Fondy

Fond-show: ING Aria Lion Aggressive

Dynamický (akciový) fond fondů, bez vstupního poplatku, se zajištěním do CZK, ale s vyššími náklady na správu. Výsledky zatím nemá špatné.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 4. 2019

ING Aria Lion Aggressive je podfond fondu ING Aria spravovaný lucemburskou společností ING Solutions Investment Management ze skupiny ING Group. ING Aria má čtyři podfondy dle rizikového profilu investorů: Lion Moderate, Lion Balanced, Lion Dynamic a Lion Aggressive. Liší se poměrem akcií, dluhopisů a nástrojů peněžních trhů. Lion Aggressive je z nich nejdynamičtější.

Základní údaje

Správce fondu ING Solutions Investment Management
Manažer fondu neuvádí
ISIN LU1476744492
Vznik fondu 10. 10. 2014 (EUR), 15. 9. 2016 (CZK)
Velikost fondu 77 mil. EUR
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 5

Investiční strategie

ING Aria Lion Aggressive investuje minimálně 90 % aktiv fondu do akcií, a to prostřednictvím ETF nebo aktivně spravovaných či pasivně spravovaných fondů registrovaných v Evropě. V zásadě se tedy jedná o fond fondů s velmi dynamickou strategií. Do 10 % portfolia mohou tvořit jiná aktiva. Aktuálně zhruba 6 % portfolia tvoří nástroje peněžních trhů, zbytek je investován v akciových fondech a ETF.

Z regionálního pohledu nyní fond investuje prakticky výhradně do akcií na rozvinutých trzích, emerging markets hrají naprosto zanedbatelnou roli v portfoliu fondu. Přiznám se, že od agresivního fondu bych čekal významnou expozici i na rozvíjející se trhy. Nicméně asi jim momentálně správce fondu nevěří. V rámci rozvinutých trhů pak stojí za zmínku, že fond momentálně výrazně převažuje evropský akciový trh nad americkým, což zpravidla pohledem tržní kapitalizace bývá v neutrální pozici opačně. Správce fondu tedy aktuálně věří více akciím v Evropě než v USA.

Složení portfolia fondu

ING Aria Lion Aggressive - složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok 1,73 % ~ 1,73 % p.a.
3 roky 16,12 % ~ 5,11 % p.a.
od založení 24,23 % ~ 5,13 % p.a.

Od zahájení činnosti v roce 2014 vydělal zatím fond 24 %, tedy cca 5 % p.a. Korunová třída funguje od roku 2016 a od té doby vydělala 12 %, tedy cca 4,8 % p.a. Byť to nejsou převratné výnosy, v porovnání s jinými korunovými dynamickými fondy fondů a dynamickými smíšenými fondy si vede mírně nadprůměrně. Například ve srovnání s poradci hojně využívaným fondem Conseq Active Invest Dynamický má prozatím o fous lepší výsledky.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

ING Aria Lion Aggressive - historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Z pohledu tržního rizika (historické volatility) je fond zařazen do páté rizikové třídy na sedmistupňové škále syntetického ukazatele rizikovosti SRRI, obdobně jako většina fondů investujících primárně do akcií.

Korunová třída fondu zajišťuje měnové riziko pevným směnným kurzem k základní měně fondu, kterou je euro. V majetku fondu jsou ale fakticky i ETF a fondy vedené v dolarech a dalších měnách. Na vývoj hodnoty majetku fondu v základní měně euru má tedy částečně vliv i vývoj kurzu dolaru, libry a dalších měn k euru.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 0 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu max. 2,50 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 2,36 %

Dle prospektu může být vstupní poplatek tohoto podfondu až 5 %, ale ING banka ho má v nabídce v rámci produktu ING fondy zcela bez vstupního poplatku. Výstupní poplatek účtován není. Roční poplatek za správu je dle prospektu u korunové třídy max. 2,5 %. Jeho přesnou výši ING nikde neuvádí. Každopádně celková roční nákladovost fondu (TER) za rok 2018 byla 2,36 %.

Závěrečné hodnocení

ING Aria Lion Aggressive nabízí jednoduché řešení pro investice do akcií, například pro pravidelné měsíční investice menších částek. Prostřednictvím tohoto dynamického fondu fondů máte široce rozložené portfolio, můžete investovat v korunách a nemusíte se o nic v zásadě starat. Hodně lidí u něj hlavně slyší na nulové vstupní poplatky.

Nicméně tento fond má poměrně vysoké roční náklady na správu (TER 2,36 %), takže co ušetříte na vstupu, to se prodraží dlouhodobě. Osobně bych dal raději přednost měnově zajištěnému globálnímu akciovému fondu. Například fond Fidelity World, který funguje už od roku 1996, má nižší náklady na správu a hlavně výrazně lepší výsledky a je plně měnově zajištěn do korun.

Jinak obecně jsem stále toho názoru, že na větší investice do akcií není zrovna nejvhodnější doba. Globální ekonomika se nachází někde ve finální fázi ekonomického cyklu a zároveň by se ve větší míře měly začít projevovat do hospodářských výsledků jednotlivých firem geopolitické problémy jako nedořešený Brexit či Trumpova obchodní válka proti všem. V takovém prostředí bych na akcie byl velmi opatrný.

Užitečné odkazy

  • Klíčové informace pro investory (KIID)
  • Factsheet fondu

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů ING Solutions Investment Management a jsou platná k 28. 2. 2019.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 4. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (47.2 + 0.4) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru