Jak investovat

Investice a daně 3 – Dluhopisy

Jak správně zdanit úroky? Kdy je u „jednokorunových" dluhopisů daň nulová? Jak zdanit výnosy zero-bondů?

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
25. 2. 2016

Čtěte také:

Existují v zásadě dva základní druhy dluhopisů. Nejčastěji se jedná o klasický kuponový dluhopis, jehož emitent vyplácí věřitelům (držitelům dluhopisu) pravidelný úrok, ať už roční, nebo třeba měsíční. Tento úrok patří mezi tzv. kapitálové příjmy podle §8 zákona o daních z příjmů.

Standardně, pokud dluhopis vydává emitent se sídlem v ČR, tak úroky vyplácí již po zdanění 15% srážkovou daní. Za odvedení daně pak odpovídá emitent dluhopisu. Tento příjem se tedy do daňového přiznání již neuvádí. Pokud však emitent nesrazil při výplatě úroku srážkovou daň, nebo pokud se jedná o zahraničního emitenta, a tedy příjem ze zahraničí, uvádíme příjem z vyplacených úroků do daňového přiznání jako dílčí základ daně podle §8.

Zde je na místě upozornit, podobně jako u dividend, že mnoho emitentů dluhopisů prodávaných i v České republice má sídlo v zahraničí. V takovém případě je nutné postupovat obdobně jako u dividend ze zahraničí, tj. příjem v ČR znovu zdanit a v příloze č. 3 daňového přiznání pak můžete uplatnit zápočet daně sražené v zahraničí.

Byl-li úrok vyplacen v cizí měně, přepočítáme ho na české koruny jednotným kurzem stanoveným pro každé zdaňovací období pokynem Generálního finančního ředitelství dle průměrných kurzů ČNB.

Vybrané jednotné kurzy platné pro rok 2015

Země Měna Kurz
EMU EUR/CZK 27,27
USA USD/CZK 24,69
Velká Británie GBP/CZK 37,66
Švýcarsko CHF/CZK 25,62
Kanada CAD/CZK 19,16
Polsko PLN/CZK 6,52
Švédsko SEK/CZK 2,92
Norsko NOK/CZK 3,04

Zdroj: Pokyn GFŘ D-25 ze dne 4. 1. 2016

Zaokrouhlování, nulová daň

U dluhopisů emitovaných do 31. 12. 2012 platí ještě přechodné ustanovení, podle kterého se základ daně stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se pak zaokrouhluje se na celé koruny dolů. Například dluhopis s jmenovitou hodnotou 1 Kč a úrokem 5% ročně vyplácí úrok 5 haléřů na jeden cenný papír, což se zaokrouhlí na celé koruny dolů, tudíž základ daně je 0 Kč, bez ohledu na to, kolik kusů dluhopisů investor vlastní. Podobně dluhopis s jmenovitou hodnotou 10 Kč a úrokem 9 %. Zde je vyplácený úrok 90 haléřů, což se také zaokrouhlí na 0 Kč a daň se tedy neplatí.

Ovšem pozor, od 1. 1. 2013 již platí novelizace, podle které se u všech dluhopisů emitovaných od 1. 1. 2013 již základ daně nezaokrouhluje po jednotlivých cenných papírech, ale až v součtu za všechny. Tedy pokud vlastníte dluhopisy s jmenovitou hodnotou 1 Kč emitované až v roce 2013 a později, tento dluhopis nese např. 5 % úrok a vy jich máte 100 000 kusů, tak emitent dluhopisu Vám vyplatí roční úrok 5000 Kč ze kterého srazí 15% daň, tj. Vám pošle pouze 4250 Kč.

Výnos zero-bondu

Vedle těchto klasických kuponových dluhopisů existují také zero-bondy, což jsou dluhopisy, které nevyplácí žádný úrok, ale jejich emisní hodnota je záměrně nižší než jmenovitá hodnota. Výnos je pak dán rozdílem jmenovité hodnoty inkasované při splatnosti dluhopisu a pořizovací emisní hodnoty. Také tento výnos je při splatnosti dluhopisu zdaňován jako kapitálový výnos podle §8 a zdaňuje se 15% sazbou.

Příjem z prodeje dluhopisů

Pokud koupíte libovolný dluhopis na burze a po nějaké době ho na burze zase prodáte, jedná se již o příjem z prodeje cenných papírů, který spadá pod ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů. Zde platí obdobná pravidla a možnosti osvobození jako pro příjem z prodeje akcií nebo podílových listů. Proti zdanitelnému příjmu uplatňujete náklady na pořízení dluhopisu.

Vlastníte-li dluhopis déle než tři roky, je příjem z prodeje dluhopisu osvobozen od daně z příjmů. Příjem je také osvobozen od daně, pokud celkový příjem z prodeje cenných papírů v daném zdaňovacím období nepřekročí částku 100 tisíc korun. Pro jistotu znovu opakuji, rozhodující tu není výše zisku, ale výše celkového příjmu z prodeje cenných papírů, i kdyby investor realizoval ztrátu.

Je-li dluhopis a obdobně třeba i investiční certifikát obchodovaný v cizí měně, musíme příjem i výdaj přepočítat jednotným kurzem na koruny (viz výše). Do přílohy č. 2 daňového přiznání pak uvádíme příjmy a výdaje přepočtené na koruny. Dílčím základem daně je opět kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji, v případě ztráty tedy nula korun.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Poraďte se, kam nyní investovat peníze.


 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
25. 2. 2016

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (22.0 + 44.9) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru