Fondy

Fond-show: C-Quadrat Arts Total Return Balanced

Technicky řízený smíšený fond, který velmi dobře ustál rok 2008. Strategie dobrá. Z výnosů fondu ale užírají příliš vysoké poplatky.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
4. 7. 2018

C-Quadrat Arts Total Return Balanced je smíšený fond fondů, který se snaží zachytávat různé střednědobé růstové trendy a zároveň aktivním řízením podílu dynamické a konzervativní složky minimalizovat střednědobou volatilitu a vyhýbat se velkým propadům.

Správce fondu Ampega Investment
Manažer fondu C-Quadrat Wealth Management
ISIN AT0000A139C4 (CZK)
Vznik fondu 24. 11. 2003 (EUR)
Velikost fondu 7,8 mld. Kč
Rating Morningstar ***
SRRI (1-7) 4

Investiční strategie

Investuje prostřednictvím jiných fondů a ETF do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžních trhů i komodit, přičemž podíl akciové složky smí být 0 % až 50 % portfolia. Investiční rozhodnutí k nákupu či prodeji konkrétních instrumentů je řízeno pomocí technického obchodního systému, který pomocí klouzavých průměrů a dalších indikátorů vyhodnocuje střednědobé trendy.

Portfolio fondu je tedy aktivně řízeno, ovšem primárně počítačem, nikoliv lidmi. Do portfolia fondu bývají vybírány různé teritoriálně, oborově či tematicky zaměřené fondy a ETF. Dynamická složka momentálně zabírá zhruba 1/3 portfolia fondu, z toho půlku tvoří komoditní fondy a druhou půlku akciové fondy. 2/3 portfolia zabírají dluhopisové fondy a fondy peněžních trhů.

Složení portfolia fondu

C-Quadrat Arts Total Return Balanced - Složení portfolia fondu

Historické výnosy (EUR varianta)

1 rok -1,04 % ~ -1,04 % p.a.
3 roky -4,76 % ~ -1,61 % p.a.
5 let 16,86 % ~ 3,17 % p.a.
10 let 51,54 % ~ 4,24 % p.a.
od počátku 86,68 % ~ 4,37 % p.a.

Dlouhodobě nemá fond špatné výsledky. Eurová varianta funguje od roku 2003 a může se pochlubit výnosem 4,4 % p.a. (v EUR). Díky tomu má tříhvězdičkový rating od Morningstar, čili mírně nadprůměrné výsledky v porovnání s konkurencí balancovaných fondů.

Poslední roky se ale fondu příliš nedaří. Korunová varianta funguje od konce roku 2013 a od té doby fond vydělal pouhých 6 % kumulativně, což zhruba odpovídá inflaci v ČR, žádná sláva. Na druhou stranu podobně jsou na tom takřka všechny vyvážené fondy, podívejte se třeba na fond Conseq Active Invest Vyvážený nebo Generali Prémiový vyvážený fond. Dluhopisová složka totiž nevydělává, ba poslední dva roky spíše prodělává, a u akcií zase poslední půl rok probíhá korekce.

Historický vývoj hodnoty podílových listů

C-Quadrat Arts Total Return Balanced - Historický vývoj hodnoty investice

Rizika spojená s investicí

Syntetický ukazatel rizikovosti (SRRI) fondu je 4, tedy středně vysoké riziko, tak jako u většiny vyvážených fondů. Ve srovnání s konkurencí ale vykazuje trochu nižší střednědobou volatilitu. Také maximální historický pokles (drawdown) na úrovni 15 % je na vyvážený fond velmi nízké číslo. Kupříkladu v roce 2008 vykázal fond ztrátu pouze necelých 6 %.

Korunová varianta fondu zajišťuje měnové riziko vůči primární eurové variantě. V majetku fondu ale mohou být i nástroje v jiné měně než v EUR, zejména v USD. Měnové riziko je tedy zajišťováno z pohledu českého investora jen částečně. Kreditní riziko je rozloženo prostřednictvím jednotlivých fondů a ETF v majetku fondu. Průměrný kreditní rating dluhopisové složky není kalkulován.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek max. 5,00 %
Výstupní poplatek není
Poplatek za správu 2,00 %
Výkonnostní odměna 20 % ze zisku
TER (celková roční nákladovost) 3,06 %

O správu fondu se starají tři společnosti: Ampega Investment jako správce a administrátor, C-Quadrat Wealth Management jako portfolio manažer a ARTS Asset Management jako pověřený sub-manažer.

Není tedy divu, že si fond účtuje 2 % roční správcovský poplatek a k tomu ještě výkonnostní odměnu 20 % ze zisku, aby si každý ze "správců" utrhl svůj kus koláče, a ještě zbylo i něco na distributory. Celková roční nákladovost TER za rok 2017 činí děsivých 3,06 %. To ho řadí k poplatkově nejdražším fondům na českém trhu.

Závěrečné hodnocení

Fond C-Quadrat Arts Total Return Balanced je specifický technickým přístupem ke správě fondu. Vůbec neřeší fundamenty, výhledy či aktuální ocenění, sleduje pouze střednědobé růstové trendy.

Čím se fond může pochlubit, že velmi dobře ustál krizový rok 2008, kdy akciové fondy ztrácely v průměru kolem 50 % a vyvážené fondy zpravidla kolem 20-30 %. Naproti tomu C-Quadrat Arts Total Return Balanced ztratil pouze necelých 6 %.

Díky tomu vykazuje dlouhodobě mírně nadprůměrné výsledky. Avšak poslední roky se mu příliš nedaří. Z výnosů fondu hlavně dlouhodobě hodně užírají vysoké poplatky.

Užitečné odkazy

Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů Ampega Investment a C-Quadrat Wealth Management. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 30. 6. 2018, data o složení portfolia fondu jsou platná k 31. 5. 2018.

Psáno pro Investujeme.cz


Chcete investovat a poradit se o dalších možnostech?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
4. 7. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (20.4 + 33.4) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru