Fondy

Fond-show: Czegg Ventures, podfond STARTEEPO Invest

Jeden z nejúspěšnějších fondů v ČR za poslední dva roky. Má velmi koncentrované portfolio akcií malých českých podniků obchodovaných na trhu START pražské burzy.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
31. 5. 2022

Základní údaje

Obhospodařovatel fondu
samosprávný fond
Administrátor fondu
QI investiční společnost
Zakladatel fondu
František Bostl
ISIN
CZ0008045085
Vznik fondu
1. 6. 2020
Velikost fondu
226 mil. Kč
SRRI (1-7)
7
Minimální investice
1 mil. Kč
Czegg Ventures, podfond STARTEEPO Invest je fond kvalifikovaných investorů. Abyste tedy mohli do tohoto fondu investovat, musíte buď
•    investovat min. 125 tis. euro (cca 3,1 mil. Kč) a čestně prohlásit, že jste si vědomi všech rizik
•    nebo investovat min. 1 mil. Kč a prokázat, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním

Investiční strategie

Czegg Ventures, podfond STARTEEPO Invest investuje do akcií menších českých podniků, jejichž akcie jsou obchodovány na trhu START pražské burzy. Fond má koncentrované portfolio, které nyní tvoří akcie pouhých třech společností. Největší pozice ve fondu patří akciím společnosti Karo Invest, českého výrobce kůží, ve které fond drží 28 % podíl na firmě. Dále je to česká obuvnická firma Prabos Plus a česká softwarová firma eMan. Portfolio doplňuje dluhopis společnosti Material & Technology s.r.o., českého výrobce dveřních klik. Tato firma se na burzu teprve chystá, upisovací období probíhá v červnu. Fond Czegg Ventures by měl získat cca 22 % podíl ve firmě.

Složení portfolia fondu

Czegg Ventures, podfond STARTEEPO Invest - složení portfolia

Historické výnosy (v CZK)

1 rok
35,26 %
~
35,26 % p.a.
od založení
79,18 %
~
37,53 % p.a.

Fond Czegg Ventures funguje od června 2020. Za necelé dva roky již vydělal investorům 79 %, což z nej dělá jeden z nejúspěšnějších fondů v ČR za poslední dva roky. Dlouhodobě cílí na čistý výnos 7 % ročně a více.

Historický vývoj hodnoty investice

Czegg Ventures, podfond STARTEEPO Invest - vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Fond Czegg Ventures, podfond STARTEEPO Invest má nejvyšší sedmou rizikovou třídu. Z dosavadního vývoje hodnoty investičních akcií fondu by člověk mohl nabýt dojmu, že fond vykazuje stabilní růst. Ale stejně jako u jiných akcií na burze, i cena akcií malých firem na trhu START může růst i stoupat, a to výrazně více než tomu bývá u akcií velkých zavedených firem.

Vzhledem k velmi koncentrovanému portfoliu je hodnota investice ve fondu závislá na vývoji několika málo firem. Speciálně akcie společnosti Karo Invest aktuálně tvoří zhruba dvě třetiny fondu, takže výsledek fondu je v tuto chvíli do značné míry závislý na vývoji jedné jediné firmy.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek
max. 5,00 %
Výstupní poplatek
25 % (5 let)
Poplatek za správu
1,30 %
Výkonnostní odměna
29 % z výnosu nad 7 % p.a.
TER (celková roční nákladovost)
3,25 %

Vstupní poplatek je dle statutu standardně účtován ve výši 5 %. Přesná výše vstupního poplatku pak záleží na zprostředkovateli. Přes FINEZ je účtován vstupní poplatek pouze 1 %, tak jako u všech fondů na našem odborném portálu FKI-fondy.cz.

Při zpětném odkupu v prvních pěti letech od úpisu je účtován výstupní poplatek ve výši 25 % z hodnoty odkupovaných akcií, s výjimkou odkupů do 500 tis. korun za posledních 12 měsíců. Formou zpětných odkupů je tedy možné např. čerpat z fondu výnosy, aniž by byl odkup zatížen výstupním poplatkem. Jinak je možné vybírat z fondu kapitál bez omezení až po pěti letech.

Za obhospodařování si fond bere ročně 1,3 %. Kromě toho ale platí fixní částky za administraci fondu, depozitáře a další náklady. Dopad ročních nákladů na správu fondu je vyčíslen na 3,25 %, což je vysoké číslo. Je to dáno malým objemem kapitálu fondu.

Kromě toho si zakladatel fondu bere také výkonnostní odměnu ve výši 29 % ze zhodnocení nad 7 % p.a.

Závěrečné hodnocení

Fond Czegg Ventures, podfond STARTEEPO Invest je v zásadě ve střetu zájmů. Společnost STARTEEPO, za kterou stojí František Bostl, je tvůrcem myšlenky trhu START pražské burzy a funguje jako poradce pro emise akcií na trhu START. Upisované akcie posléze nakupuje také do fondu Czegg Ventures.

Na druhou stranu, takový střet zájmů může být ku prospěchu věci, protože manažeři fondu jednotlivé společnosti velmi dobře znají a podle toho se mohou také rozhodovat, do kterých firem budou investovat. Zpravidla pak drží významný stake ve firmě a mají zastoupení v dozorčí radě.

Celkově je ale potřeba upozornit, že jde o velmi rizikovou investici. První dva roky se fondu náramně povedly, ale zcela jistě někdy přijdou i nepovedené investice. Tento fond by tedy měl být pouze doplňkem portfolia.

Jeho nespornou výhodou je, že příliš nekoreluje s vývojem klasických akciových fondů zaměřených na velké likvidní tituly. A jako investora vás může hřát pocit, že svou investicí poskytujete kapitál na rozvoj byznysu menších českých podniků.

Užitečné odkazy

Aktuální profil fondu


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů STARTEEPO Invest a z odborného portálu FKI-fondy.cz a jsou platná k 31. 3. 2022.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
31. 5. 2022

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (0.4 + 49.9) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru