Fondy

Fond-show: Conseq Invest Dluhopisový

Dlouhodobě velmi úspěšný konzervativní korunový fond. Ustál obstojně i těžké časy rostoucích úrokových sazeb. Je dobře spravovaný, má přiměřenou nákladovost a poměrem výnos/riziko patří k nejlepším dluhopisovým fondům v ČR.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
8. 2. 2019

Conseq Invest Dluhopisový (ISIN: IE0031282662) patří k nejstarším českým fondům, i když je z historických důvodů registrovaný v Irsku jako podfond investiční společnosti Conseq Invest plc. Spravuje ho Conseq Funds investiční společnost, konkrétně pak portfolio manažeři Jan Vedral, Ondřej Matuška a Jan Schiller. Administraci v Irsku zajišťuje BNP Paribas.

Fond funguje od roku 2000 a dnes spravuje majetek v hodnotě zhruba 3,6 miliard korun.

Základní údaje

Správce fondu Conseq Funds investiční společnost
Manažer fondu Jan Vedral, Ondřej Matuška, Jan Schiller
ISIN IE0031282662
Vznik fondu 11. 9. 2000
Velikost fondu 3,6 mld. Kč
Rating Morningstar bez ratingu
SRRI (1-7) 2

Investiční strategie

Fond Conseq Invest Dluhopisový investuje převážně do korunových dluhopisů s ratingem investičního stupně. Zhruba 40 % portfolia fondu tvoří české státní dluhopisy. Zbytek pak různé korporátní dluhopisy, zpravidla s ratingem BBB. Dluhopisy v cizích měnách mohou mít maximálně 30 % váhu v portfoliu, aktuálně tvoří zhruba 10 % majetku fondu.

Průměrný hrubý výnos do splatnosti dluhopisů v majetku fondu byl ke konci roku 3,63 % p.a. Necelých 40 % portfolia tvoří floatery – dluhopisy s pohyblivým úrokem. Tím se portfolio manažeři fondu snažili mírnit negativní dopad rostoucích úrokových sazeb na hodnotu portfolia fondu. Když rostou úrokové sazby, tržní cena dluhopisů totiž klesá. To se ale netýká dluhopisů s variabilním úrokem navázaným např. na PRIBOR apod.

Složení portfolia fondu

Conseq Invest Dluhopisový - složení portfolia fondu

Historické výnosy

1 rok 0,37 % ~ 0,37 % p.a.
3 roky 2,32 % ~ 0,77 % p.a.
5 let 6,24 % ~ 1,22 % p.a.
10 let 40,75 % ~ 3,48 % p.a.
od založení 113,01 % ~ 4,20 % p.a.

Fond Conseq Invest Dluhopisový funguje již od roku 2000 a za tu dobu stoupla čistá hodnota podílových listů fondu o 113 % (4,2 % p.a.) Výkonností tak dlouhodobě poráží inflaci v ČR.

Posledních pět let prochází těžkým obdobím, stejně jako všechny korunové dluhopisové fondy zahnané do kouta bezprecedentně nízkými úrokovými sazbami. Poslední tři roky tak výnosy zaostávají za inflací, ale obdivuhodné je, že má fond v tomto období vůbec kladnou výkonnost. Období rostoucích úrokových sazeb přestál velmi obstojně a v relativním srovnání na pětileté periodě patří k nejlepším konzervativním dluhopisovým fondům v ČR. To platí i dlouhodobě.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Conseq Invest Dluhopisový - historický vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Fond Conseq Invest Dluhopisový patří k velmi konzervativním fondům. Vykazuje nízkou volatilitu, syntetický ukazatel rizikovosti SRRI je na stupni 2 ze 7.

Z pohledu kreditního rizika se také jedná o relativně bezpečnou investici. Velkou část portfolia fondu tvoří české státní dluhopisy. Průměrný kreditní rating dluhopisů v majetku fondu je A+.

Z pohledu citlivosti na vývoj úrokových sazeb je míra rizika střední, průměrná doba do splatnosti dluhopisů je cca 5-6 let. Ale citlivost na změnu úrokových sazeb výrazně snížil právě zmíněnými dluhopisy s variabilním úrokem navázaným na vývoj úrokových sazeb.

Měnové riziko je minimální, 90 % portfolia fondu je investováno v korunách.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek 2,50 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,00 %
Výkonnostní odměna 12 % z výnosu nad benchmark
TER (celková roční nákladovost) 1,28 %

Vstupní poplatek fondu je dle statutu max. 5 %, ale dle ceníku Consequ je u účtován vstupní poplatek 2,5 %. Výstupní poplatek účtován není.

Roční poplatek za správu fondu činí 1 %. Dále si od roku 2010 fond účtuje výkonnostní odměnu ve výši 12 % z výnosu nad benchmark fondu. Momentálně ale výnos fondu zaostává za benchmarkem, takže výkonnostní odměna není účtována. Celková roční nákladovost fondu (TER) byla 1,28 % za rok 2017.

Závěrečné hodnocení

Fond Conseq Invest Dluhopisový jsem dříve často využíval s klienty v rámci konzervativní složky portfolií. Zhruba před pěti lety jsem ale nad tímto fondem stejně jako nad všemi konzervativními dluhopisovými fondy zlomil hůl s tím, že jejich výnosový potenciál je pro příštích 5-10 let nulový či spíše záporný.

Dnes po pěti letech můžu konstatovat, že to byl rozumný tah. Ale zároveň uznale smekám před panem Vedralem a jeho týmem lidí, jak dokázali v těchto těžkých časech fond řídit. Když se podívám na vývoj úrokových sazeb, čekal bych, že fond bude na tříleté i pětileté periodě minimálně 5 % ve ztrátě. Místo toho dokázal za pět let i po odečtu nákladů na správu vydělat 6 %. To je s ohledem na tržní okolnosti obdivuhodné.

Zároveň je třeba si uvědomit, že jeho budoucí výnosový potenciál už zase stoupl. Průměrný hrubý výnos do splatnosti 3,6 % p.a. znamená, že by fond měl být schopný v příštích pěti letech vydělat zhruba 2-2,5 % p.a. čistého. Fond Conseq Invest Dluhopisový mi tedy pomalu začíná opět dávat smysl jako konzervativní investice. Jako doporučený minimální investiční horizont Conseq uvádí 2 roky.

Užitečné odkazy

  • Klíčové informace pro investory (KIID)
  • Factsheet fondu

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Conseq Investment Management. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 31. 1. 2019, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 12. 2018.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
8. 2. 2019

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (32.6 + 41.2) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru