Fondy

Doplňkové penzijní spoření - Dynamické fondy

V ČR funguje 7 dynamických účastnických fondů v rámci doplňkového penzijního spoření. Poplatkově se neliší. Některé se ale liší složením portfolia. Ve srovnání historické výkonnosti suverénně vyčnívá Conseq Globální Akciový účastnický fond. Podívejte se na podrobnější srovnání všech sedmi fondů.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
31. 5. 2018

Od roku 2013 v České republice funguje doplňkové penzijní spoření, které nahradilo penzijní připojištění. V rámci doplňkového penzijního spoření je možné pravidelně investovat do tzv. účastnických fondů spravovaných soukromými penzijními společnostmi. Těch v České republice funguje celkem osm. Každá pak má nabídku několika účastnických fondů, zpravidla dle výnosově-rizikového profilu nazvané jako konzervativní, vyvážený a dynamický.

Účastnické fondy v podstatě fungují obdobně jako klasické podílové fondy. Zásadní rozdíl spočívá hlavně v tom, že v rámci doplňkového penzijního spoření máte nárok na státní příspěvek, můžete uplatnit odpočet od daňového základu a může vám sem přispívat také zaměstnavatel, pro kterého je to rovněž daňově zvýhodněné (na rozdíl od mzdy nemusí z této částky odvádět platby na sociální a zdravotní pojištění). Drobnou výhodou je i to, že zde neplatíte žádné vstupní poplatky. Nevýhodou účastnických fondů je vázanost prostředků minimálně do 60 let.

My se dnes podrobněji podíváme na nabídku dynamických účastnických fondů. Ty jsou vhodné pro mladší lidi, kteří mají do důchodu ještě hodně dlouhý časový horizont, určitě více než 10 let. Na dlouhém časovém horizontu jsou totiž nejvýnosnější třídou investic akcie, a právě zejména do akcií dynamické fondy investují. Dlouhodobě v průměru rostou ceny akcií rychleji než inflace, ale krátkodobě ceny neustále kolísají (řádově o jednotky procent denně) a čas od času dochází i k propadům o desítky procent, takže nejsou vhodné pro konzervativní jedince a už vůbec ne na krátkém časovém horizontu.

Velikost účastnických fondů

Z osmi českých penzijních společností pouze AXA penzijní společnost nemá v nabídce dynamický účastnický fond. Celkem tedy má český investor na výběr ze sedmi účastnických fondů s dynamickým profilem. Největším z nich dle objemu spravovaného kapitálu je Dynamický účastnický fond České spořitelny. Nejmenší majetek obhospodařuje NN Růstový účastnický fond.

Účastnický fond Vlastní kapitál fondu
ČS Dynamický účastnický fond 984 mil. Kč
Conseq Globální akciový účastnický fond 882 mil. Kč
KB Dynamický účastnický fond 728 mil. Kč
ČSOB Dynamický účastnický fond 562 mil. Kč
ČP Dynamický účastnický fond 548 mil. Kč
Allianz Dynamický účastnický fond 532 mil. Kč
NN Růstový účastnický fond 210 mil. Kč

Zdroj: Asociace penzijních společností ČR, kvartální zprávy účastnických fondů, data platná k 31. 3. 2018

Historická výkonnost účastnických fondů

Účastnické fondy mají za sebou nyní pět let existence. To je pro smysluplné porovnání výsledků zatím stále velmi krátká doba. Navíc se jedná o růstové období, kdy se vesměs akciím velmi dařilo. Fondy s nejvyššími výnosy v růstovém období mohou pak mít také největší ztráty, až zase jednou přijde ekonomická recese a nějaký větší propad na akciových trzích. Běžně má smysl porovnávat výsledky akciových fondů na periodě 10, 20 a více let. Ale takový luxus si budeme moci dopřát až za mnoho let. Nyní se musíme spokojit s tím, co máme.

V dosavadní historii na plné čáře mezi dynamickými fondy vítězí Conseq Globální akciový účastnický fond. Hlavní nadvýkonnost oproti ostatním fondům vygeneroval hned v prvních dvou letech, kdy na rozdíl od ostatních těžil z růstu cen akcií na globálních trzích, zejména v USA. Ostatní fondy v tomto období držely hodně hotovosti, teprve pozvolna začaly investovat první kapitál do akcií, proto v roce 2013 prakticky všechny účastnické fondy měly velmi nízké výnosy. Nicméně i v dalších letech Conseq Globální akciový účastnický fond patřil výnosově mezi nejlepší a první místo ve srovnání historických výnosů si rozhodně zaslouží.

Účastnický fond rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 1.Q/2018 od založení
Conseq Globální akciový účastnický fond 19,53 % 12,71 % -0,08 % 10,81 % 9,96 % -3,18 % 58,80 %
ČS Dynamický účastnický fond 0,17 % 7,02 % -1,04 % 7,42 % 8,22 % -2,62 % 20,09 %
ČSOB Dynamický účastnický fond 0,67 % 3,32 % 7,61 % 5,36 % 5,53 % -3,63 % 19,92 %
ČP Dynamický účastnický fond 3,53 % 2,00 % -0,47 % 6,36 % 8,24 % -3,57 % 16,67 %
KB Dynamický účastnický fond 2,16 % 5,81 % 1,60 % 0,86 % 7,51 % -2,49 % 16,12 %
NN Růstový účastnický fond* 0,08 % 4,67 % -7,04 % 9,35 % 14,04 % -4,90 % 15,47 %
Allianz Dynamický účastnický fond 1,76 % 2,78 % 4,98 % 1,51 % 4,07 % -2,04 % 13,63 %

Zdroj: Klíčové informace, webové stránky a kvartální zprávy účastnických fondů, data platná k 31. 3. 2018
* Do 19. 5. 2015 NN Účastnický fond světových akcií

Poplatky účastnických fondů

Co se týče účtovaných poplatků, nejsou mezi dynamickými účastnickými fondy žádné rozdíly, všech sedm fondů využívá maximálního přípustného limitu daného zákonem, což je kombinace pevného ročního poplatku za obhospodařování majetku ve výši 1 % z objemu spravovaného kapitálu a výkonnostní odměny ve výši 15 % ze zhodnocení majetku. Žádné vstupní poplatky účtovány nejsou.

Účastnické fondy nemají povinnost zveřejňovat celkovou roční nákladovost. Vzhledem k tomu, že si ale všechny dynamické účastnické fondy účtují stejné poplatky, tak ani ta celková roční nákladovost se mezi jednotlivými fondy moc lišit nebude. Bude se ale lišit v jednotlivých letech, v závislosti na tom, jakého zhodnocení fond dosáhne, protože velkou část odměny penzijní společnosti tvoří ona výkonnostní odměna 15 % ze zisku.

Když se zrovna akciím nebude moc dařit a dynamické fondy nevygenerují zisk, bude roční nákladovost dynamických účastnických fondů lehce nad 1 %. Když fond v daném roce vydělá třeba 10 %, už bude nákladovost přes 2,5 %. V průměru by se roční nákladovost měla dlouhodobě pohybovat zhruba kolem 2 %, což koresponduje s běžnými akciovými fondy.

Složení portfolia účastnických fondů

Všech sedm dynamických účastnických fondů investuje převážně do akcií, nicméně složení jejich portfolia se mírně liší, odtud také pramení rozdílné výsledky v uplynulých letech. Jednak se liší procentuálním zastoupením akciové složky, jednak regionální alokací a v poslední řadě i nástroji, které k investicím využívají. Ke všem sedmi fondům ale můžeme konstatovat, že mají široce diverzifikované portfolio.

Jaké nástroje fondy využívají?

V tomto směru je specifický Dynamický účastnický fond České spořitelny, který ve velké míře využívá futures kontrakty na akciové indexy. Svým způsobem tak vystavuje portfolio kreditnímu riziku, kdyby například některá velká investiční banka zkrachovala podobně jako Lehman Brothers v roce 2008. V kontrastu s tím ČSOB dynamický účastnický fond investuje převážně do akcií jednotlivých společností. Zbylých pět fondů investuje primárně do akciových ETF a v menší míře do jednotlivých akcií.

Jaký podíl v portfoliu má akciová složka?

Dynamické účastnické fondy od České spořitelny, České pojišťovny, Allianz a Komerční banky mají zainvestováno v akciové složce pouze zhruba dvě třetiny až tři čtvrtiny portfolia, zbytek tvoří hotovost, dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Naproti tomu NN Růstový účastnický fond, Conseq Globální akciový účastnický fond a ČSOB dynamický účastnický fond mají plně zainvestováno do akcií, pouze jednotky procent tvoří likvidní hotovost.

Účastnický fond Podíl akciové složky K datu
NN Růstový účastnický fond 97 % 31.3.2018
Conseq Globální akciový účastnický fond 96 % 31.3.2018
ČSOB Dynamický účastnický fond 96 % 30.4.2018
Allianz Dynamický účastnický fond 76 % 28.2.2018
ČP Dynamický účastnický fond 72 % 31.3.2018
KB Dynamický účastnický fond 67 % 31.12.2017
ČS Dynamický účastnický fond 65 % 31.3.2018

Zdroj: Webové stránky a zprávy o hospodaření účastnických fondů

Jak se liší alokace akciové složky?

Liší se také aktuální preference v alokaci akciové složky. Pět ze sedmi dynamických účastnických fondů investuje zejména do akcií v USA a v západní Evropě, menší zastoupení pak mají akcie ve střední Evropě (ČR, Polsko, Maďarsko, Rakousko) nebo na globálních rozvíjejících se trzích. Dva fondy se ale momentálně liší a nebojí se s alokací více pracovat.

  • Dynamický účastnický fond České spořitelny aktuálně investuje prostřednictvím futures kontraktů na akciové indexy prakticky výhradně do akcií v USA, Německu, Velké Británii a Francii, přičemž evropské akciové trhy v součtu výrazně převažují nad americkým trhem.
  • Obdobně Dynamický účastnický fond České pojišťovny také preferuje evropské akciové trhy, drží ale také ETF zaměřené na americké akciové indexy a indexy emerging markets (rozvíjející se trhy).
  • KB dynamický účastnický fond podle hodnotící zprávy za rok 2017 preferoval v uplynulém roce evropské akcie, ale v závěru roku navýšil podíl amerických akcií. Z pohledu sektorů nadvažoval bankovní sektor. Aktuální složení portfolia fond nikde nereportuje.
  • ČSOB účastnický dynamický fond v posledním komentáři k 30. 4. uvádí, že nadvažuje expozici vůči americkým trhům, mírně podvažuje expozici vůči evropským trhům a menší část portfolia má zainvestovanou ve střední a východní Evropě. Ve výroční zprávě za rok 2017 ještě figurovaly k 31. 12. 2017 v portfoliu fondu zejména evropské akcie, například akcie Total, SAP, Siemens, Bayer, BASF, Unilever, Daimler, BNP Paribas nebo ING Group.
  • NN Růstový účastnický fond konkrétní alokaci nikde neuvádí, ale z deseti největších pozic lze vyčíst, že aktuálně investuje prostřednictvím ETF do amerických a evropských akciových indexů a vedle toho podstatnou část portfolia tvoří akcie jednotlivých firem ve středoevropském regionu (např. Erste Group, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Voestalpin).
  • Conseq Globální akciový účastnický fond na rozdíl od ostatních se 14 % podílem na portfoliu výrazně podvažuje americký akciový trh. Na západní Evropu připadá necelých 20 % portfolia. Naproti tomu v majetku fondu nyní dominuje středoevropský region se 41 % podílem doplněný také významně prostřednictvím ETF o globální rozvíjející se trhy (19 % podíl na portfoliu).
  • Také Allianz dynamický účastnický fond se alokací portfolia výrazně odlišuje od ostatních. Přesné regionální rozložení akciové složky fond nikde nereportuje, ale z deseti největších pozic ve fondu je patrné výrazné zastoupení rozvíjejících se trhů a také Japonska. ETF kopírující různé emerging markets indexy tvoří určitě minimálně 30 % akciové složky fondu, ETF kopírující japonské akciové indexy minimálně 15 %.

Prohlašovat, který z účastnických fondů má aktuálně lépe složené portfolio, by byla velká troufalost. Záleží samozřejmě na tom, jestli zrovna momentálně více věříte akciím v USA, v Evropě, v České republice, v Japonsku, nebo třeba v Číně, jestli více věříte tomu či onomu sektoru, té či oné firmě. To je čistě subjektivní názor a teprve budoucnost ukáže, kdo se lépe trefil. Navíc složení portfolia jednotlivých fondů se může snadno a rychle měnit. Jedná se o aktivně spravované fondy, kde je obhospodařovatel fondu placený za to, aby pružně reagoval na vývoj na trzích.

Komu se to bude lépe dařit? To netuším. Doposud má jednoznačně nejlepší výsledky Conseq Globální akciový účastnický fond. Conseq se nebojí být agresivnější, složením portfolia se výrazně odlišuje od ostatních a v uplynulých letech to neslo ovoce. To ale ještě neznamená, že tomu tak bude i příštích pět, deset, dvacet neřku-li třicet let. Podobně agresivní se v alokaci portfolia dnes nebojí být také NN růstový a Allianz dynamický, velmi aktivní co se týče alokace portfolia se zdá být také ČSOB dynamický, avšak na historické výkonnosti těchto fondů to nijak patrné není.

Který dynamický účastnický fond zvolit?

Dynamické účastnické fondy v rámci doplňkového penzijního spoření jsou určeny na velmi dlouhou dobu. Poplatkově se neliší. A odhadovat předem, který správce bude mít šťastnější ruku ve výběru jednotlivých investic do majetku fondu je nereálné. Takže na otázku, který z nich si vybrat, nedokážu objektivně odpovědět. Subjektivně se asi jako první volba nabízí Conseq Globální akciový účastnický fond, neboť má historicky nejlepší výsledky, ale znovu opakuji, to ještě nic neříká o budoucích výnosech a to historické srovnání má zatím nedostatečně dlouhou periodu.

Můžu každopádně říct jedno, určitě je nesmysl každý rok fond měnit podle toho, který měl zrovna v uplynulém roce lepší výsledky. Jeden rok bude lepší ten, další rok zase jiný. S tím je potřeba počítat. Jeden fond si tedy vyberte, i kdybyste si měli hodit mincí, a toho se držte.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Chcete se poradit, kam investovat?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
31. 5. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (29.7 + 26.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru