Fondy

Fond-show: Conseq Active Invest Dynamický

Jednoduché a mezi poradci velmi oblíbené řešení pro pravidelné investice na delším časovém horizontu. Výhodou je široce diverzifikované portfolio, nevýhodou vysoká roční nákladovost TER, která dlouhodobě snižuje čisté výnosy. Jeho další skrytou slabinou je také měnové riziko.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
10. 11. 2017

Fond Active Invest Dynamický je kategorizován jako fond fondů (nebo se někdy také říká střešní fond). Jako fond fondů funguje od roku 2014. Předchozích 10 let společnost Conseq obdobným způsobem klientům obhospodařovala typové portfolio složené z jednotlivých fondů.

Toto typové portfolio v prosinci 2013 překlopila do fondu kvůli zjednodušení administrativy a také za účelem daňové optimalizaci pro klienty, neboť tehdy došlo k prodloužení časového testu z 6 měsíců na 3 roky. Zatímco dříve měli klienti na majetkovém účtu podílové listy jednotlivých fondů, nyní drží pouze podílové listy jednoho fondu fondů. V rámci tohoto fondu pak může docházet k různým změnám v rozložení majetku, aniž by investoři museli řešit daně. Pro klienty velmi jednoduché řešení. Nicméně jak si ukážeme, poměrně drahé řešení.

Základní údaje

Správce fondu Conseq Investment Management
Manažer fondu Jan Vedral, Anne-Françoise Blüher, Tom Kadeřábek
ISIN CZ0008474202
Vznik fondu 11. 12. 2013
Velikost fondu 9,7 mld. Kč
Rating Morningstar není
SRRI (1-7) 5

Investiční strategie

Fond Active Invest Dynamický investuje 90 % majetku do akciových fondů. Má jich v portfoliu cca 35, různě zaměřených a od různých správců (Franklin Templeton, BNP Paribas, Fidelity, NN a další.) Jeho cílem není být lepší než ostatní, je spravován spíše pasivně, obrátkovost fondu je velmi nízká. Drží v portfoliu dlouhodobě vybrané fondy a snaží se o maximální diverzifikaci napříč celým trhem.

Investuje do institucionálních tříd fondů, které mají nižší poplatky za správu, přesto zde tak jako u všech střešních fondů dochází ke zdvojování nákladů na úrovni jednotlivých fondů a na úrovni tohoto střešního fondu, což vede k vysoké celkové roční nákladovosti TER.

Rozložení portfolia fondu

Conseq Active Invest Dynamický - Rozložení portfolia fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Samotný fond Active Invest Dynamický má stále relativně krátkou historii, ale když ji prodloužíme o předchozí období správy typového portfolia, uvidíme klasický obrázek průměrného vývoje akciových trhů ve světě – v letech 2007-2009 propad téměř na polovinu, následně růst zpět a zhruba po šesti letech se portfolio dostává zase do zisku. Dnes by byla hodnota investice zhruba o 25 % vyšší než na vrcholu v roce 2007. A pokud někdo investoval na jaře roku 2009, když byly ceny akcií na dně, hodnota jeho investice by stoupla na více než dvojnásobek.

Conseq Active Invest Dynamický - Historický vývoj hodnoty podílových listů

Čili z dlouhodobého pohledu poměrně standardní vývoj. Dlouhodobě generuje fond zajímavé výnosy, ale je potřeba počítat s vyšší volatilitou a s tím, že jednou za čas přijde velký propad. Proto se akcie hodí více pro pravidelné investování, kde dochází k neustálému průměrování nákupní ceny.

Důležitá otázka ale zní: Jak si fond vede v porovnání s konkurencí, respektive s jinými alternativami investování do akcií? Na pětileté periodě stoupla hodnota podílových listů fondu o 8,7 % p.a. a na desetileté periodě o 2,7 % p.a. Pro srovnání hodnota akciového indexu MSCI World v net variantě, tj. s reinvesticí dividend, stoupla za uplynulých pět let o 13 % p.a. a na desetileté periodě o 4,8 % p.a. Výnosy fondu silně zaostávají za indexem MSCI World.

Srovnávacím benchmarkem fondu není index MSCI World, nýbrž koš vícero indexů, takže toto srovnání není úplné košér. Navíc hodnota indexu není kalkulována v korunách. Kdybychom hypoteticky uvažovali s měnovým zajištěním do korun, což také něco stojí, tak by růst hodnoty indexu byl zhruba o půl procentního bodu až jeden procentní bod ročně nižší. I tak je ale ten rozdíl poměrně výrazný. Důvodem jsou logicky náklady na správu střešního fondu a k tomu ještě jednotlivých fondů v jeho portfoliu, které jsou v tomto případě hodně vysoké.

Historické výnosy

1 rok 7,89 % ~ 7,89 % p.a.
3 roky 11,72 % ~ 3,76 % p.a.
5 let 51,74 % ~ 8,70 % p.a.
10 let 30,41 % ~ 2,69 % p.a.
od založení 101,76 % ~ 5,20 % p.a.

Rizika spojená s investicí

Fond Active Invest Dynamický je vedený v korunách, ale fakticky většinu majetku investuje do akciových fondů vedených zpravidla v eurech nebo dolarech. Měnové riziko může dle aktuálního uvážení portfolio manažer zajišťovat, ale většinou to nedělá. Kromě vývoje na akciových trzích má tedy na hodnotu podílových listů fondu podstatný vliv také kurz české koruny.

Syntetický ukazatel rizikovosti SRRI kalkulovaný dle volatility vychází na pátý stupeň ze sedmi, což odpovídá většině akciových fondů.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 5,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 1,50 %
Výkonnostní odměna 12 % z výnosu nad benchmark
TER (celková roční nákladovost) 2,78 %

Závěrečné hodnocení

Finanční poradci tento fond hojně využívají, je vhodný zejména pro pravidelné investice menších částek. Klient může mít jednoduše v jednom fondu široce diverzifikované portfolio. Nevýhodou je však poměrně vysoká roční nákladovost TER, která dlouhodobě snižuje čisté výnosy. Sestavením vlastního portfolia z jednotlivých fondů lze ušetřit cca 1 % ročně. A to je na delším horizontu citelně znát.

Jeho další skrytou slabinou je měnové riziko, které si většina investorů ani neuvědomuje. Nicméně právě fakt, že fond nezajišťoval měnové riziko, stojí za jeho neoslnivými výsledky v tomto roce, kdy ceny akcií prakticky všude ve světě výrazně rostou. Ovšem velkou část z tohoto růstu požralo posílení koruny, která už od začátku roku zpevnila k euru o 5 % a k dolaru o 14 %.

Proto osobně považuji za lepší řešení, namísto drahého a měnově nezajištěného fondu fondů investovat raději do nějakého globálně zaměřeného akciového fondu s měnovým zajištěním do koruny, který má roční nákladovost pod 2 % p.a. Ukázkovým příkladem je Fidelity World Fund, který dokonce dlouhodobě poráží beznákladový index. Případně je možné si z vícero specificky zaměřených měnově zajištěných fondů s nižší nákladovostí TER sestavit jednoduché portfolio.

Nebudu mít sice nikdy tak široce diverzifikované portfolio jako v rámci fondu Conseq Active Invest Dynamický. Ale za účelem diverzifikace rizika v rámci akciové složky bohatě postačuje 100 akcií v jednom globálním fondu, nemusím jich mít prostřednictvím 30 fondů dohromady kolem třech tisíc. Přidaná hodnota takové diverzifikace oproti globálnímu akciovému fondu je zanedbatelná.

Ještě zbývá dodat jednu informaci. Pro majetnější investory (od 1 mil. Kč) nabízí Conseq obdobný fond fondů Private Invest Dynamický. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů. Portfolio fondu je prakticky stejné, ale účtují si zde nižší poplatek za správu a celková roční nákladovost (syntetický TER) je jen 2 %. To už je zajímavější řešení, nákladově konkurence schopné v porovnání s jednotlivými akciovými fondy.

Užitečné odkazy

  • Klíčové informace pro investory (KIID)
  • Factsheet fondu

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Conseq Investment Management a jsou platná k 31. 10. 2017. Závěrečné hodnocení odráží pouze názor autora článku.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat do fondu nebo se poradit o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
10. 11. 2017

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (4.8 + 33.9) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru