Fondy

Fond-show: Sirius Investments Alpha

FKI fond s portfoliem cca 20 hedge fondů. S výnosem 12 % za půl roku při minimální volatilitě patří zatím k nejúspěšnějším fondům v tomto roce.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
26. 8. 2022

Základní údaje

Obhospodařovatel fondu
Sirius investiční společnost
Administrátor fondu
QI investiční společnost
Zakladatel fondu
Martin Burda
ISIN
CZ0008043270, třída X, CZK
CZ0008043288, třída Y, USD
CZ0008046505, třída Z, EUR
Vznik fondu
11. 6. 2018
Velikost fondu
1,4 mld. Kč
SRRI (1-7)
5
Minimální investice
1 mil. Kč

Sirius Investments Alpha, podfond Sirius Investments investičního fondu s proměnným základním kapitálem, je fond kvalifikovaných investorů. Minimální investice do fondu je tedy jeden milion korun, pokud zároveň prokážete dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním, jinak je minimální investice 125 tis. euro (cca 3,1 mil. Kč).

Ovládající osobou fondu Sirius Investments Alpha je podle evidence skutečných majitelů Martin Burda, majitel zakladatelských akcií Sirius Investments investičního fondu s proměnným základním kapitálem.

Obhospodařovatelem fondu je Sirius investiční společnost, za kterou stojí Martin Burda, John Vax a Martin Lobotka. O administraci fondu se stará QI investiční společnost ze skupiny Conseq. Depozitářem je Česká spořitelna.

Investiční strategie

Fond Sirius Investments Alpha bychom mohli označit za fond alternativních burzovních aktiv. Jeho portfolio tvoří cca 20 menších hedge fondů s úzce zaměřenými tržními strategiemi s nízkou čistou expozicí na směr vývoje trhu. Část portfolia tvoří sektorově specializované long/short equity fondy. Druhá část portfolia je oportunistická a nekorelovaná s akciovými trhy. Jedná se o hedge fondy zaměřené na komodity, volatilitu a různé makro strategie.

Cílem fondu je přiblížit se v delším horizontu výkonnosti vyspělých akciových trhů, a zároveň udržováním nízké vazby na směr pohybu trhu výrazně snížit kolísavost výnosů a tím poskytnout vysokou ochranu proti propadům trhů.

Složení portfolia fondu

Sirius Investments Alpha - složení portfolia fondu

Historické výnosy (v CZK)

1 rok
15,44 %
~
15,44 % p.a.
3 roky
28,92 %
~
8,84 % p.a.
od založení
32,67 %
~
7,32 % p.a.

Fond Sirius Investments Alpha uvádí jako cílený výnos 5-8 % p.a. Funguje od roku 2018 a zatím se mu daří tento cíl naplňovat, když od založení vykazuje čistý výnos 7,32 % p.a.

Hlavní přidanou hodnotu ukázal v prvním pololetí tohoto roku, v období, kdy prakticky všechny investiční fondy orientované na finanční trhy vykazují vysoké ztráty, s výjimkou komoditních fondů a akciových fondů sektorově zaměřených na těžaře ropy a plynu.

Fond Sirius Investments Alpha ale v tomto období těžil z vysoké volatility na trzích a jeho dobře namixované portfolio hedge fondů od začátku roku vydělalo investorům 12 %. Hlavní zásluhu na tom mají komoditní hedge fondy, které tvoří cca čtvrtinu portfolia fondu.

Historický vývoj hodnoty investice

Sirius Investments Alpha - vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Fond Sirius Investments Alpha kombinací hedge fondů s různou investiční strategií usiluje o minimalizaci tržního rizika. Snaží se dosahovat kladného výnosu bez ohledu na to, zda trh jako celek jde nahoru či dolů, zda ceny aktiv rostou nebo klesají. Tento přístup se mu daří úspěšně naplňovat a historicky zatím vykazuje poměrně nízkou volatilitu.

Je třeba ale tradičně upozornit, že historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nikdo vám nemůže zaručit, že se manažerům vybraných hedge fondů bude nadále dařit. Správce fondu Sirius se ale určitě bude nadále snažit vybírat do portfolia úspěšné hedge fondy a rozumně přitom diverzifikovat riziko mezi různé investiční strategie.

Fond nabízí investorům tři měnové třídy investičních akcií (CZK, EUR a USD). Většinu investic realizuje v amerických dolarech nebo eurech. Korunová třída akcií je měnově zajištěná do korun proti pohybu kurzu koruny vůči dolaru a euru.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek
max. 3,00 %
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
1,25 % p.a.
Výkonnostní odměna
12,5 % ze zisku
Náklady na správu dle KID
4,57 % p.a.
Vstupní poplatek je dle statutu standardně účtován ve výši 3 %. Přesná výše vstupního poplatku pak záleží na zprostředkovateli. Přes náš odborný portál FKI-fondy.cz je účtován vstupní poplatek pouze 1 %.

Při zpětném odkupu standardně není účtován žádný výstupní poplatek. Výstupní poplatek ve výši 15 % může být dle statutu účtován pouze v případě, že během šesti po sobě jdoucích měsíců dojde souhrnně k odkupům 25 % a více investičních akcií. Jinými slovy, kdyby se fond dostal do problémů a více jak čtvrtina investorů by chtěla vybrat z fondu peníze, pak je při zpětném odkupu aplikován 15 % výstupní poplatek. Jinak lze z fondu vystoupit bez poplatku.

Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů je 6 měsíců. Po tuto dobu se již investor nepodílí na případných výnosech ani ztrátách fondu.

Za obhospodařování fondu si správce bere roční odměnu ve výši 1,25 % z fondového kapitálu a k tomu výkonnostní odměnu 12,5 % ze zisku. Kromě toho platí fixní částky za administraci fondu, depozitáře a další náklady. Dopad celkových ročních nákladů na správu fondu je vyčíslen na 4,57 % p.a. To je velmi vysoké číslo, obsahuje kromě nákladů samotného fondu Sirius i náklady dílčích hedge fondů, do kterých fond investuje.

Závěrečné hodnocení

Jak nám názorně ukazuje dosavadní vývoj hodnoty investičních akcií fondu Sirius Investments Alpha, jeho výhodou je, že nekoreluje s vývojem klasických akciových ani dluhopisových fondů. Při velmi nízké volatilitě generuje cílený čistý výnos 5-8 % p.a.

Musím mu ale vytknout jeho netransparentnost. V mých očích je to určitý „black box“, protože přesné složení portfolia si správce nechává pro sebe. Pokud bych tedy měl do tohoto fondu investovat, tak jen proto, že věřím obhospodařovateli, že bude nadále úspěšný ve výběru těch správných hedge fondů. Vlastní úsudek si ale udělat nemůžu. Takové rozhodnutí pak těžko můžeme označit za kvalifikované.

Fondy Sirius se díky dobrým výsledkům těší rostoucí oblibě. Někteří z mých klientů do fondu Sirius Investments Alpha také investovali, s plným vědomím, že vkládají svou důvěru v pana Burdu, Lobotku a Vaxe. Jedná-li se o minoritní doplněk portfolia, proč ne. Dle mého názoru by ale taková investice nikdy neměla tvořit více než 5 % portfolia.

V rámci našeho multi-fondu Otakar máme dnes v portfoliu 20 velmi úspěšných FKI fondů, fond Sirius Investments Alpha mezi nimi ale nenajdete. Jeho přístup totiž nezapadá do našeho konceptu. V rámci Otakara preferujeme reálné hmotné investice (nemovitosti, půdu, firmy…), nikoliv krátkodobé spekulace na burze.

Možná je to škoda, protože objektivně má fond Sirius Investments Alpha doposud velmi dobré výsledky a v roce 2022 zatím patří k nejúspěšnějším fondům veřejně nabízeným v ČR.

Užitečné odkazy

Aktuální profil fondu


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Sirius investiční společnosti, QI investiční společnosti a z odborného portálu FKI-fondy.cz a jsou platná k 30. 6. 2022.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
26. 8. 2022

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (30.9 + 44.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru