Fondy

Analýza fondu: Parvest Best Selection Euro

V dalším díle seriálu věnujícímu se podílovým fondům zamíříme do dílny francouzské společnosti BNP Paribas. Kvalitně řízený akciový fond Parvest Best Selection Euro porážel svůj benchmark a dokázal to při mnohem nižší volatilitě. Možnost zajištění do české koruny.


Tabulka 1: Základní data fondu Parvest Best Selection Euro

Správce fondu BNP Paribas IP
ISIN – EUR
ISIN – CZK
LU0823401574
LU0823401228
Typ fondu akciový
Vznik fondu 24. 05. 2013 *
Velikost 1 016,7 mil. EUR

Zdroj: BNP Paribas IP, * datum převedení pod hlavičku Parvest

Mnohem důležitější, než výběr jednotlivých fondů, je celá koncepce tvorby portfolia a jeho rozdělení mezi jednotlivé druhy aktiv. Kromě nejkonzervativnějších portfolií by měly být v každém portfoliu zastoupeny minimálně akcie rozvinutých trhů neboli developed markets. Fond Parvest Best Selection Euro, jak již napovídá svým názvem, se bude zaměřovat na vybrané akcie denominované v euru. Investice do něj je tak sázka na pokračování růstu v eurozóně. Na jaře roku 2013 byl převeden pod hlavičku rodiny Parvest, která má na poli investic silnější marketingové jméno než bankovně zaměřená BNP Paribas.

V čele fondu sice stojí portfolio manažerka Valérie Charrière-Pousse, nicméně celý tým tvoří více odborníků, přičemž každý je zaměřen na určitý sektor ekonomiky. Do stavby portfolia se podepisuje také Andrew King, odborník na evropské investice skupiny BNP. V ČR se řádí spíše k větším fondům ve své kategorii, je denominován v euru s možností zajištění do české koruny. Konkurenci mu najdeme v nabídce prakticky všech společností, např.: Pioneer Euroland Equity, ING Invest Euro Equity, hodnotový fond Templeton Euroland nebo naopak růstový Franklin Euroland Core, atd.


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Portfolio a strategie fondu

Portfolio fondu je svým způsobem aktivně řízeno, rozhodně se nejedná pouze o sledování benchmarku nebo jiných eurových indexů. Lépe řečeno se snaží o přesný opak. Dominují samozřejmě největší ekonomiky Evropy – Německo, Francie, Španělsko. Lehce v pozadí stojí Itálie, Nizozemsko a další.

Graf 1: Regionální složení fondu Parvest Best Selection Euro

Parvest Best Selection Euro - Regionální složení fondu

Zdroj: BNP Paribas IP, data platná k 31. 01. 2014

Zvláštností je při řízení fondu použití tzv. Herfindahl - Hirschmanova indexu. Ten měří koncentraci daného odvětví či sektoru ekonomiky. Vyšší hodnoty tohoto indexu jednoduše ukazují menší možnost vstupu nových firem do daného odvětví, vyšší bariéry a zároveň tak i stabilitu investičních příležitostí. Výsledkem toho je čtvrtina fondu v bankovnictví, což mě osobně největší radost nedělá, nicméně se jedná spíše o důsledek struktury evropských ekonomik.

Graf 2: Sektorové složení fondu Parvest Best Selection Euro

Parvest Best Selection Euro - Sektorové složení fondu

Zdroj: BNP Paribas IP, data platná k 31. 01. 2014

Nejvíce nadvážené pozice jsou např. farmaceutický a agrochemický gigant Bayer z Německa, bankovní služby v podobě BNP Paribas a Santander nebo španělský Amadeus orientující se mj. na cestovní ruch.

Co nám říká statistika?

Za svůj srovnávací index přijal fond MSCI EMU zaměřený na evropskou měnovou unii. Na tříleté periodě je fond s hodnotou volatility 12,4% p.a. méně kolísavý než benchmark, a to zhruba o 3 procentní body. Na sledovaném horizontu se mu celkově velmi dařilo, dvojnásobný Sharpův poměr 0,63 a vysoká alfa je toho pěkným důkazem. Důležité je ovšem uvědomit si, že tyto statistiky jsou všechny tvořeny na základě minulosti.

Graf 3: Vývoj hodnoty podílového listu fondu Parvest Best Selection Euro (EUR verze)

Parvest Best Selection Euro - Vývoj hodnoty fondu

Zdroj: BNP Paribas IP

Z hlediska nákladovosti v podobě TER se běžný rozptyl v této konkurenční skupině pohybuje v rozmezí od 1,5% do 2% p.a.. Parvest Euro Best Selection má díky své povaze jednu z nejvyšších nákladovostí, ta je na úrovni 1,96% p.a., což je o desetiny procentních bodů více, než jeho nejbližší konkurenti. Nicméně na výkonnosti to v minulosti nebylo poznat, určitě se nejedná o nepřiměřeně vysoké číslo. Z hlediska výkonnosti podle statistik agentury Morningstar držel krok se svými konkurenty a porážel benchmark, důležité je ale poznamenat, že se mu to dařilo s podstatně nižší volatilitou.

Tabulka 2: Historická výkonnost fondu Parvest Best Selection Euro v CZK

  Parvest Best Selection Euro EUR Templeton Euroland Fund EUR Pioneer Euroland Equity EUR
jednotlivé roky
2007 2,16% -4,67% 5,08%
2008 -39,70% -43,79% -42,76%
2009 27,28% 16,15% 27,01%
2010 1,26% -4,06% 4,55%
2011 -7,84% -7,66% -8,77%
2012 20,56% 20,83% 19,88%
2013 30,53% 42,19% 38,39%
kumulované výsledky
6 měsíců 16,70% 23,03% 18,73%
1 rok 27,57% 41,64% 32,37%
3 roky (p.a.) 14,24% 16,97% 14,47%
5 let (p.a.) 16,12% 15,14% 17,12%
10 let (p.a.) 3,95% 2,92% 4,97%

Zdroj: Morningstar.cz, data platná k 31. 01. 2014

Celkové hodnocení

Budoucnost tohoto fondu samozřejmě nestojí pouze na vývoji situace v eurozóně, nýbrž na globálním vývoji akciových trhů. Do portfolia tyto akciové fondy zaměřené na rozvinuté trhy patří, v rámci Evropy je v tomto případě ovšem vyloučena důležitá Velká Británie, kde vzniká spousta dobrých investičních příležitostí nebo třeba Švýcarsko. Fond je tak určen buď pro silné příznivce eurozóny, nebo pro investora, který nezapomene do portfolia zařadit i zmiňované země plus americký akciový trh. Teprve pak je akciová složka developed markets kompletní.

Jeho budoucnost je samozřejmě ve hvězdách. Účelem tohoto hodnocení není polemika nad vývojem ekonomik EMU, jejich odhad ani není v mých silách. Nicméně se jedná o kvalitní akciový fond se schopným managementem. Při porovnání s konkurenty se jedná o srovnatelný produkt, znovu opakuji, že mnohem důležitější než konkrétní fond, je váha této složky. Vyšší nákladovost dohnal v minulosti lepšími výkony. Při dodržení výše uvedeného je možno fond zařadit do svého užšího výběru, konečné rozhodnutí ovšem záleží na koncepci celého portfolia.

Psáno pro Investujeme.cz


Poraďte se, které fondy vybrat a jak sestavit vlastní investiční portfolio.


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (48.7 + 42.4) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru