Fondy

Fond-show: Conseq depozitní plus

Ideální nástroj pro firmy a velké investory na krátkodobé zaparkování kapitálu u ČNB, aktuálně s očekávaným výnosem kolem 4 % p.a.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 2. 2022

Základní údaje

Obhospodařovatel fondu
Conseq Funds investiční společnost
Manažer fondu
Jan Vedral, Ondřej Matuška, Jan Schiller
ISIN
CZ0008475795
Vznik fondu
11. 1. 2019
Velikost fondu
2,2 mld. Kč
SRI (1-7)
2
Minimální investice
1 mil. Kč
Doporučený časový horizont
min. 1 měsíc

Conseq depozitní plus, otevřený podílový fond, obhospodařuje a administruje Conseq Funds investiční společnost. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů. Abyste tedy mohli do tohoto fondu investovat, musíte buď

  • investovat min. 125 tis. euro (cca 3,1 mil. Kč) a čestně prohlásit, že jste si vědomi všech rizik
  • nebo investovat min. 1 mil. Kč a prokázat, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti

Investiční strategie

Fond Conseq depozitní plus bychom mohli kategorizovat jako fond peněžních trhů. Jedná se o velmi konzervativní investici. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni sazby pro dvoutýdenní repo operace vyhlašované Českou národní bankou.

Většinu majetku fond zjednodušeně řečeno ukládá u ČNB, která prostřednictvím dvoutýdenních repo operací pravidelně stahuje z trhu přebytečnou likviditu. A nebo nakupuje státní pokladniční poukázky s měsíční splatností, popřípadě krátkodobé dluhopisy se splatností do jednoho roku. Malou část portfolia investuje i do krátkodobých korporátních dluhopisů, u kterých hodnotí nízké kreditní riziko. Například takto poskytuje kapitál i několika nemovitostním fondům.

Složení portfolia

Conseq depozitní plus - složení portfolia

Historické výnosy

1 měsíc
0,21 %
~
2,55 % p.a.
3 měsíce
0,56 %
~
2,26 % p.a.
1 rok
1,05 %
~
1,05 % p.a.
2 roky
2,08 %
~
1,03 % p.a.
3 roky
3,58 %
~
1,18 % p.a.
od založení
3,63 %
~
1,17 % p.a.
Fond Conseq depozitní plus vykazuje stabilní, nicméně historicky velmi nízké výnosy kolem 1 % ročně. Ovšem v posledních třech měsících už jeho výnosy začaly stoupat, jak ČNB začala prudce zvedat úrokové sazby. A nyní přichází jeho čas.

Na dluhopisové fondy má růst úrokových sazeb zpočátku negativní dopady, neboť s růstem úrokových sazeb klesá tržní cena dluhopisů, a teprve později se vyšší sazby začnou projevovat do vyšších úrokových výnosů. Proto je dnes na roční periodě naprostá většina dluhopisových a konzervativních fondů ztrátová.

Naproti tomu ve fondu Conseq depozitní plus se vyšší úrokové sazby projevují hned do vyšších výnosů, protože točí po dvou týdnech peníze v repo operacích s ČNB, nebo po měsících ve státních pokladničních poukázkách. Takže když ČNB zvedne úrokové sazby, následující měsíc už fond inkasuje vyšší úroky.

Historický vývoj hodnoty investice

Conseq depozitní plus - vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Fond Conseq depozitní plus je velmi konzervativní investice. Prostřednictví tohoto fondu de facto ukládáte peníze přímo u ČNB, popřípadě je půjčujete Ministerstvu financí. Pouze minoritní podíl v portfoliu mají krátkodobé podnikové dluhopisy. Celkové kreditní riziko fondu je velmi nízké a durace takřka nulová (citlivost na změnu úrokových sazeb). Fond investuje výhradně v korunách, nepodstupuje měnové riziko.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek
0,30 %
Výstupní poplatek
není
Poplatek za správu
0,20 %
Výkonnostní odměna
není
Náklady na správu dle KID
0,39 %
Vstupní poplatek může dle statutu fondu být maximálně 0,5 %, ale reálně je dle ceníku Consequ při investici od 1 mil. Kč účtován vstupní poplatek 0,3 %. Ve FINEZ v rámci privátního poradenství neúčtujeme klientům žádné vstupní poplatky. A stejně tak i "ne-klientům" při zprostředkování investice od 5 mil. Kč neúčtujeme žádné vstupní poplatky.

Výstupní poplatek žádný účtován není. Za správu fondu si Conseq bere jen 0,2 % ročně. Jedná se o nízkonákladový produkt, celková roční nákladovost fondu vychází na 0,39 %.

Frekvence oceňování hodnoty podílových listů, a tudíž i frekvence úpisů a odkupů je jednou za dva týdny (vždy v úterý každého lichého kalendářního týdne). Vypořádání následně trvá standardně tři dny. Jedná se tedy o poměrně likvidní investici, ale nikoliv na úrovni spořicího účtu. Musíte počítat s likviditou na horizontu cca 2 týdny.

Závěrečné hodnocení

Ještě před rokem byla repo sazba pouhých 0,25 %, takže investice do fondu Conseq depozitní plus nedávala smysl. Od léta ale Česká národní banka začala zvedat sazby a koncem roku se sílící inflací šlápla na plyn. Začátkem února už ČNB zvedla dvoutýdenní repo sazbu na 4,5 % a indikovala, že by mohla úrok ještě trochu zvednout až k 5 %.

Vývoj úrokových sazeb v ČR v letech 2000-2022

Od těchto čísel se nyní odvíjí výnosový potenciál fondu Conseq depozitní plus. Jestliže dnes již mohou „ukládat peníze“ u ČNB za 4,5 %, tak po zohlednění všech nákladů by se čistý výnos měl v nejbližších měsících pohybovat někde kolem 4 % p.a., což už začíná být pro krátkodobé uložení likvidity poměrně zajímavé.

Pokud potřebujete někde na rok či na pár měsíců konzervativně zaparkovat kapitál a postačí vám likvidita do jednoho měsíce, fond Conseq depozitní plus se jeví jako ideální řešení. Speciálně pro firmy a jiné právnické osoby, kterým banky nenabízí spořicí účty jako fyzickým osobám. Smysl to dává zejména při větších částkách, řádově minimálně v milionech či desítkách milionů korun.

Tato investice není vhodná pro dlouhodobé držení. Výnosy fondu budou dlouhodobě zaostávat za inflací, neboť i úrokové sazby dlouhodobě zaostávají za inflací. Tato investice je vhodná, pokud například víte, že za rok budete peníze potřebovat, nebo pro uložení likvidní rezervy.

Užitečné odkazy

Aktuální profil fondu


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Conseq Funds investiční společnosti. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 1. 2. 2022, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 12. 2021.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
16. 2. 2022

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (7.1 + 9.4) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru