Fondy

Fond-show: Generali Prémiový dynamický fond

Dynamický profilový fond se značně flexibilním přístupem ke správě, nízkou nákladovostí TER a měnovým zajištěním do korun. Má krátkou historii pro serióznější porovnání s konkurencí, ale výsledky zatím nejsou špatné.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
7. 5. 2018

Generali Prémiový dynamický fond je typický aktivně spravovaný profilový fond. Zařazen je mezi smíšené fondy, protože může investovat do akcií i dluhopisů, přičemž podíl těchto složek aktivně upravuje dle vývoje na trzích.

Jak napovídá ISIN fondu IE00BYZDV649, je registrován v Irsku, ale veřejně nabízen v ČR. Irským administrátorem fondu je Société Générale Securities Services. Obhospodařovatelem fondu je Generali Investments CEE.

Základní údaje

Správce fondu Generali Investments CEE
Manažer fondu Patrik Hudec
ISIN IE00BYZDV649
Vznik fondu 8. 1. 2016
Velikost fondu 250 mil. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 5

Investiční strategie

Fond má poměrně volnou investiční strategii. Jeho cílem je primárně dlouhodobě vydělávat na akciích, ale zároveň má možnost v turbulentních dobách investovat místo do akcií do dluhopisů. Může investovat do státních i korporátních dluhopisů. Aktuálně bychom v portfoliu fondu našli např. dluhopisy J&T Finance Group, Sazka Group, Provident nebo Czechoslovak Group.

Akciovou složku portfolia řeší buď nákupem akcií jednotlivých akciových společností, nebo investicí do celého trhu prostřednictvím ETF či jiných investičních fondů. Aktuálně investuje hlavně do ETF na rozvinuté akciové trhy (USA a Evropa), emerging markets mají zanedbatelný podíl v portfoliu.

Rozložení portfolia fondu

Generali Prémiový dynamický fond - Složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok 0,89 % ~ 0,89 % p.a.
2 roky 12,23 % ~ 5,94 % p.a.
od založení 16,84 % ~ 6,97 % p.a.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Generali Prémiový dynamický fond - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Už z názvu vyplývá, že se jedná o dynamický, tedy rizikovější fond. Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu je 5, což odpovídá dynamickému profilu. V portfoliu fondu totiž převažuje akciová složka, jíž se samozřejmě týká vyšší volatilita. Dluhopisová složka sice vykazuje nižší volatilitu, ale zase se jí týká kreditní riziko. Průměrný kreditní rating dluhopisů v portfoliu fondu je BB, jedná se tedy o high yield dluhopisy. Důležité je, že fond zajišťuje měnové riziko do korun.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 4,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,40 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,25 %

Vstupní poplatek fondu je dle statutu max. 5 %, dle ceníku Generali 4 %. Výstupní poplatek není účtován, i když dle statutu může být až 3 %. Manažerský poplatek je 1,4 % ročně, ale jelikož začal být účtován až v průběhu minulého roku, tak celková roční nákladovost TER za rok 2017 vychází jen 1,25 %. V budoucnu bude TER vyšší, odhadem kolem 1,6-1,7 % p.a., to je ale ve srovnání s jinými dynamickými fondy stále velmi nízké číslo.

Závěrečné hodnocení

Fond byl otevřen teprve od roku 2016, má tedy zatím velmi krátkou historii pro serióznější porovnání výsledků s konkurencí. Zatím od založení vydělal investorům cca 16 %, což není špatné.

Jeho výhodou oproti konkurenci, například oproti fondu Conseq Active Invest Dynamický, je značně flexibilní přístup ke správě, nižší nákladovost TER a měnové zajištění do korun. Na druhou stranu není tak široce diverzifikován.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Generali Investments. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 30. 4. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 3. 2018.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
7. 5. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (27.1 + 34.2) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru