Fondy

Analýza fondu: BNP Paribas Bond World Emerging Local

Dnes zabloudíme na trochu exotičtější dluhopisovou půdu a představíme si fond BNP Paribas Bond World Emerging Local investující na rozvíjejících se trzích v lokálních národních měnách. Dobrá výkonnost, ovšem vyšší riziko. Vhodný jako vyvážení akcií v dlouhodobém dynamickém portfoliu.


Tabulka 1: Základní data fondu Parvest Bond World Emerging Local

Správce fondu BNP Paribas

ISIN - USD
ISIN - EUR

LU0823386163
LU0823385272

Typ fondu dluhopisový – rozvíjející se trhy
Vznik fondu 20. 3. 2006
Velikost 2 266 mil. USD

Zdroj: BNP Paribas Investment, data k 28. 2. 2013

Dluhopisový fond Parvest Bond World Emerging Local je specializován na investice v lokálních měnách na téměř všech rozvíjejících se trzích. To znamená, že na každém trhu kde investuje, vybírá dluhopisy v dané národní měně. To kromě možnosti výnosů z držby dluhopisů přináší i možnost kurzových výnosů z měnových pohybů. To samé se ale bohužel dá říci i o ztrátách. S objemem aktiv pod správou pohybujících se okolo 2,2 miliard USD se fond řadí k největším ve své kategorii s povolením nabídky v České republice. Založen byl v roce 2006 a je denominovaný v amerických dolarech. Největšími konkurenty jsou pro něj podobně zaměřené fondy od společností Pioneer a HSBC.

Zhruba před rokem přetáhla skupina BNP Paribas do divize „fixed income" současného hlavního portfolio manažera Johna Mortona ze společnosti Rixiter, která je vyhraněna správou investičních prostředků na rozvíjejících se trzích a v Asii. Zde Morton působil od roku 2007. Za roční působení v čele fondu se ve srovnání s ostatními zainteresovanými manažery podobného zaměření pohybuje podle databáze společnosti Lipper a ostatních zdrojů okolo průměru.


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Portfolio a strategie fondu

V současnosti je portfolio velmi široce diverzifikováno do 159 dluhopisových titulů, i přesto tvoří deset největších pozic zhruba jednu třetinu celkového majetku fondu. Na první pohled by se tedy portfolio jevilo jako zbytečně přediverzifikované, není to ovšem úplná pravda. Při pohledu do výroční zprávy má spousta pozic zanedbatelnou váhu a jsou spíše exotickým kořením v už tak velmi exotickém portfoliu. Slovíčko „world" v názvu fondu se opravdu projevuje i ve skutečných investicích, obchodováno je napříč prakticky celým světem. Kromě hlavních destinací manažerů jako je Mexiko, Malajsie, Jihoafrická republika, Polsko nebo Turecko se v portfoliu objevily i destinace typu Britské Panenské ostrovy nebo Kajmanské ostrovy.

Graf 1: Regionální složení fondu Parvest Bond World Emerging Local

BNP Paribas Bond World Emerging Local - regionální rozložení portfolia

Zdroj: BNP Paribas, data platná k 28. 2. 2013

Přes 95 % majetku fondu je ve vládních dluhopisech, zbytek jsou většinou dluhopisy korporátní. Průměrná modifikovaná durace je na hodnotě 4,97 roků, fond by tedy měl být citlivější na pohyb úrokových sazeb v dané ekonomice. Vzhledem k tomu, že většina dluhopisů je pevně úročena, můžeme údaj považovat za informačně přínosný. V tomto případě to ovšem není závažný problém jako u dluhopisových fondů, které investují na vyspělých trzích. Většina těchto rozvíjejících se ekonomik nemá trable s bezprecedentně nízkými úrokovými sazbami kvůli pumpování peněz do ekonomiky. Ty do ní tečnou často jinými cestami.

Co nám říká statistika?

Jako srovnávací benchmark pro tento fond používá BNP index JP Morgan GBI-EM Global Diversifed. Index zaměřeny na vládní dluhopisy emerging markets v místních měnách (GBI – goverment bond index). Stejný přiřadila fondu i společnost Morningstar.

Tabulka 2: Statistické ukazatele fondu Parvest Bond World Emerging Local (3 roky)

Volatilita 13,68%
Sharpe ratio 0,65
Tracking error 3,36%
Information ratio -0,06

Zdroj: BNP Paribas, data platná k 28. 2. 2013

Management fondu se nebojí více odchýlit od svého srovnávacího indexu. To dokazuje nízká hodnota R squared 0,95 i vysoký tracking error na hodnotě 3,36%. Fond je hodně volatilní, o 1 procentní bod více než svůj benchmark a v porovnání s konkurencí patří s hodnotou 13,68% k těm nejkolísavějším. Záporná alfa i information ratio hovoří o horších výsledcích managementu oproti indexu, čísla jsou ovšem pochopitelná z důvodu nulových nákladů benchmarku. Aktivnější správa portfolia sebou přináší i vyšší poplatky, hodnota TER 1,83% je oproti konkurenci zhruba o dvě a více desetin procentního bodu vyšší. I přes to je poměr výkon/riziko v podobě sharpe ratio 0,65 na docela slušné úrovni.

Graf 2: Vývoj investice 1000 Kč do fondu Parvest Bond World Emerging Local v CZK

BNP Paribas Bond World Emerging Local - vývoj hodnoty fondu

Zdroj: Morningstar.com

Při převedení výkonnosti fondu do CZK fond poráží anualizovanými výsledky konkurenci na 3 i 5leté periodě, je to ovšem dáno velmi krátkou a silnou pasáží v roce 2010. Při jejím zmeškání by výsledky byly průměrné.

Tabulka 3: Historická výkonnost fondu Parvest Bond World Emerging Local v CZK

  fond kategorie index
jednotlivé roky
2007 2,60% 1,16% 3,14%
2008 -3,10% -5,91% 0,65%
2009 12,43% 15,45% 16,25%
2010 20,38% 13,99% 17,56%
2011 0,34% 0,31% 3,20%
2012 12,06% 13,28% 13,13%
kumulované výsledky
6 měsíců 8,64% 8,32% 9,35%
1 rok 13,47% 14,96% 16,81%
3 roky (p.a.) 10,25% 8,38% 10,76%
5 let (p.a.) 11,58% 10,80% 13,17%
10 let (p.a.) - - -

Zdroj: Morningstar.com, data platná k 11. 4. 2013

Celkové hodnocení

Máme před sebou fond se širokou, zároveň ale velmi účelnou diverzifikací. Titulů je sice hodně, velká část portfolia je ovšem koncentrovanější a růstové příležitosti se tak neztrácí v nízkém podílu na celkovém objemu. Aktivnější správa přináší vyšší náklady, výkonnosti to prospívá. Efekt je ovšem způsobem jedním silným obdobím, což nás přivádí na myšlenku pravidelného investování a problematice časování trhu.

Fond doporučuji pro dynamičtější investory s horizontem 7 a více let jako alespoň částečné vyvážení akciové složky. Do konzervativních portfolií se nehodí. V porovnání s konkurencí nenajdeme jasného vítěze, stejně dobře může tedy v portfoliu posloužit i podobně zaměřený fond od společnosti Pioneer Investments nebo HSBC.

Psáno pro Investujeme.cz


Poraďte se, které fondy vybrat a jak sestavit vlastní investiční portfolio.


 

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (4.2 + 4.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru