Fondy

Fond-show: ČSOB Bohatství

Smíšený fond s velmi dobře rozloženým portfoliem a přijatelnou nákladovostí. Patří k největším fondům v ČR. Historickými výsledky neoslní, ale ani nezarmoutí, výnosy dlouhodobě mírně poráží inflaci.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
23. 5. 2018

Fond ČSOB Bohatství je typický korunový smíšený fond. Můžeme ho označit jako vlajkovou loď mezi fondy nabízenými v ČSOB. Hodnota vlastního kapitálu fondu je zhruba 11 miliard korun, což z něj dělá jeden z největších fondů v ČR.

Jeho vznik se datuje roku 2000, hodnotu podílových listů zveřejňuje od roku 2003. Hodnota podílových listů fondu od té doby stoupla o 62 %, tedy přepočteno na anualizovaný výnos fond vydělal investorům cca 3,4 % p.a.

Základní údaje

Správce fondu ČSOB Asset Management
Manažer fondu Pavel Kopeček
ISIN 770000002244
Vznik fondu 15. 10. 2000
Velikost fondu 11 mld. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 4

Investiční strategie

Fond ČSOB Bohatství investuje do akcií a dluhopisů, a to zhruba ve vyváženém poměru 50/50. V rámci dluhopisové složky zhruba 40 % tvoří české státní dluhopisy, 40 % zahraniční zejména firemní dluhopisy a zbytek hypoteční zástavní listy a pár dluhopisů českých firem.

K dluhopisové složce portfolio manažer přistupuje jako ke konzervativní části portfolia, 80 % dluhopisové složky musí mít kreditní rating investičního stupně, tj. BBB- a vyšší. Průměrný kreditní rating dluhopisů fond nezveřejňuje, ale vzhledem k velkému zastoupení českých státních dluhopisů bych to odhadoval asi na A-.

V rámci akciové složky byste našli zhruba stovku akcií různých společností, převážně velkých zavedených firem, tzv. blue chip akcií. Z toho zhruba půlku tvoří americké firmy a druhou půlku evropské firmy včetně pár českých titulů. Mezi největšími pozicemi najdeme například akcie Royal Dutch Shell, Visa, Microsoft, Alphabet (Google), J.P. Morgan Chase, Daimler, BNP Paribas nebo Honeywell.

Rozložení portfolia fondu

ČSOB Bohatství - Složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok 1,44 % ~ 1,44 % p.a.
3 roky 1,09 % ~ 0,36 % p.a.
5 let 19,88 % ~ 3,69 % p.a.
10 let 28,86 % ~ 2,57 % p.a.
od počátku (6. 10. 2003) 62,62 % ~ 3,39 % p.a.

Historické výsledky fondu nijak neoslní, ale ani nezarmoutí. S výnosem 3,4 % p.a. od roku 2003 mírně poráží inflaci. Když historické výnosy srovnáme například s profilovým fondem fondů Conseq Active Invest Vyvážený, který má mimochodem vyšší roční nákladovost TER 2,26 %, tak fond ČSOB Bohatství dlouhodobě trochu zaostává (na desetileté periodě Conseq Active Invest Vyvážený vydělal 3,86 % p.a., zatímco ČSOB Bohatství jen 2,57 % p.a.) Naopak poslední rok má fond ČSOB Bohatství trochu lepší výsledky (vydělal 1,44 %, zatímco Conseq ztratil -2,73 %).

Historický vývoj hodnoty podílových listů

ČSOB Bohatství - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu je 4, což odpovídá většině smíšených fondů, usiluje o zlatou střední cestu mezi výnosem a volatilitou. Akciové i dluhopisové složky se samozřejmě týká standardní tržní riziko vyplývající z pohybů cen akcií a dluhopisů na burze, to je pochopitelně vyšší u akciové složky. Celkově je volatilita střední, proto SRRI na hodnotě 4.

Kreditní riziko v rámci dluhopisové složky fondu je rozloženo na 35-40 emitentů. Jejich průměrný kreditní rating ani váženou dobu do splatnosti dluhopisů fond nezveřejňuje, ale jak už zmiňuji výše, průměrný kreditní rating bych odhadoval zhruba na A- a většinu portfolia tvoří dluhopisy s kratší dobou do splatnosti do pěti let, citlivost na změnu úrokových sazeb tedy není velká.

Fond je denominovaný v korunách. V rámci akciové složky ale nakupuje převážně akcie v dolarech a eurech, v menší míře v britské libře, švýcarském franku a dalších měnách. Také v rámci dluhopisové složky část portfolia nakupuje v eurech, i když převažují korunové emise. Dle uvážení portfolio manažera fond může zajišťovat měnové riziko a převážně to dělá, ale nemusí tak činit, nejedná se striktně o měnově zajištěný fond.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 1,50 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,50 %
Výkonnostní odměna není
TER (celková roční nákladovost) 1,90 %

Závěrečné hodnocení

Fond ČSOB Bohatství je další z řady jednoduchých řešení, jak jediným fondem investovat vyváženě do globálně diverzifikovaného portfolia blue chip akcií a zároveň do konzervativní dluhopisové složky. Portfolio fondu je velmi dobře rozložené. Na smíšený fond má ještě přijatelnou roční nákladovost (TER = 1,9 %), i když je to v mých očích na hranici přijatelnosti. Existují levnější i dražší fondy. Vstupní poplatek 1,5 % je přiměřený.

Žádné zázraky od něj z pohledu výnosů nelze očekávat. Výnosový potenciál dluhopisové složky je nízký a sotva pokryje nákladovost fondu. S tímto problémem se ostatně dnes potýkají všechny dluhopisové fondy. Hlavní část výnosů tedy musí generovat akciová složka. Výnosový potenciál fondu je tudíž zhruba na polovině průměru vyspělých akciových trhů poníženo o náklady na správu. Tomu odpovídají i dosavadní výsledky fondu.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů ČSOB a jsou platná k 30. 4. 2018.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
23. 5. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (43.3 + 43.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru