Fondy

Fond-show: Conseq Invest fond dluhopisů nové Evropy

Nejúspěšnější korunový dluhopisový fond v roce 2019. Dlouhodobě ale zatím jeho výsledky nejsou přesvědčivé a neodpovídají jeho rizikovému profilu.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 1. 2020

Conseq Invest fond dluhopisů nové Evropy funguje od konce roku 2005, tedy záhy po vstupu České republiky do Evropské unie. Myšlenkou fondu bylo profitovat z konvergence nových členů EU a potenciálních budoucích členů.

Fond je vedený v korunách a má růstovou i dividendovou třídu. Minimální investice do růstové třídy je 10 tisíc korun, do dividendové třídy 500 tisíc korun.

Základní údaje

Správce fondu Conseq Invest
Manažer fondu Jan Vedral, Ondřej Matuška, Jan Schiller
ISIN IE00B0SY6161
Vznik fondu 1. 12. 2005
Velikost fondu 1,4 mld. CZK
Rating Morningstar žádný
SRRI (1-7) 4

Investiční strategie

Tento dluhopisový fond je zaměřený na investice do státních i podnikových dluhopisů zejména v regionu střední a východní Evropy, Pobaltí a na Balkánu. Seznam zemí byl postupně rozšiřován, dnes už čítá 21 položek. Momentálně ale většinu fondu tvoří dluhopisy čtyř zemí: ČR, Polsko, Ukrajina a Turecko. Převažují státní dluhopisy, pouze 12 % portfolia tvoří korporátní dluhopisy.

Průměrný hrubý výnos do splatnosti dluhopisů v majetku fondu byl na konci listopadu necelých 6 %. Průměrná doba do splatnosti 4 roky.

Složení portfolia fondu

Conseq Invest fond dluhopisů nové Evropy - složení portfolia fondu

Historické výnosy (v CZK)

1 rok 13,60 % ~ 13,60 % p.a.
3 roky 2,08 % ~ 0,69 % p.a.
5 let 4,95 % ~ 0,97 % p.a.
10 let 39,30 % ~ 3,37 % p.a.
od založení 55,84 % ~ 3,20 % p.a.

Conseq Invest fond dluhopisů nové Evropy vykázal v roce 2019 nejvyšší výnos (13,6 %) ze všech dluhopisových fondů vedených v českých korunách. Ovšem tím více méně jen dohnal ztráty z předchozích dvou let. Dlouhodobě zatím výsledky neoslňuje. Za 14 let fungování zatím stoupla čistá hodnota podílových listů fondu o 56 %, což je lehce přes 3 % p.a. Překonal tak sice inflaci, ale zaostal za očekáváním.

Historický vývoj hodnoty investice

Conseq Invest fond dluhopisů nové Evropy - vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Riziková třída fondu je podle historické volatility na stupni 4 ze sedmistupňové škály syntetického ukazatele rizikovosti SRRI, což značí střední míru kolísavosti hodnoty investice.

Z pohledu kreditního rizika se jedná o fond na pomezí investičního a spekulativního ratingu. Průměrný kreditní rating dluhopisů v portfoliu fondu je BBB-, což je nejnižší úroveň ještě označovaná jako investiční rating. Podíváme-li se blíže na složení portfolia fondu, tak zjistíme, že fakticky se jedná o kombinaci „Áčkových" státních dluhopisů České republiky a Polska a rizikových „Béčkových" dluhopisů Ukrajiny a Turecka.

Zde je na místě upozornit na silnou koncentraci kreditního rizika – 20 % portfolia aktuálně v ukrajinských státních dluhopisech. To pomáhá k pěkným výnosům, ale nese s sebou nemalé riziko. Dle investičních limitů ze statutu fondu může fond investovat do dluhopisů s ratingem jedno „B" a nižším maximálně 30 % portfolia.

Pokud jde o úrokové riziko, čili riziko pohybů tržní ceny dluhopisů v souvislosti se změnou úrokových sazeb, tomu se portfolio manažeři fondu snaží částečně vyhnout tím, že do portfolia kupují také dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou navázanou na inflaci, Pribor apod. Variabilní úrok nese zhruba čtvrtina portfolia.

S fondem je spojeno také měnové riziko. Zhruba tři čtvrtiny majetku fondu jsou v jiné měně než v české koruně. Významný vliv na hodnotu investice v korunách tedy aktuálně má také vývoj kurzu polského zlotého, ukrajinské hřivny a turecké liry, což výrazně zvedá volatilitu fondu.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 2,50 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,00 %
Výkonnostní odměna 8 % ze zisku (HWM)
TER (celková roční nákladovost) 1,32 %

Dle statutu může fond účtovat při investici vstupní poplatek až 5 %, nicméně dle aktuálního ceníku společnosti Conseq je to maximálně 2,5 % v závislosti na objemu investice. Výstupní poplatek žádný účtován není. Za obhospodařování a administraci fondu je z majetku fondu strháván roční poplatek 1 %, respektive u dividendové třídy jen 0,7 %. Celková roční nákladovost fondu za rok 2018 byla 1,32 %.

Nad rámec těchto běžných poplatků je účtována ještě výkonnostní odměna ve výši 8 % z absolutního kladného výnosu fondu. Při aplikaci výkonnostní odměny je používána klasická metoda high-water-mark. Výkonnostní odměna je účtována pololetně, vždy k poslednímu lednu a červenci.

Závěrečné hodnocení

Conseq Invest fond dluhopisů nové Evropy oslnil v uplynulém roce vysokým výnosem. Historicky ale zatím spíše střídá dobré a špatné roky a když se to zprůměruje, žádný extra výsledek z toho není. Našli bychom celou řadu výrazně konzervativnějších fondů s lepšími výsledky, s vyšším dlouhodobým výnosem a zároveň s výrazně nižší volatilitou.

Možná se mu bude v budoucnu více dařit, ale v dosavadní historii zatím nepřesvědčil. Od dluhopisového fondu s takovýmto rizikovým profilem bych určitě chtěl dlouhodobě vidět vyšší výnosy na úrovni klasických high yield dluhopisových fondů. Co se mi také úplně nezamlouvá, je aktuálně poměrně velká koncentrace kreditního a měnového rizika do Ukrajiny a Turecka. Proti gustu žádný dišputát, ale mně osobně takový koktejl nechutná.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Conseq Investment Management. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 12. 2019, data o složení portfolia fondu jsou platná k 30. 11. 2019.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 1. 2020

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (42.7 + 1.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru