Fondy

Výhody a nevýhody podílových fondů

Podílové fondy nabízí jednoduché řešení, jak se k nejrůznějším investicím dostat i s malým kapitálem a ve většině případů efektivněji. Jsou vhodné zejména pro investory, kteří nemají čas nebo chuť věnovat se správě svého investičního portfolia.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
24. 6. 2012

Výhody podílových fondů

Nevýhody podílových fondů

  • časová úspora při správě investic
  • vyšší počáteční náklady
  • dostupnost pro malé investory
  • menší flexibilita
 
  • rozložení rizika mezi více investic
 

Dělba práce a specializace zvyšuje efektivitu

Podílové fondy ve většině případů nabízí efektivnější způsob investování, než když jednotlivec investuje sám na vlastní účet. Je to stejné jako v jakémkoliv jiném oboru. Díky dělbě práce a specializaci dovede stovka spolupracujících lidí vyrobit o mnoho více než by v součtu vyprodukovalo sto jedinců.

Podobně při správě majetku je efektivnější, když se specializovaný tým lidí stará o velký objem kapitálu, než když si každý jednotlivec spravuje malý objem peněz. Představme si tisícovku investorů, každý s jedním milionem korun, každý si sám obchoduje na burze, každý si sám analyzuje akcie, prochází výsledovky, čte výroční zprávy... Někteří z nich tráví týdně hodiny času nad svým portfoliem investic, jiní tolik času nemají a správu svého portfolia zanedbávají.

Pro každého z nich je tato situace neefektivní, protože buď tráví nad správou investic neúměrně mnoho času (vzhledem ke kapitálu 1 milion korun), nebo mají špatné výsledky. Daleko efektivnější by bylo, kdyby se pět z nich začalo správě investic věnovat naplno a spravovali by nejen své peníze, ale i kapitál zbylých 995 investorů. Celkově by vynaložili méně času a měly by lepší výsledky. Průměrné náklady na správu pro jednoho investora by byly o mnoho nižší. Tomuto jevu se v ekonomii říká „úspory z rozsahu". Na tomto principu fungují podílové fondy.


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


 

Dostupnost, jednoduchost, diverzifikace

Fondy umožňují investovat i malé částky a při tom je diverzifikovat. To hraje zcela zásadní roli zejména u nemovitostí a u dluhopisových investic, kde cena jedné nemovitosti nebo jednoho dluhopisu bývá zpravidla v milionech korun. Prostřednictvím nemovitostních fondů ale může každý vlastnit podíl na velkých investičních projektech třeba s částkou sto tisíc korun. Ještě více fondy ocení lidé, kteří nemají k investování jednorázový kapitál, ale spoří (investují) pravidelně na měsíční bázi.

Prostřednictvím fondů může také každý velmi jednoduše investovat do komodit nebo do akcií, třeba i na rozvíjejících se trzích jihovýchodní Asie či latinské Ameriky. Vyjma zlatých a stříbrných mincí je jinak pro menší investory poměrně složité dlouhodobě investovat do komodit. Stejně tak není snadné ani levné nakupovat akcie čínských, brazilských, nebo třeba indonéských firem. I drobný investor ale může investovat do komoditních fondů nebo do akciových fondů se specifickým regionálním či sektorovým zaměřením.

Kromě dostupnosti a nižších nákladů je důležitým faktorem také rozkládání rizika (diverzifikace) mezi více investic. Z pohledu řízení rizik je velmi důležité nesázet vše na jednu kartu. Každý fond investuje majetek podílníků do více investic, nakupuje akcie různých firem, nebo dluhopisy různých států, různé nemovitosti, nebo různé komodity. Díky tomu snižuje riziko negativního vlivu jedné nezdařilé investice na hodnotu celého portfolia investic.

Kdy je vhodné využít k investici podílové fondy?

  • Když investor nemá čas, nebo chuť se zaobírat správou svého investičního portfolia.
  • Pro investice do dluhopisů, akcií, komodit i nemovitostí.
  • Pro investice na rozvíjejících se trzích (emerging markets).

 

Nevýhody fondů

Velký objem spravovaného kapitálu vede k malé flexibilitě. Čím větší fond, tím pomaleji je schopný reagovat na aktuální vývoj na trzích. Velký fond nemůže své investice prodat hned, protože by tím způsobil deformaci trhu. V daný moment by nabídka na prodej extrémně převýšila poptávku ke koupi, takže cena prodávané investice by rychle spadla dolů. Velký fond tudíž musí své pozice nakupovat i prodávat pozvolna, mnohdy v řádu několika týdnů.

Žádný fond nefunguje jako dobročinná organizace. Správa investic je služba, za kterou se platí. Při investici si fond strhne vstupní poplatek, zpravidla ve výši 3-5 %, následně je ještě účtován každý rok správcovský poplatek, který se u většiny fondů pohybuje kolem 1,5 % z objemu spravované investice. To je cena za pohodlí investora a časovou úsporu.

Vzhledem k vyšším počátečním nákladům a malé flexibilitě se fondy absolutně nehodí ke krátkodobým spekulacím. Podílové fondy jsou vhodným investičním nástrojem pouze pro dlouhodobé investování.

Brání nám naše ješitnost

Pokud jde o peníze, málokdy důvěřujeme někomu jinému než sami sobě. Nechceme svěřit své peníze někomu cizímu. Navíc si často naivně věříme, že dovedeme investovat lépe než specializovaný tým. Přímé vlastnictví je pochopitelně pro každého lákavější než podílové vlastnictví. Nicméně podílové fondy jsou možností, jak se ke stejným investicím dostat i s malým kapitálem a ve většině případů efektivněji.

Je zajímavé, že mezi drobnými investory vzrůstá počet lidí, kteří si chtějí sami obchodovat na burze, sami si vybírat a nakupovat akcie. Naproti tomu mezi velkými investory se stále více prosazuje kolektivní investování, zakládají se nové a nové fondy kvalifikovaných investorů. Majetnější lidé totiž hledají efektivní řešení a nechtějí trávit čas činnostmi, na které si raději najmou odborníky.

Psáno pro deník E15


Poraďte se, které fondy vybrat a jak sestavit vlastní investiční portfolio.


 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
24. 6. 2012

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (11.8 + 19.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru