Fondy

Analýza fondu: Parvest Bond Euro

Ve třetím díle seriálu hodnoticí různé podílové fondy s povolením veřejné nabídky v České republice se zaměříme na Parvest Bond Euro. Dluhopisový fond společnosti BNP Paribas spravující své portfolio v dluhopisech státních i korporátních emitentů převážně z eurozóny.

 


Tabulka 1: Základní data fondu Parvest Bond Euro

Správce fondu BNP Paribas Investment
ISIN LU0075938133
Typ fondu dluhopisový – eurozóna
Vznik fondu 16. 5. 1997
Velikost 1 647 tis. EUR

Zdroj: BNP Paribas

Tento dluhopisový podílový fond, zaměřený na dluhové cenné papíry denominované v eurech, se správou v Lucembursku je v České republice možno zakoupit v eurové variantě. Při kapitalizaci šplhající na hranici 1647 mil. euro se dostáváme již do kategorie fondů velkých.  Založen byl 16. 5. 1997.

Z pozice portfolio manažera se o investice fondu stará Francouz Eric Plantier. Ten na dluhopisových trzích působí přes 20 let, má diplom z Institutu finančních a pojišťovacích věd v Lyonu. V čele fondu Parvest Bond Euro působí od roku 2006. V porovnání s podobnými fondy z databáze společnosti Lipper se Plantier svou výkonností řadí spíše k nadprůměru, výrazně zaostává pouze na tříleté periodě z důvodu vyšších ztrát koncem roku 2011.


Poraďte se, které fondy vybrat a jak sestavit vlastní investiční portfolio.


Portfolio a strategie fondu

Fond se zaměřuje zejména na státní dluhopisy denominované v Euru, přičemž ty musí tvořit minimálně 2/3 portfolia, zbylá třetina může být zainvestována i do jiných druhů cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu. Do výše 10% své hodnoty může investovat i do ostatních možností kolektivního investování. V současné době tvoří dominantu portfolia se 75% dluhopisy zemí Eurozóny, v malých podílech pak například korporátní dluhové papíry bankovních institucí. Z geografického hlediska je zhruba 1/3 jmění ve Francii, nezanedbatelné podíly pak tvoří ještě Itálie, Španělsko a Německo. Diverzifikace odpovídá strategii.

Graf 1: Regionální složení fondu Parvest Bond Euro

Parvest Bond Euro - regionální rozložení portfolia

Zdroj: BNP Paribas, data k 31. 1. 2013

Riziko nesplacení jednotlivých dluhopisů je průměrně na hodnotící známce A- (dle názvosloví Standard and Poor's), to je ovšem opravdu pouze průměr. Největší zastoupení mají dva nejlepší ratingové stupně AAA a AA+, velký podíl pak má ještě hodnocení BBB kam spadá např. i Itálie, průměrná hodnotící známka tak o realitě moc nevypovídá.

Podíváme-li se na doby do splatnosti dluhopisů v portfoliu, významné jsou tři skupiny; a to 3-5 let, 7-10 let a do třetice více jak 15. Portfolio obsahuje tedy dluhopisy spíše s delší splatností. Nejlépe to lze vystihnout hodnotou durace 4,87 let, pro naše potřeby je pak důležitější hodnota modifikované durace 4,74. Pomocí ní můžeme měřit úrokovou citlivost dluhopisů, udává nám totiž procentuální pohyb ceny při pohybu úrokové míry o 1 procentní bod. Dle mého názoru je aktuální hodnota vzhledem k vývoji na evropském finančním trhu příliš vysoká. Průměrný výnos do splatnosti pak dosahuje 2,14% p.a.

Graf 2: Složení fondu Parvest Bond Euro dle doby do splatnosti dluhopisů

Parvest Bond Euro - složení portfolia dle doby do splatnosti dluhopisů

Zdroj: BNP Paribas, data k 31. 1. 2013

Co nám říká statistika?

Srovnávacím benchmarkem fondu je Barclays Euro Aggregate, agentura Morningstar používá totožný, hodnocení nám tedy do značné míry usnadňuje.

Tabulka 2: Statistické ukazatele fondu Parvest Bond Euro (3 roky)

Volatilita 4,40%
Sharpe ratio 0,48
Information ratio -1,11
Alfa -1,94%

Zdroj: BNP Paribas, data platná k 31. 1. 2013

Oproti indexu je fond zhruba o půl procentního bodu kolísavější, celkově pak dosahuje volatilita Parvest Euro Bond hodnoty 4,40%. Portfolio manažer je zastáncem aktivní správy, což nám napovídá vyšší tracking error i hodnota R squared pohybující se okolo 86%, záporná alfa a information ratio nám ovšem naznačují nepříliš velký úspěch při odchýlení se od srovnávacího benchmarku. Zde se ovšem přímo ukazují úskalí statistiky, všimněte si výrazného poklesu na konci roku 2011. Toto zaváhání hodně zkresluje komentované hodnoty na tříleté periodě, na jednoleté či pětileté by byly příznivější. Plyne z toho ponaučení, že na tyto ukazatele je třeba se dívat s určitým nadhledem. Ukazatel celkové nákladovosti TER se pohybuje okolo 1,04%, oproti konkurenci je fond dražší, to je jistě určitou nevýhodou.

Graf 3: Vývoj investice 1000 Kč do fondu Parvest Bond Euro v CZK

Parvest Bond Euro - vývoj hodnoty fondu

Zdroj: Morningstar.com

Co se týče historické výkonnosti, až do finanční krize byly výsledky téměř totožné s konkurencí. Následné využití oživení trhů dokázal fond velmi dobře využít, tím se mu povedlo lehce utéci v kumulativních výsledcích. To byl ovšem jediný záchvěv úspěchu, od té doby se zase drží průměru, ovšem při vyšších nákladech. Zaostávání za srovnávacím benchmarkem neberu z důvodu jeho nulových nákladů za problém.

Tabulka 3: Historická výkonnost fondu Parvest Bond Euro

  fond kategorie index
jednotlivé roky
2007 -2,70% -2,98% -2,01%
2008 7,99% 1,79% 7,24%
2009 6,12% 5,72% 5,20%
2010 -3,14% -2,72% -2,91%
2011 0,57% -1,97% 4,93%
2012 8,91% 10,13% 9,42%
kumulované výsledky
6 měsíců 6,47% 6,38% 7,14%
1 rok 7,95% 8,42% 9,53%
3 roky (p.a.) 2,70% 3,98% 4,55%
5 let (p.a.) 4,96% 4,92% 5,79%
10 let (p.a.) 1,35% 1,43% 2,17%

Zdroj: Morningstar.com, data platná k 7. 3. 2013

Celkové hodnocení

Jaký bude v tomto případě závěrečný ortel? Fond má aktivnější správu, která s sebou přináší i vyšší náklady. První důvod pro nezařazení do portfolia je dle mého názoru právě tato nákladovost, která kromě velmi silných pár měsíců nevedla k výraznému odlišení od konkurence. Pokud byste ovšem byli svým způsobem velmi vyhranění a chtěli fond zaměřený přímo na dluhopisy eurozóny, je určitou nevýhodou slabá konkurence v možnostech s veřejnou nabídkou v ČR. K tak silnému vyhranění ovšem v této chvíli nevidím vážné důvody.

Druhým signálem pro negativní hodnocení nejsou ani tak vlastnosti fondu samotného, jako spíše obecné ekonomické podmínky. V období natolik nízkých úrokových sazeb v eurozóně neexistuje racionální důvod pro nákup fondu s relativně vysokou durací a nízkým průměrným výnosem do splatnosti. Netvrdím, že úrokové sazby porostou v nejbližší době, záporných nominálních výnosů se tedy dočkat nemusíme hned, o těch reálných se to ovšem říci nedá. Výnosový potenciál fondu Parvest Bond Euro byl dle mého názoru vyčerpán.

Psáno pro Investujeme.cz


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (18.3 + 5.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru