Fondy

Fond-show: ČSOB Vyvážený

Lehce konzervativní smíšený fond, aktivně spravovaný, měnově zajištěný, s relativně nízkými náklady na správu. Ovšem výsledky má neuspokojivé, za 19 let nedokázal ani porazit inflaci.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
21. 3. 2019

Celým názvem KBC Master Fund ČSOB Vyvážený je podfond akciové společnosti KBC Master Fund pod správou KBC Asset Management. ČSOB Vyvážený patří k největším a nejstarším fondům v ČR. Funguje již od roku 2000 a dnes spravuje necelých 8,7 miliard korun.

Základní údaje

Správce fondu KBC Asset Management
Manažer fondu Petr Kubec
ISIN BE0174401928
Vznik fondu 30. 6. 2000
Velikost fondu 8,7 mld. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 3

Investiční strategie

Fond ČSOB Vyvážený je označován jako smíšený fond, protože kombinuje investice do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. V neutrální pozici má akciová složka váhu 30 % v portfoliu, dluhopisová složka 45 %, nástroje peněžních trhů či bankovní depozita 20 % a 5 % připadá na alternativní investice navázané zejména na komoditní nebo realitní trh.

Fakticky se jedná spíše o fond fondů, protože neinvestuje do jednotlivých akcií či dluhopisů, ale portfolio staví z jiných fondů skupiny KBC. Tím dosahuje velmi široké diverzifikace a zároveň může flexibilněji reagovat na vývoj na trzích.

Strategií fondu tedy není stock picking, aneb snaha vytipovat ty správné akcie a dluhopisy. Úkolem portfolio manažera fondu, Petra Kubce, je primárně řídit poměr jednotlivých složek v portfoliu a zároveň aktivně pracovat s regionální a sektorovou diverzifikací. Aktuálně například fond v rámci akciové složky upřednostňuje americký trh před evropským a mírně převažuje defenzivní sektory. Podobně v rámci dluhopisové složky dává dnes přednost krátkodobějším dluhopisům před dlouhodobými.

Složení portfolia fondu

ČSOB Vyvážený - složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok -2,17 % ~ -2,17 % p.a.
3 roky 4,99 % ~ 1,64 % p.a.
5 let 5,61 % ~ 1,10 % p.a.
10 let 47,91 % ~ 3,99 % p.a.
od založení 21,14 % ~ 1,03 % p.a.

Historickými výnosy tento fond rozhodně neoslňuje. Za 19 let fungování zhodnotil vložený kapitál pouze o 1 % p.a., což je výrazně pod inflací. Jistě, začal fungovat ve špatnou dobu, když šly akciové trhy zrovna dolů. Ale to ho neomlouvá. Na tak dlouhé časové periodě šlo rozhodně dosáhnout mnohem lepších výsledků.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

ČSOB Vyvážený - historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Fond ČSOB vyvážený, jak už název napovídá, můžeme označit za středně rizikovou investici vhodnou pro opatrnější investory. Volatilní akciová složka tvoří zhruba třetinu portfolia fondu. Zhruba dvě třetiny pak tvoří méně volatilní dluhopisová složka spolu s nástroji peněžních trhů a hotovostí. Díky tomu fond vykazuje střední výkyvy a je zařazen do třetího rizikového stupně ze sedmistupňové škály syntetického ukazatele rizikovosti SRRI.

Pro konkrétnější představu, největší pokles zatím fond zaznamenal v období let 2007-2009, kdy drawdown od vrcholu na dno dosáhl 25 %. Výprodeje na konci loňského roku ustál s poklesem o 8 %.

Fond je denominovaný v korunách a zajišťuje měnové riziko do korun.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 1,50 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,00 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,65 %

Vstupní poplatek fondu je dle statutu max. 2,5 %, ale dle ceníku ČSOB si banka fakticky účtuje vstupní poplatek 1,5 %. Výstupní poplatek účtován není. Roční poplatek za správu je 1 % a celková roční nákladovost fondu (TER) za rok 2018 byla 1,65 %. To je v porovnání s konkurencí přiměřené číslo, mezi smíšenými fondy patří z pohledu roční nákladovosti k nejlevnějším.

Závěrečné hodnocení

Strategie fondu není špatná. Nákladovost je přiměřená. Ale výsledky nejsou dobré. Co k tomu dodat. Nějak ta aktivní správa smíšeného portfolia správci fondu nenese kýžené ovoce. Zcela upřímně, já bych do takového fondu neinvestoval, když ani není schopný dlouhodobě porážet inflaci.

Pro srovnání, fond ČSOB Bohatství, další smíšený fond z dílny ČSOB, má dlouhodobě lepší výsledky. Je to dáno ale tím, že má trochu větší váhu akciové složky. A kam se oba dva hrabou třeba na First Eagle Amundi International Fund. Ale to už není úplně férové srovnání, protože fond First Eagle je sice také smíšený fond, ale výrazně agresivnější.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů ČSOB a KBC Asset Management a jsou platná k 28. 2. 2019.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
21. 3. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (23.4 + 18.1) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru