ročně, menší firmy musí kolikrát nabídnout i přes deset procent ročně, ale zde už musíme kalkulovat také s větší mírou insolventnosti. Prostřednictvím dobře diverzifikovaného fondu se tedy dostaneme zhruba na šestiprocentní výnos do splatnosti a po odečtení nákladů fondu by se čistý výnos měl dlouhodobě pohybovat kolem pěti procent ročně.

Rozhodně nedoporučuji investovat jenom do jednoho nebo dvou firemních dluhopisů s „garantovaným" úrokem. Všechny dluhopisy mají v podstatě „garantovaný" (pevný) úrok, ale ne všechny firmy ve finále dostojí svých závazků při splatnosti dluhopisu. Proto je velmi důležité rozložit riziko mezi více dluhopisových emisí. Nejefektivnější variantou jsou fondy korporátních dluhopisů. Akorát pozor, největší dva takto zaměřené fondy v ČR (ISČS a ČP Invest) mají velkou část portfolia investovánu v Rusku, takže jejich rizikový profil zdaleka neodpovídá konzervativní investici.

Při výběru vhodného fondu je třeba kromě regionální struktury a případného měnového zajištění sledovat také průměrný výnos do splatnosti dluhopisů ve fondu a modifikovanou duraci. Čím vyšší výnos do splatnosti, tím vyšší zisky by fond měl dlouhodobě přinést. Ovšem čím vyšší má modifikovanou duraci, tím citlivější je na změny úrokových sazeb a dalších faktorů, takže o to bude hodnota fondu více kolísat. Pro konzervativního investora musíme tedy hledat fond s nízkou modifikovanou durací, a přitom zajímavým výnosem do splatnosti. Velmi dobrý profil má v tomto směru korunový fond J&T Bond.


Poraďte se, kam investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


Vývoj ceny podílových listů fondu J&T Bond CZK

Fond J&T Bond CZK

Zdroj: FINEZ Investment Management

Druhá alternativa: nemovitostní fond

Druhou z dlouhodobého pohledu velmi konzervativní investicí s výnosovým potenciálem kolem 4-6 procent ročně jsou samozřejmě nemovitosti. Ceny nemovitostí v České republice od roku 2009 již poklesly dle očekávání zhruba o 20-30 procent. Nyní by dle mého názoru měly dlouhou dobu stagnovat, respektive plus mínus držet krok s inflací. Zároveň ale nemovitost můžeme pronajmout, a získat tak pravidelný „úrok" ve formě nájemného.

Rentabilita nájemného je sice v Praze a ostatních velkých městech stále poměrně nízká kolem 3-4 procent, ale i tak je to více než na termínovaném vkladu a zároveň by si nemovitost měla dlouhodobě udržovat svou reálnou hodnotu, zatímco kupní síla peněz uložených v bance bude dlouhodobě klesat. V menších městech pak rentabilita roste až k osmi procentům ročně, ovšem zde je zase problematičtější najít nového nájemníka, pokud některý odejde, takže musíme počítat s delšími prostoji, kdy nebude nemovitost pronajatá.

S ohledem na lepší diverzifikaci rizika a především dostupnost i pro drobnější investory můžeme opět sáhnout po variantě investice prostřednictvím fondu. V České republice aktuálně fungují tři otevřené nemovitostní fondy. Nejvyšší výnosy vykazuje fond Bridge, který je právě zaměřen na menší nemovitosti v regionálních městech, zatímco zbylé dva fondy soustředí své investice do velkých měst, zejména v Praze.

Vývoj ceny podílových listů nemovitostního fondu Bridge

Bridge nemovitostní fond

Zdroj: FINEZ Investment Management

Tento text je výtah z článku „Kde hledat investiční příležitosti" psaného pro měsíčník Finanční poradce.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
14. 4. 2013

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (28.4 + 13.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru