Fondy

Fond-show: Vendeavour Private Equity

Český FKI fond zaměřený primárně na potravinářství. Investorům nabízí preferenční investiční akcie s minimálním výnosem 8 % ročně.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 11. 2022

Základní údaje

Obhospodařovatel fondu
AVANT investiční společnost
Administrátor fondu
AVANT investiční společnost
Zakladatel fondu
Viktor Růžička
ISIN
CZ0008045978
Vznik fondu
16. 10. 2019
Velikost fondu
1,1 mld. Kč
Riziková třída
6
Minimální investice
1 mil. Kč

Investiční strategie

Vendeavour Private Equity Fund SICAV je český private equity fond zaměřený primárně na potravinářství, zdravotnictví a zdravý životní styl. V majetku fondu aktuálně najdeme pět potravinářských firem v celkové hodnotě necelé miliardy korun a s ročním obratem zhruba 1,4 miliardy. Největší firmou ve fondu je společnost Gastro-menu Express, která se zabývá výrobou lahůdek, pomazánek a rybích produktů. Dále firma Druid CZ, která se zaměřuje na výrobu a distribuci prémiových produktů a bio produktů, známá je třeba značkou Babiččiny nudle.

Skupina Vendeavour klade důraz na udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost. „Věříme, že má smysl investovat do nových technologií, které zajistí udržitelnost v oblasti produkce potravin,“ říká Viktor Růžička, zakladatel fondu. Pod značkou Sinea například vyvíjí rostlinné alternativy k živočišným potravinám nebo se věnuje indoorovému chovu ryb. Další firma ve fondu, České houby, zase v moderních farmách pěstuje žampiony, hlívu ústřičnou a další houby.

Složení portfolia fondu

Vendeavour Private Equity Fund - složení portfolia

Pipeline fondu

Vedle fondu Vendeavour Private Equity Fund SICAV funguje ještě druhá část skupiny pod hlavičkou Vendeavour Rose Garden, která sdružuje společnosti, jež svůj potenciál teprve rozvíjí.

„Naším cílem je vybudovat z nich firmy s pevným postavením na trhu, které pak budeme moci rovněž vložit do fondu Vendeavour. Ale až ve chvíli, kdy budou dostatečně velké a ziskové. Do té doby je rozvíjíme bokem ve skupině Vendeavoru Rose Garden,“ vysvětluje Jiří Tuvora, finanční ředitel skupiny.

Najdeme zde například již zmiňovanou značku Sinea zaměřenou na rostlinné produkty, aquaponické farmy, dále výrobce RAW tyčinek Markol Food nebo It’s my life Diets. Kromě potravinářských firem pak také společnost Promedeus, která dodává high tech zařízení do nemocnic a ordinací, od EKG přístrojů až po robotickou chirurgii. Perspektivní je také společnost DOMYRIO, která vyrábí moderní dřevostavby, a s ní spojená developerská firma DR Development.

„Během příštích dvou let chceme většinu z nich vložit do fondu. Zároveň připravujeme i úplně nové akvizice do fondu. Momentálně například jednáme s českou firmou vyrábějící krmiva pro zvířata. Nebo chystáme akvizici polského výrobce hotových jídel, který ve fondu doplní naši brněnskou firmu Freshbox,“ dodává Tuvora.

Historické výnosy (v CZK)

1 rok
6,00 %
~
6,00 % p.a.
2 roky
12,43 %
~
6,03 % p.a.
od založení
17,77 %
~
5,94 % p.a.
Fond Vendeavour má trochu složitější strukturu než běžné podílové fondy. Má více tříd akcií, mezi kterými funguje tzv. redistribuční mechanismus. Externím investorům nabízí preferenční investiční akcie s minimálním výnosem 6 % ročně. Je to ale vždy něco za něco. Garance minimálního výnosu je vykoupena omezenou participací na vyšších výnosech. Na případných výnosech nad 6 % ročně se investoři podílí z půlky, přičemž maximálně je majitelům preferenčních akcií připisován výnos 10 % ročně.

Nadvýnosy slouží v podstatě jako výkonnostní odměna pro zakladatele a manažery. Polovina výnosů nad 6 % ročně je připisována do hodnoty výkonnostních a manažerských akcií. Těmi je pak zase na oplátku zaručen minimální výnos pro preferenční akcie, když by byly nějaký rok výsledky fondu horší.

V dosavadním průběhu se i přes Covid a nynější energetickou krizi hospodářské výsledky fondu drží zhruba na úrovni toho minimálního výnosu preferenčních akcií. Za dva a půl roku fungování tedy zatím hodnota prioritních a preferenčních akcií fondu stabilně rostla o 0,5 % každý měsíc (6 % ročně). Vývoj hodnoty akcií pak na grafu vypadá jako rovná polopřímka. Až nějaký rok vykáže fond lepší hospodářské výsledky, projeví se to s přeceněním na konci roku i do většího růstu cen investičních akcií fondu.

Od 1. října 2022 do 30. září 2024 byl dočasně na dva roky navýšen výnos preferenčních akcií na minimálně 8 % ročně a maximálně 12 % ročně.

Historický vývoj hodnoty investice

Vendeavour Private Equity Fund - vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Hodnota majetku ve fondu a potažmo zhodnocení pro akcionáře fondu se primárně odvíjí od hospodářských výsledků jednotlivých společností v majetku fondu. Na rozdíl od akcií firem obchodovaných na burze zde cenu neovlivňuje aktuální nálada a očekávání investorů. Ocenění firem vychází z jejich provozního cashflow, schopnosti splácet své závazky a generovat zisky.

Specifikem fondu Vendeavour je, že investorům nabízí tzv. preferenční investiční akcie, které slibují investorům minimální roční výnos 6 % (aktuálně na dva roky 8 % ročně), bez ohledu na hospodářské výsledky. V případě horších výsledků je minimální výnos preferenčních akcií financován na vrub hodnoty výkonnostních akcií zakladatele fondu.

Při takové konstrukci je pak klíčové, aby hodnota kapitálu ve výkonnostních akciích byla dostatečně velká. Dle statutu fondu musí být minimálně na úrovni 25 % vlastního kapitálu fondu. Fakticky byla k 30. 9. hodnota kapitálu ve výkonnostních akcií zhruba čtyřnásobná oproti hodnotě kapitálu prioritních a preferenčních akcií, takže velmi komfortní krycí poměr.

Nicméně to ještě neznamená, že je tato investice úplně bez rizika. Riziko hospodářských výkyvů je zde velmi dobře ošetřeno. Ale kdyby všechny firmy ve fondu zkrachovaly, tak nezbude nic ani majitelům preferenčních akcií.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek
max. 3,00 %
Výstupní poplatek
10 % (3 roky)
Výkonnostní odměna
50 % z výnosu nad 6-8 % p.a.
Roční náklady na správu
0,38 %
Vstupní poplatek je dle statutu standardně účtován ve výši 3 %. Přesná výše vstupního poplatku pak záleží na zprostředkovateli. Přes FINEZ a náš odborný portál FKI-fondy.cz je účtován vstupní poplatek pouze 1 % a při investici od 5 mil. Kč výše neúčtujeme žádné vstupní poplatky.

Při zpětném odkupu v prvních třech letech od úpisu je účtován výstupní poplatek ve výši 10 % z hodnoty odkupovaných akcií. Po třech letech je možné z fondu vybírat peníze bez poplatku. Lhůta na vypořádání zpětných odkupů je sedm měsíců.

Náklady na správu fondu jsou velmi nízké. Dopad ročních nákladů na správu fondu je v klíčových informacích pro investory vyčíslen na pouhých 0,38 %.

Fond sice nemá klasický výkonnostní poplatek, ale preferenční investiční akcie mají omezený podíl na výnosech. Na výnosech nad 6 % participují z poloviny. A maximální roční výnos je omezen na 10 %. Respektive jak už bylo zmíněno, na dva roky je nyní rozmezí výnosů dočasně navýšeno na 8-12 % p.a.

Minimální investice

Vendeavour Private Equity Fund SICAV je fond kvalifikovaných investorů. Abyste tedy mohli do tohoto fondu investovat, musíte buď
•    investovat min. 125 tis. euro (cca 3,1 mil. Kč) a čestně prohlásit, že jste si vědomi všech rizik
•    nebo investovat min. 1 mil. Kč a prokázat, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním.

Přitom limit jednoho milionu korun se posuzuje za všechny fondy daného správce, AVANT investiční společnosti, takže teoreticky je možné do fondu v rámci produktu AVANT Flex investovat i menší částku (od 100 tis. Kč), pokud v součtu s dalšími fondy od AVANTu investovaná částka přesahuje 1 mil. Kč.

Závěrečné hodnocení

Fond Vendeavour má velmi sympatické zaměření, širokou pipeline dalších firem, nízké náklady na správu a velmi zajímavou perspektivu výnosů.

Díky jeho konstrukci můžeme tuto investici označit za relativně konzervativní se stabilním minimálním výnosem 6-8 % ročně, zároveň s možností participace na vyšších výnosech dle reálných hospodářských výsledků jednotlivých firem v majetku fondu.

Akorát s ohledem na výstupní poplatek a horší likviditu je potřeba se na fond Vendeavour dívat jako na dlouhodobou investici. Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.

S mnoha klienty investujeme do fondu Vendeavour a máme ho také v rámci private equity složky našeho multi-fondu Otakar složeného z cca 20 vybraných FKI fondů.

Užitečné odkazy

Aktuální profil fondu


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů AVANT investiční společnosti a z odborného portálu FKI-fondy.cz a jsou platná k 30. 9. 2022.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 11. 2022

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (3.8 + 36.7) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru