Fondy

Fond-show: Sporobond

Jeden z nejstarších a největších fondů v ČR je letos po pěti letech bídy opět ziskový. Jeho budoucí výnosový potenciál je však stále nízký a s velkou pravděpodobností bude v příštích letech zaostávat za inflací.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
29. 10. 2019

Sporobond je jeden z nejstarších českých fondů, funguje již přes 20 let a za tu dobu vydělal investorům cca 4 % p.a. Jedná se o dluhopisový fond spravovaný společností Erste Asset Management. Sporobond historicky patří k vlajkovým lodím České spořitelny a dodnes se s necelými 15 miliardami pod správou řadí k největším českým fondům.

Základní údaje

Správce fondu Erste Asset Management
Manažer fondu Martin Šmíd
ISIN CZ0008472263
Vznik fondu 31. 3. 1998
Velikost fondu 14,6 mld. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 2

Investiční strategie

Sporobond investuje primárně do českých státních dluhopisů, přičemž se snaží aktivně pracovat s durací a úrokovým rizikem, čili dle situace na trzích někdy preferuje dluhopisy s kratší dobou do splatnosti, jindy dluhopisy s delší dobou do splatnosti.

Jako doplněk portfolia může investovat i do podnikových dluhopisů a zahraničních dluhopisů, činí tak zejména prostřednictvím fondů. Nicméně vždy by se mělo jednat pouze o dluhopisy s investičním ratingem. Neinvestuje do dluhopisů s ratingem spekulativního stupně nebo bez kreditního ratingu.

Kromě dluhopisů dnes vyžívá i reverzních repo operací u České národní banky.

Složení portfolia fondu

Sporobond - složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok 5,13 % ~ 5,13 % p.a.
3 roky 0,53 % ~ 0,18 % p.a.
5 let 5,35 % ~ 1,05 % p.a.
10 let 35,55 % ~ 3,09 % p.a.
od založení 132,08 % ~ 3,99 % p.a.

Sporobond byl historicky velmi úspěšný fond. Dařilo se mu zejména v letech 1998-2005 a posléze v období let 2009-2014, kdy těžil z klesajících úrokových sazeb. Nicméně posledních pět let se trápil v dluhopisové pasti, kdy úrokové výnosy nezvládaly ani pokrýt náklady na správu fondu. Dnes už je zase ziskový, ale jeho výnosový potenciál je nadále žalostný, limitován stále velmi nízkými úroky státních dluhopisů, které budou pravděpodobně dlouhodobě zaostávat za inflací.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Sporobond - historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Sporobond je typický konzervativní dluhopisový fond. Jeho kreditní riziko je velmi nízké, neboť investuje převážně do českých státních dluhopisů, nebo využívá depozit v bankách. Většinu majetku investuje v korunách. V případě investic v cizí měně zajišťuje měnové riziko do koruny.

Nicméně v porovnání se sesterským fondem Sporoinvest již vykazuje mírnou volatilitu, a proto je zařazen do druhé rizikové třídy na sedmistupňové škále SRRI. Je to dáno tím, že investuje i do střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Průměrná doba do splatnosti dluhopisů v majetku fondu Sporobond je aktuálně 5 let. Čím delší doba do splatnosti, tím citlivější je tržní cena dluhopisu na vývoj úrokových sazeb.

Například v letech 2017 a 2018 ČNB zvedala úrokové sazby, což mělo negativní vliv na vývoj tržní ceny státních dluhopisů, proto Sporobond vykázal tyto roky mírnou ztrátu. Naopak letos s očekáváním ekonomického ochlazení začaly úrokové výnosy státních dluhopisů výrazně klesat, což se projevilo růstem tržní ceny dluhopisů. Díky tomu Sporobond na roční periodě vykazuje výnos 5 %.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 1,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 0,50 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 0,70 %

Dle statutu fondu může být při investici účtován vstupní poplatek až 2,5 %. Česká spořitelna ale standardně klientům účtuje vstupní poplatek 1 %. Za správu fondu si Erste Asset Management strhává z majetku fondu ročně 0,5 %. Celková roční nákladovost fondu je 0,7 %. To je na dluhopisový fond poměrně dobré číslo, většina dluhopisových fondů mívá náklady přes 1 % ročně.

Závěrečné hodnocení

Sporobond je historicky velmi úspěšný fond. Jedná se o konzervativní investici, kde se člověk nemusí obávat žádných velkých ztrát. Poplatkově je levný. A dokonce bych i pochválil portfolio manažera, pana Šmída, že v rámci mantinelů, které má, spravuje fond dobře.

Problém je, že tento fond má jen velmi nízký výnosový potenciál. Nacházíme se v prostředí záporných reálných úrokových výnosů (úrokové výnosy dluhopisů jsou nižší než inflace). V tomto prostředí jakýkoliv dluhopisový fond zaměřený na konzervativní státní dluhopisy bude zákonitě ve výnosech zaostávat za inflací. Průměrný hrubý výnos do splatnosti u dluhopisů v majetku fondu Sporobond je aktuálně 1,65 % p.a. (při průměrné době do splatnosti 5 let). Když odečteme náklady na správu fondu, dostaneme čistý výnosový potenciál fondu kolem 1 % p.a. na časovém horizontu 5 let.

To už můžeme rovnou peníze nechat ležet na spořicím účtu. Investice do fondu Sporobond z mého pohledu postrádá smysl. Tento fond je už zhruba pět let za zenitem. O to překvapující je, že se stále jedná o jeden z největších fondů v ČR. Lidé často netuší, že se nabízí i jiné relativně konzervativní možnosti investic s vyšším výnosovým potenciálem... například korporátní dluhopisy, nemovitostní fondy, nebo pro majetnější celá řada projektů mezi fondy pro kvalifikované investory.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Erste Asset Management a jsou platná k 30. 9. 2019.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
29. 10. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (32.4 + 15.1) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru