Fondy

Fond-show: AVANT Česká pole

Jeden ze dvou regulovaných investičních fondů v ČR zaměřených na zemědělskou půdu. Za 6 let vydělal investorům 80 %.
Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 1. 2022

Základní údaje

Obhospodařovatel fondu
AVANT investiční společnost
Manažer fondu
Hana Škanderová
ISIN
CZ0008476207
Vznik fondu
10. 4. 2015
Velikost fondu
178 mil. Kč
SRRI (1-7)
6
Minimální investice
1 mil. Kč
Doporučený časový horizont
min. 5 let
Celým názvem AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. To v praxi znamená, že k investici do tohoto fondu potřebujete min. 1 milion korun a musíte prokázat, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním.

Investiční strategie

Fond AVANT Česká pole 2015 vznikl v roce 2015 za účelem vykupování a zcelování zemědělské půdy v ČR s následným prodejem, původně s plánovaným horizontem 5 let. V roce 2020 se správce fondu rozhodl rozšířit pole působnosti také na Slovensko. V České republice začal půdu postupně prodávat a místo toho nakupovat pozemky na Slovensku.

Fond aktuálně vlastní zhruba 180 ha půdy v ČR, zejména na Kroměřížsku prostřednictvím SPV Farma Haná. Dále pak zhruba 230 ha půdy na Slovensku převážně v rámci Trnavského a Nitranského kraje prostřednictvím SPV Agro Piešťany a Agro Rimava.

Kromě toho poskytuje také úvěry zemědělcům s úrokovou sazbou od 8 % p.a. zajištěné zástavním právem k zemědělské půdě. Výnosy fondu tvoří částečně inkasované úroky, pachtovné z vlastněné půdy a zejména pak růst hodnoty půdy daný každoročním přeceněním, nebo realizovaným prodejem.

Historické výnosy

1 rok
4,26 %
~
4,26 % p.a.
3 roky
10,46 %
~
3,37 % p.a.
5 let
33,99 %
~
6,03 % p.a.
od založení
79,77 %
~
9,43 % p.a.
Fond AVANT Česká pole za šest let od založení vydělal investorům 80 %. Velké výnosy realizoval zejména v letech 2016-2018, kdy výrazně stoupala cena zemědělské půdy v ČR. Poslední tři roky ceny orné půdy v ČR více méně stagnovaly. Nyní se očekává, že s vyšší inflací znovu cena půdy začne více růst.

Zhruba polovinu portfolia fondu dnes tvoří půda na Slovensku, s pořizovací cenou zhruba o 40 % nižší než v ČR. Díky tomu by v nejbližších letech výnosová perspektiva fondu mohla být zase zajímavější.

Poslední známá hodnota podílových listů je zatím platná k 30. 11. 2021. Za rok 2021 tak celkový výnos fondu ještě může být zajímavější, protože se tam teprve projeví každoroční přecenění hodnoty majetku k 31. 12. Hodnota podílových listů platná k 31. 12. 2021 ale bude zveřejněna až po auditu, tedy odhadem v březnu/dubnu.

Historický vývoj hodnoty investice

AVANT Česká pole 2015 - vývoj hodnoty podílových listů

Rizika spojená s investicí

Fond AVANT Česká pole je fondem kvalifikovaných investorů. Je zařazen do šesté rizikové třídy dle SRI, ačkoliv již má historii delší než pět let, tudíž by dle historické volatility mohl být řazen do konzervativnější třídy.

Orná půda patří fundamentálně k nejkonzervativnějším investicím. Díky nové zástavbě se rozloha orné půdy u nás i ve světě neustále zmenšuje. Proti tomu počet obyvatel planety rok od roku roste. Takže orná půda je rok od roku vzácnější.

Na druhou stranu jedná se o hůře likvidní investici. Proto mohou do zemědělské půdy investovat pouze fondy kvalifikovaných investorů, a proto je i fond zařazen do vyšší rizikové třídy.

Jelikož fond v posledním roce realizoval řadu investic na Slovensku v EUR, podléhá částečně měnovému riziku vývoje kurzu EUR/CZK.

Poplatky spojené s investicí

Vstupní poplatek
max. 3,00 %
Výstupní poplatek
5 % (4 roky od úpisu)
Poplatek za správu
1,60 %
Výkonnostní odměna
není
Náklady na správu dle KID
1,16 %
Vstupní poplatek je standardně 3 %. Ve FINEZ ale dojednáváme všem klientům vstupní poplatek jen 1 %, to platí plošně pro jakýkoliv fond při investici od 1 mil. Kč, viz ceník investičních služeb. V rámci privátního poradenství pak našim klientům neúčtujeme vůbec žádné vstupní poplatky.
 
Po dobu 4 let od úpisu si fond při zpětném odkupu účtuje výstupní poplatek ve výši 5 %. Po 4 letech již není výstupní poplatek účtován. Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů je 6 měsíců. Jedná se tedy o nelikvidní investici s doporučeným časovým horizontem minimálně 5 let.

Závěrečné hodnocení

Zemědělská půda je velmi konzervativní investice, která dlouhodobě výborně chrání před inflací. Jelikož půdy ubývá, dlouhodobě její cena roste o něco rychleji než inflace. Plus 2-3 % ročně vynese pachtovné. Jen je samozřejmě potřeba dbát na zodpovědné obhospodařování půdy, rotaci plodin, hnojení, zaorávání atd. Mnoho zemědělců se pochopitelně k cizí půdě chová jinak než k vlastní a často ji doslova drancují.

Osobně investuji do zemědělské půdy řadu let. Klientům zpravidla doporučuji investovat do zemědělské půdy kolem 10 % majetku. Stejně tak v našem multi-fondu Otakar zaujímá orná půda zhruba jednu desetinu portfolia. Využíváme k tomu oba regulované investiční fondy, Český fond půdy i AVANT Česká pole.

Kromě nich v ČR působí na poli investic do zemědělské půdy také několik kvazi-fondů podle §15, tj. společností, které provádějí správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, ale jedná se o standardní akciovku či sro, nikoliv podílový fond nebo SICAV. Tyto společnosti nepodléhají dozoru ČNB, nemají depozitáře vykonávající depozitářskou kontrolu ani oddělený majetek investorů od správce. Z právního hlediska se tedy jedná o vysoce rizikové investice, jak ostatně dokládá nedávná kauza zkrachovalé společnosti Growing Way.

Užitečné odkazy

Aktuální profil fondu


Disclaimer: Článek a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Data uvedená v článku pochází z materiálů AVANT investiční společnosti a z odborného portálu FKI-fondy.cz. Data k vývoji hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu jsou platná k 30. 11. 2021, data o složení portfolia fondu jsou platná k 30. 9. 2021.

Psáno pro Investujeme.cz

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 1. 2022

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (38.1 + 3.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru