Investiční výhled

Jak chránit majetek před hyperinflací, devalvací měny a bankovní krizí?

Během pár let se můžeme potýkat s hyperinflací a devalvací měn, ještě dříve můžeme být svědky bankovní krize. Při tom aktuálně upadá svět do hospodářské recese a ke slovu se hlásí deflace. Jak v této nejisté a chmurné době chránit a zhodnocovat majetek?

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
5. 9. 2011

Nedávno mi jeden klient poslal tuto zprávu:

„Šíří se info – a já doufám, že je to jen obvyklá panika, ale Vy to budete vědět spolehlivěji – že hyperinflace nebo měnová reforma zničí všechny úspory, ať jsou kdekoli v cenných papírech, fondech, spořících účtech atd., pouze zlato a nemovitosti hodnotu udrží. A to zrovna, obávám se, v portfoliu nemám!!! Prosím ozvěte se mi co možná nejdříve s nějakým uklidněním."

Zárodky budoucí inflace

V médiích se začíná mluvit o QE3, tedy o dalším „tištění dolarů". Také Evropská centrální banka bude asi muset tisknout ve velkém eura, aby mohla nadále kupovat problémové dluhopisy zadlužených států Španělska, Itálie a dalších, a držet tak úroky u těchto dluhopisů na „udržitelné" úrovni (i když jen dočasně udržitelné úrovni), a také aby EFSF (European Financial Stability Facility) měl dostatek kapitálu na záchranu Řecka a dalších zemí v budoucnu.

Logicky se tak šíří obavy z inflace a vzhledem k předlužení USA i Evropy také o budoucnost dvou hlavních světových měn. Já sám dokonce straším lidi, že se blíží skutečná krize, kdy zkolabuje „dluhové financování", kdy budou krachovat jednotlivé státy, kdy se zhroutí penzijní systémy kryté dluhopisy nebo nekryté vůbec, kdy lidé přijdou o úspory a kdy bohužel asi poteče i krev.

Možná straším lidi předčasně a přehnaně. Ale možná taky ne. Ke skutečné krizi postupně kráčíme a nedovedu odhadnout, jestli se jí ještě lze vyhnout. Ale dokud jako společnost ignorujeme, že...

  • bez práce nejsou koláče
  • financování na dluh znamená vysávání šťávy na úkor budoucnosti
  • důchodový systém je pyramida, která může fungovat pouze do doby, dokud do systému více lidí přispívá, než z něj vybírá,

...tak jdeme přímo směrem k útesu. A ten pád bude opravdu bolet.

Viz článek: Skutečná krize se blíží

Investice při hyperinflaci

Ale vraťme se k otázce. Co se stane při hyperinflaci nebo devalvaci měny?

  V postižené měně (nominální hodnota) Po přepočtu do nepostižené měny (reálná kupní hodnota)
Hotovost   →   ↓
Depozita (bankovní účty, termínované vklady)   →   ↓
Dluhopisy   →   ↓
Akcie   ↑   →
Nemovitosti   ↑   →
Zlato a jiné komodity   ↑   →

V tabulce výše vidíte graficky znázorněno, že nominální hodnota papírových aktiv (červená pole) zůstává při hyperinflaci nebo měnové devalvaci konstantní, tudíž jejich reálná hodnota klesá. Hmotná aktiva (zelená pole) si reálnou hodnotu udržují, jejich nominální cena v postižené měně roste.

V tabulce se neobjevují podílové fondy. Fond je totiž jen forma vlastnické struktury majetku, podobně jako třeba družstevní vlastnictví domu. Podstatné je, do čeho fond investuje, zda tím majetkem podílníků jsou jen papíry a čísla v počítači (hotovost, dluhopisy, certifikáty...), nebo fyzický majetek (nemovitosti, komodity, firmy).

Investice při bankovní krizi

A zamysleme se ještě nad jednou otázkou. Jaké investice jsou nejvíce ohroženy při kolapsu finančního systému, kdyby hromadně krachovaly velké světové banky?

Hotovost   →
Depozita (bankovní účty, termínované vklady)   ↓
Dluhopisy   ↓↑→
Certifikáty, zajištěné fondy, strukturované produkty   ↓
Akcie   ↓↑→
Nemovitosti   →
Zlato   ↑
Jiné komodity   →

Když budou krachovat banky, tak je jasné, že vklady v postižených bankách budou nedobytné. Počítat se bude jen hotovost. Fyzická aktiva si opět budou udržovat hodnotu a zlato bude prudce zdražovat. Problém nastává u akcií a dluhopisů, které by pravděpodobně na krátkou dobu strmě spadly dolů, pokud by vůbec v takových dnech fungovaly burzy cenných papírů, ale po čase by se vrátily zpět a držely svou hodnotu. Samozřejmě vyjma akcií a dluhopisů zkrachovalých bank, ze kterých by byly bezcenné papíry.

Ještě bych rád upozornil, že kolaps bankovní pavučiny by dolehl na všechny moderní finanční produkty od certifikátů, přes různé garantované a jiné strukturované produkty včetně zajištěných fondů až po nejrůznější deriváty. Všechny tyto produkty jsou závislé na tom, že třetí strana (jiná banka) dodrží své závazky. U klasického zajištěného fondu musí například dodržet podmínky kontraktu emitent dluhopisu a emitent opce. Pokud by se ale rozjela spirála platebních neschopností velkých bank, pak postupně jedna po druhé nebudou schopny dodržet své závazky a zdánlivě bezpečné finanční produkty mohou skončit v odpadkovém koši.

To se bohužel týká i měnového zajištění u fondů, které je také závislé na dodržení závazků třetí strany. Takže v případě bankovní krize se nelze na měnové zajištění spolehnout. Proto je dobré portfolio měnově diverzifikovat.

Selský rozum nám jasně říká a historie to potvrzuje, že před hyperinflací, devalvací měny nebo krachem finančního systému náš kapitál ochrání jedině fyzické vlastnictví, zatímco papírový majetek může zcela ztratit svou kupní hodnotu. Hmotný majetek však nejsou jen nemovitosti, nebo zlato, ale obecně veškeré komodity a také akcie, neboť akcie představuje vlastnický podíl na firmě a firma má svou hodnotu danou vlastním kapitálem a potenciálem generovat zisk.

Investice při recesi a deflaci

Jenže aktuálně vše nasvědčuje tomu, že svět upadá do další hospodářské recese doprovázené deflací. Hyperinflace možná hrozí na neurčitém delším horizontu, ale krátkodobě není na hracím stole. A při ekonomické recesi doprovázené deflací klesají ceny všech hmotných aktiv – akcií, komodit i nemovitostí. Takže paradoxně krátkodobě by měly být výhodnější na držení dluhopisy a depozita.

Jak se zpravidla vyvíjí nominální hodnota aktiv při ekonomické recesi doprovázené deflací?

Hotovost   → 
Depozita (bankovní účty, termínované vklady)   →
Vládní dluhopisy   ↑
Korporátní dluhopisy   ↓
Akcie   ↓
Nemovitosti   ↓
Zlato a jiné komodity   ↓ 

Dolar a euro na cestě dolů

Situaci ještě komplikují měny. QE3, pokud bude spuštěno, bude tlačit relativní hodnotu dolaru dolů. A pokud jde o euro, to je dnes ryzí spekulace. Stačí, aby Německo ze dne na den oznámilo rozchod s eurem, a jeho kurz okamžitě spadne minimálně o dvě třetiny dolů a evropský finanční trh zkolabuje. Právě proto, že toto riziko visí ve vzduchu, tak ceny komodit prozatím setrvávají poměrně vysoko a zlato poslední měsíce prudce zdražuje, ačkoliv za standardní deflační recese by už ceny všech komodit měly klesat.

Krátkodobý a dlouhodobý výhled

Shrňme si tedy, jaký vývoj lze krátkodobě a dlouhodobě očekávat u jednotlivých tříd aktiv.

Dluhopisy mohou krátkodobě být vhodným útočištěm, ovšem pouze dluhopisy vládní a nejlépe korunové, popřípadě v měnách jako je švýcarský frank, nebo australský dolar, ale to už do hry vstupuje navíc měnové riziko. Potenciální výnos za toto riziko asi nestojí. Dlouhodobě jsou dluhopisy finanční sebevražda, jednak kvůli riziku vysoké inflace, a jednak kvůli kreditnímu riziku, a to zejména dluhopisy vládní – věříte snad, že ty dluhy někdo splatí? Korporátní dluhopisy jsou z dlouhodobého pohledu určitě lepší volbou, ale v případě hyperinflace i korporátní dluhopisy zůstanou bezcennými papírky.

Nemovitosti si sice z dlouhodobého pohledu budou udržovat hodnotu, ale krátkodobě by jejich ceny měly klesat. Navíc vzhledem ke stále se zhoršující demografické struktuře obyvatel by bylo velmi naivní očekávat, že reálné ceny nemovitostí v ČR a po celé Evropě dlouhodobě porostou. Budeme rádi, pokud si budou udržovat reálnou hodnotu.

Viz článek: Ceny nemovitostí klesnou a neporostou

Komodity si budou taktéž dlouhodobě udržovat svou reálnou hodnotu, ba dokonce by ceny komodit měly růst rychleji než inflace díky rostoucímu objemu světové populace, tedy rostoucí agregátní poptávce po komoditách. Krátkodobě by však ceny komodit měly klesnout, a to dost výrazně. Pokud jde o zlato, je třeba mít na vědomí, že zlato představuje spekulaci na eskalaci nové finanční nebo měnové krize. Jeho cena tak může krátkodobě růst i klesat, to je ruleta. Za určitých okolností může cena vyletět třeba až na 3000 dolarů za unci, ale stejně tak může teoreticky spadnout třeba až na 1000 dolarů za unci. Dlouhodobě si stejně jako všechny komodity bude udržovat reálnou hodnotu.

Akcie čeká odhadem ještě zhruba půl roku poklesu. Krátkodobě tedy nejsou vhodnou ochranou majetku, natož výdělečnou investicí. Nicméně dlouhodobě představují dobrou ochranu majetku před potenciální hrozbou hyperinflace, měnové devalvace i dluhové krize. A ze stejného důvodu jako komodity – růst agregátní poptávky – by měly dlouhodobě růst rychleji než inflace. Pro akcie pak hovoří ještě dividendy. Kromě toho, že by jejich ceny měly dlouhodobě růst a dokonce lehce překonávat inflaci, tak majitel akcie je oprávněn inkasovat podíl na zisku firmy formou dividendy, pokud tedy daná firma rozděluje zisk na dividendách.

Shrnutí

Jak vidno, ve vzduchu stále visí příliš mnoho neznámých a krátkodobě by možná bylo nejrozumnější vůbec neinvestovat. Proto také celý rok radím lidem, ať raději letos investují do vztahů, do přátel. Jenže držet hotovost za určitých okolností také nemusí být výhra a dlouhodobě je to ryzí pošetilost. Takže klientům dnes doporučuji držet v portfoliu akcie a hotovost a postupně dlouhodobě nakupovat akcie a komodity, a zároveň nyní v průběhu cca půl roku při větších poklesech nakupovat za mimořádně vyšší částky.

P.S. Obávám se, že jsem klienta ani další vystrašené investory moc neuklidnil, spíš naopak. Ale snad jsem vám alespoň pomohl více pochopit souvislosti a komplikace při rozhodování mezi krátkodobým a dlouhodobým konceptem portfolia.

Poznámka: V článku popisuji můj pohled na věc. Upozorňuji však, že investování není exaktní věda, a  pokorně přiznávám, že se mohu mýlit.

Psáno pro portál Finmag.cz a Peníze.cz


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
5. 9. 2011

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (1.4 + 38.5) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru