Fondy

Fond-show: Conseq Private Invest vyvážené portfolio

Středně rizikový profilový fond fondů pro kvalifikované investory. Má přiměřenou nákladovost a historickými výnosy dlouhodobě poráží inflaci.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
20. 8. 2019

Conseq Private Invest vyvážené portfolio je fond kvalifikovaných investorů. Jako takový je tedy určen pouze investorům, kteří investují kapitál minimálně 125 tisíc euro (cca 3,25 mil. Kč). Popřípadě postačí i minimální investice jeden milion korun, pokud zároveň investor prokáže, že má dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním a dostatečné finanční zázemí.

Základní údaje

Obhospodařovatel fondu Conseq Funds investiční společnost
Manažer fondu Jan Vedral, Anne-Françoise Blüher, Tom Kadeřábek
ISIN CZ0008474186
Vznik fondu 19. 12. 2013
Velikost fondu 1,35 mld. Kč
Rating Morningstar žádný
SRRI (1-7) 4
Minimální investice 1 mil. Kč

Investiční strategie

Jedná se o fond fondů, neboli střešní fond. Jeho portfolio aktuálně tvoří 47 investičních fondů vyváženě rozložených mezi konzervativní a dynamickou složku. V neutrální pozici je portfolio složeno z 35 % akciovými fondy, z 55 % fondy dluhopisovými a fondy peněžních trhů a krátkodobých investic a zbylých 10 % připadá na fondy alternativních investic.

Portfolio fondu je aktivně řízeno, nicméně rozložení majetku je více méně konstantní, od neutrální pozice se zpravidla liší maximálně o jednotky procent. Čas od času dochází k rebalancování portfolia. A občas dochází k drobným změnám ve výběru konkrétních fondů v rámci jednotlivých složek portfolia. V červnu například manažeři fondu trochu obměnili v portfoliu fondy zaměřené na akcie japonských firem. Ale smyslem fondu není aktivně přesouvat kapitál mezi jednotlivými složkami, z hromádky na hromádku, chvíli investovat do akcií, chvíli do dluhopisů. Do podobných spekulací a časování trhu se záměrně nepouští.

Složení portfolia fondu

 Conseq Private Invest vyvážené portfolio - složení portfolia fondu

Historické výnosy*

1 rok 1,49 % ~ 1,49 % p.a.
3 roky 7,90 % ~ 2,57 % p.a.
5 let 11,80 % ~ 2,26 % p.a.
10 let* 81,14 % ~ 6,12 % p.a.
od 1. 1. 2004* 102,24 % ~ 4,65 % p.a.

Historický vývoj hodnoty investice*

Conseq Private Invest vyvážené portfolio - historické výnosy 

* Samotný fond fondů Conseq Private Invest vyvážené portfolio vznikl 19. 12. 2013. V předchozím období jsou výnosy založeny na výkonnosti aktivně řízeného portfolia fondů spravovaného společností Conseq dle stejné strategie na základě smlouvy o obhospodařování portfolia.

Rizika spojená s investicí

Vyváženým rozložením mezi akcie a dluhopisy fond usiluje o střední poměr mezi výnosem a rizikem. Tomu odpovídá i syntetický ukazatel rizikovosti SRRI fondu na úrovni 4 ze sedmistupňové rizikové škály.

Významnou část portfolia fondu tvoří také investice do fondů denominovaných v cizí měně, zejména v EUR a USD. Obhospodařovatel fondu může a nemusí měnové riziko z těchto pozic zajišťovat. Aktuálně například částečně zajišťuje měnové riziko z vývoje kurzu USD/CZK, ale nezajišťuje kurz eura.

Zda měnové riziko zajišťovat či ne, na to má každý správce jiný názor. Já osobně preferuji měnově zajištěné investice, protože beru vývoj kurzu měny jako riziko navíc, nedívám se na něj jako na spekulaci.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 3,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 0,75 %
Výkonnostní odměna 20 % z výnosu nad benchmarkem
TER (celková roční nákladovost) 1,66 %

Poplatky fondu jsou přiměřené. Vstupní poplatek závisí do značné míry na objemu investice, ale dle statutu je účtován maximálně ve výši 3 %. Roční odměna za obhospodařování a administraci fondu je dle statutu limitována úrovní 0,9 % z majetku fondu, přičemž aktuálně je stanovena pouze na 0,75 % p.a. Nad rámec toho pak obhospodařovateli náleží výkonnostní odměna kalkulovaná jako 20 % z výnosu nad benchmarkem fondu, přičemž pouze za situace kladné výkonnosti fondu a je zde standardně použita metoda high-water-mark. Celková roční nákladovost fondu byla v uplynulém roce 1,66 %. To je na vyvážené portfolio relativně dobré číslo.

Benchmark fondu je podrobněji popsán ve statutu. Tvoří ho mix dvou dluhopisových indexů, třech akciových indexů a PRIBORu. Historicky se zatím výnosnost Conseq Private Invest vyváženého portfolia pohybuje zhruba 0,9 % p.a. nad benchmarkem.

Závěrečné hodnocení

Pokud máte k investování kapitál minimálně jeden milion korun a více a nechcete se správou investic příliš zabývat, hledáte jeden produkt, který bude vše řešit za vás, pak určitě stojí fond Conseq Private Invest vyvážené portfolio za zvážení.

S menším kapitálem je případně možné investovat do obdobného retailového produktu Conseq Active Invest Vyvážený. Ten akorát nemůže využívat fondy pro kvalifikované investory, takže má portfolio ochuzené o některé fondy alternativních investic, a má trochu vyšší poplatek za správu, tudíž i vyšší roční nákladovost, tedy pochopitelně také trochu menší čisté výnosy.

Já osobně v praxi tyto produkty moc nevyužívám, protože na můj vkus je to v zásadě stále primárně o dluhopisech a akciích. V portfoliu fondu Conseq Private Invest vyvážené portfolio jsou sice zastoupeny i jiné „alternativy" jako nemovitosti, půda, obnovitelné zdroje energie, různé private equity projekty, hedge fondy a další, nicméně hrají zde zanedbatelnou roli. Celkem mají tyto fondy alternativních investic v portfoliu váhu kolem 14 %.

Například nemovitostní fondy jsou zde zastoupeny dva a dohromady je jejich podíl na portfoliu zhruba 5,5 %. Já naopak nemovitostní složku portfolia považuji za naprosto základní, nikoliv za „alternativu". Ve vyváženém portfoliu by dle mého názoru měly nemovitosti hrát mnohem větší roli na úkor dluhopisových investic, kterých je ve fondu Conseq Private Invest vyvážené portfolio na můj vkus zbytečně velký podíl.

Podobně private equity projektům bych dával mnohem větší prostor na úkor klasických burzovně obchodovaných akcií. Naopak nevidím důvod, proč mít v portfoliu 30 různých akciových fondů, když jejich vzájemná korelace se blíží jedničce. Taková diverzifikace pak postrádá smysl. Obecně si troufám tvrdit, že když má někdo volné miliony, dají se investovat i lépe.

Ale to je vždy věc názoru, nikdy se nedá zavděčit všem. Hold mám trochu jinou představu o tom, jak by mělo vypadat vyváženě rozložené portfolio investic a jak pracovat s diverzifikací rizika. Přesto považuji fond Conseq Private Invest vyvážené portfolio za dobrý produkt, zejména pro ty, kteří hledají jednoduché řešení. Je to univerzální profilový středně rizikový fond s přiměřenou nákladovostí a historickými výnosy dlouhodobě poráží inflaci, to je klíčové.

Užitečné odkazy

Aktuální profil fondu


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Conseq Investment Management a z odborného portálu FKI-fondy.cz a jsou platná k 30. 6. 2019.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
20. 8. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (13.6 + 20.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru