Fondy

Fond-show: Franklin Biotechnology Discovery

Velmi úspěšný akciový fond vhodný jako doplněk dlouhodobého dynamického portfolia. Za posledních 10 let vydělal 14 % p.a. (v dolarech). Má přiměřenou nákladovost a už 18 let stejného portfolio manažera.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
6. 11. 2018

Fond Franklin Biotechnology Discovery, spravovaný společností Franklin Templeton, je akciový fond zaměřený výhradně na odvětví biotechnologií. Má variantu dolarovou (ISIN: LU0109394709) a eurovou (ISIN: LU1803069274) a spravuje cca 2 miliardy dolarů.

O portfolio fondu se již 18 let stará portfolio-manažer Evan McCulloch, kterému aktuálně pomáhají Wendy Lam a Steve Kornfeld.

Společnost Franklin Templeton Investments patří k nejstarším a nejrenomovanějším investičním společnostem na světě. Jejich nejstarší fondy fungují od roku 1948 a mohou se pochlubit čistými výnosy kolem 10 % p.a.

Základní údaje

Správce fondu Franklin Templeton International Services
Manažer fondu Evan McCulloch, Steve Kornfeld, Wendy Lam
ISIN LU0109394709 (USD), LU1803069274 (EUR)
Vznik fondu 3. 4. 2000
Velikost fondu 2 mld. USD
Rating Morningstar ***
SRRI (1-7) 7

Investiční strategie

Fond Franklin Biotechnology Discovery investuje do akcií firem, které se věnují výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji různých biotechnologických či biomedicínských výrobků, služeb a procesů nebo se uvedené činnosti podílejí aspoň z 50 % na jejich zisku. Portfolio fondu aktuálně tvoří akcie 92 společností, převážně z USA. Největší váhu mají akcie společností Alexion Pharmaceuticals, Celgene, Biogen, Vertex Pharmaceuticals, Illumina, Regeneron Pharmaceuticals, Amgen, Gilead Sciences, Neurocrine Biosciences a Array Biopharma.

Biotechnologie zažívají v poslední dekádě velký rozmach, jejich potenciál však zdaleka není vyčerpaný. Ačkoliv obecně jsou biotechnologické akcie řazeny mezi rizikovější díky vysoké volatilitě, jejich výhoda je, že se nechovají cyklicky. Léky totiž kupujeme bez ohledu na ekonomickou situaci.

Rozložení portfolia fondu

Franklin Biotechnology Discovery - Složení portfolia fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Fond vznikl v roce 2000, takže už zažil dva velké propady na trzích. V letech 2000-2003 spadla hodnota podílových listů na polovinu. Propad v letech 2007-2009 ustál fond bez velkých ztrát. Ovšem v roce 2015 postihla celé odvětví silná korekce, tehdy fond ztratil 35 %. Přesto od roku 2000 vydělal 5,9 % p.a. a za posledních 10 let vydělal 14 % p.a. (v USD).

V posledních pěti letech fond výkonností mírně zaostává za benchmarkem, kterým je index Nasdaq Biotechnology. Od počátku fungování za tímto indexem zaostává zhruba o 0,3 % p.a., tedy srovnatelně s běžným akciovým ETF.

Franklin Biotechnology Discovery - Historický vývoj hodnoty investice

Historické výnosy (v USD)

1 rok -6,27 % ~ -6,27 % p.a.
3 roky -8,92 % ~ -3,07 % p.a.
5 let 37,31 % ~ 6,55 % p.a.
10 let 268,02 % ~ 13,92 % p.a.
od založení 190,00 % ~ 5,89 % p.a.

Rizika spojená s investicí

Odvětví biotechnologií patří k nejvíce volatilním, proto je SRRI fondu 7, tedy nejvyšší rizikový stupeň, zatímco většina akciových fondů spadá do páté kategorie.

S investicí je dále spojeno měnové riziko. Fond má měnovou variantu v EUR nebo USD. V obou případech fakticky investuje do akcií amerických společností v USD. Eurová varianta fondu ale zajišťuje měnové riziko mezi EUR a USD. U dolarové varianty tedy investor podstupuje riziko ze značně nevyzpytatelného vývoje kurzu USD/CZK, u eurové z vývoje kurzu EUR/CZK.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 5,75 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,50 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,81 %

Závěrečné hodnocení

Akciové trhy v říjnu postihla velmi silná korekce, která se pochopitelně nevyhnula ani tomuto fondu. Navíc reálně hrozí, že říjnová korekce byla teprve začátek hlubšího propadu akcií. Zdá se, že se medvěd po 10 letech chystá vylézt z brlohu. Na větší investice do akcií dle mého názoru dnes není vhodná doba.

Jako každý jiný akciový fond je i tento vhodný spíše pro pravidelné investice na delším časovém horizontu a pouze pro investory s dynamickým rizikovým profilem. Jeho potenciál je dlouhodobě stále zajímavý. Ovšem biotechnologie mají svá specifická rizika, zejména co se týče schvalovacího procesu nových léčiv, ale také v možné cenové regulaci léčiv. Biotechnologie tedy mohou tvořit doplněk dynamického portfolia, ale jeho základy by měly být vystaveny široce diverzifikovaným globálním akciovým fondem, pokud možno se zajištěním měnového rizika do CZK, např. fondem Fidelity World.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Franklin Templeton Investments. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 10. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 30. 9. 2018.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
6. 11. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (35.8 + 39.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru