Fondy

Fond-show: Parvest Global Environment

Tematicky zaměřený enviromentální akciový fond. Výkonností zatím zaostává za indexem MSCI World, ale poráží konkurenci.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
12. 1. 2019

Jak už název napovídá, Parvest Global Environment je globální environmentální akciový fond. Vznikl v dubnu roku 2008. Má třídu eurovou (ISIN: LU0347711466) a dolarovou (ISIN: LU0347712357), korunovou třídu bohužel nemá.

Fond spravuje společnost BNP Paribas Asset Management ve spolupráci se společností IMPAX Asset Management specializující se na enviromentální a sociálně odpovědné investování. Obě firmy jsou i majetkově provázané, BNP Paribas drží zhruba čtvrtinový majetkový podíl na společnosti IMPAX. Portfolio manažerem fondu je již šest let Hubert Aarts, jeden z výkonných ředitelů společnosti IMPAX.

Základní údaje

Správce fondu BNP Paribas Asset Management
Manažer fondu Hubert Aarts
ISIN LU0347711466 (EUR), LU0347712357 (USD)
Vznik fondu 9. 4. 2008
Velikost fondu 900 mil. EUR
Rating Morningstar ****
SRRI (1-7) 5

Investiční strategie

Parvest Global Environment se zaměřuje na investice do společností, působících na environmentálních trzích, a které splňují kritéria sociálního, environmentálního a podnikového řízení (ESG) a musí také dodržovat principy stanovené iniciativou Global Compact v rámci OSN. Zejména investuje do společností, které se zabývají zpracováním a úpravou vody, recyklováním odpadů, energetickými úsporami, alternativními zdroji energie, vývojem nových ekologických materiálů apod.

 

Aktuálně má v portfoliu 46 titulů. Zhruba polovinu portfolia tvoří akcie amerických firem, třetinu evropské firmy a menší část připadá také na Japonsko a Čínu. Mezi největšími pozicemi v portfoliu fondu bychom našli například akcie společností Sealed Air, Suez, Xylem, Ecolab, Danaher, ale třeba taky Siemens nebo Schneider Electric.

 

Složení portfolia fondu

Parvest Global Environment - složení portfolia fondu

Historické výnosy (v EUR)

Fond vznikl na jaře roku 2008 a hned v počátku fungování zažil velký propad na akciových trzích. Během následujících dvou let se ale dostal do zisku.

Vůči benchmarku (index MSCI World) sice dlouhodobě zaostává (viz graf níže), ale přesto si v porovnání s konkurencí díky solidním výnosům drží čtyřhvězdičkový rating od agentury Morningstar. Například v porovnání s obdobně zaměřeným fondem Generali Fond živé planety dosahuje historicky mnohem lepších výsledků. Za posledních 7 let má zhruba dvojnásobné výnosy.

1 rok -10,92 % ~ -10,92 % p.a.
3 roky 10,48 % ~ 3,38 % p.a.
5 let 27,98 % ~ 5,06 % p.a.
10 let 145,51 % ~ 9,40 % p.a.
od založení 73,97 % ~ 5,29 % p.a.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Parvest Global Environment - Historický vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Jako většina akciových fondů je i tento z pohledu historické volatility zařazen do páté rizikové třídy ze sedmistupňové škály SRRI. Akciové trhy nyní prochází turbulentním obdobím, krátkodobě nelze vyloučit další výraznější propad cen. Nicméně z dlouhodobého hlediska má tento fond díky svému zaměření zajímavý růstový potenciál.

Fond je vedený v EUR a nezajišťuje měnové riziko. Na hodnotu investice v CZK tak má vliv také vývoj kurzu USD, EUR a v malém měřítku i GBP či JPY.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 3,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,75 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 2,22 %

Závěrečné hodnocení

Poptávka po environmentálních a sociálně odpovědných fondech mezi investory roste. Fond Parvest Global Environment patří k nejstarším takto zaměřeným fondům dostupným pro veřejnost v České republice a v porovnání s konkurencí má velmi dobré výsledky. Škoda jen, že není dostupný v korunové třídě.

Kdo preferuje investice v korunách, může využít sesterského fondu Parvest Aqua s podobným zaměřením, akorát tematicky specificky orientovaného na odpovědné hospodaření s vodou. Ten má i korunovou třídu.

Jelikož se jedná o akciový fond, je spíše vhodný pro pravidelné investice na delším časovém horizontu. Od října prochází akciové trhy silnou korekcí a nelze vyloučit, že se v průběhu roku propad ještě prohloubí. Mnoho indikátorů naznačuje, že se ekonomika již ochlazuje a že brzy může přijít recese. Vypadá to, že se medvěd po 10 letech chystá vylézt z brlohu.

Nicméně dlouhodobě ceny akcií rostou rychleji než inflace. A fond Parvest Global Environment má díky svému zaměření dobré vyhlídky, dlouhodobě by měl být schopný investorům nadále generovat zajímavý výnosy. Krátkodobá volatilita prostě k akciím patří, s tím je třeba počítat. Proto se u akcií obecně doporučuje investovat na pravidelné bázi a dlouhodobě.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů BNP Paribas Asset Management. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 12. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 30. 11. 2018.

 

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
12. 1. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (21.1 + 0.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru