Dluhopisy

Zlaté časy dluhopisů končí. Co s nimi dál?

Skrze celý svět financí se šíří zvěsti o dluhopisové bublině. Máme prodat všechny podíly v dluhopisových fondech? Tenhle krok by mohl mít špatné následky. Jak tedy postupovat?

Které dluhopisové fondy nyní stojí za zvážení jako protiváha akciím?Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Minulá období byla pro dluhopisy, potažmo dluhopisové fondy velmi příznivá. Výnosy per annum pohybující se v rozmezí mezi 5 % až 15 % nebyly zvláště v roce 2012 v regionu střední Evropy žádnou výjimkou. Proč je podle mě špatné úplně opustit dluhopisové pozice? V případě naplnění se inflačního scénáře budou dluhopisy ve ztrátě z důvodu pravděpodobnosti růstu úrokových sazeb, ale o tom níže. Pořád ale existuje i možnost deflačního scénáře a v tom případě jsou dluhopisy naopak jednou z mála možností ziskové investice. A jak tedy správně zvolit dluhopisovou strategii v budoucích obdobích?

Výnosy plynoucí z dluhopisů

Čím byly způsobeny takové zisky z dluhopisů a dluhopisových fondů, když výnosy do splatnosti (YTM – yield to maturity) z dluhopisů jsou prakticky na minimu? Pro zkušenějšího investora je samozřejmost, že výnos z těchto duhových cenných papírů je tvořen dvěma složkami. Tou první je v případě kuponových dluhopisů právě kupon neboli úrok. Pravidelná splátka na konci každého úrokového období, kterou Vám emitent vyplácí. Druhou složkou výnosu je tzv. kapitálový příjem, respektive rozdíly mezi tržní cenou (za kterou se dluhopis aktuálně obchoduje) a nominálem (cena, kterou obdržíte při splatnosti dluhopisu). Tržní cena je úzce svázána s úrokovými sazbami v dané ekonomice, což můžete sledovat na níže uvedeném grafu. S klesajícími sazbami roste tržní cena dluhopisů, respektive výnosy dluhopisových fondů. To je způsobeno tím, že investoři při růstu úrokových sazeb požadují vyšší výnosy do splatnosti. Ty mohou u fixně úročených dluhopisů ovlivnit právě snížením tržní ceny, protože v době splatnosti vydělají větší částku na kurzovém rozdílu mezi aktuální tržní a nominální cenou.

Nízké úrokové sazby pomáhají dluhopisům

Zdroj: FINEZ Investment Management, ING, ČNB

Vysoké výnosy se jistě v blízké době nebudou opakovat, ty reálné při hrozbě rostoucí inflace nestojí už vůbec za řeč. Úrokové sazby ve většině vyspělých ekonomik jsou na historických minimech. Např. 2T repo sazba ČNB je na úrovni 0,05 %. Určitým způsobem bezprecedentní situace. Výnosy do splatnosti neustále klesají prakticky na všech frontách a někdy už dokonce dlužníkům platíme za to, že jim vůbec můžeme půjčit. Hlavní motor dluhopisových fondů, sice snižující se úrokové sazby, již nemají moc kam klesat. Vzhledem k budoucím scénářům jsou aktuální tržní ceny příliš vysoké a tak se ze spousty zdrojů začínají šířit doporučení o zbavování se podílů v dluhopisových fondech.

Zatím ovšem nic nenasvědčuje pohybu úrokových sazeb nahoru, nemá tudíž smysl žádným způsobem panikařit. Výnosový potenciál je velmi nízký, to je fakt. Nicméně svou povahou tento druh cenného papíru do správně diverzifikovaného portfolia stále patří a opuštění všech dluhopisových pozic by mohlo mít z hlediska rizika nedozírné následky, hlavně pro konzervativnější investory. Mou radou je postupně tyto pozice snižovat a v portfoliu ponechávat pouze fondy, u kterých důkladně prostudujeme skladbu portfolia. A jakým způsobem tedy vybrat ty správné?

Správný výběr je alfou i omegou úspěchu

Z výše uvedeného plyne, že v této chvíli je pro nás největším rizikem růst úrokových sazeb v dané ekonomice. Nedá se ovšem předpokládat, že by sazby najednou rapidně vystřelily nahoru. Centrální banky totiž mimo jiné pomocí nich mohou držet inflaci v určitých mezích, čili reagovat budou mj. až na silnější inflační tlaky.

Z toho důvodu je třeba vybírat podílové fondy, které drží dluhopisy s krátkou splatností a mají přiměřeně vysoký výnos do splatnosti. Nemá totiž smysl kupovat dluhopisový fond, který mi přinese výnos sotva kladných hodnot. Vybírejte fondy, které mají nižší hodnotu durace. Ta je právě ukazatelem citlivosti dluhopisu na pohyb úrokových sazeb. Čím nižší číslo je, tím je citlivost menší. Nejde přesně říci: vybírejte fondy s hodnotou durace do určité hodnoty. Záleží totiž na povaze fondu. Konzervativnější vládní dluhopisové fondy lze najít s hodnotou durace už okolo 2,5 let. To je dostačující číslo. Korporátní dluhopisy a dluhopisy emerging markets budou mít duraci o něco vyšší, při vyšším výnosu do splatnosti to ovšem není problém.

Nejlépe si všechno demonstrujeme na velmi zjednodušeném příkladu dvou fiktivních dluhopisů, který nám ukáže negativní dopad růstu úrokových sazeb na tržní hodnotu obligace (dluhopisu) v závislosti na jeho době do splatnosti. Nutno dodat, že právě tržní ceny dluhopisů určují aktuální kurzy podílových listů fondů. Máme dva podobné dluhopisy, které mají odlišnou dobu do splatnosti. Tržní cena dluhopisu s vyšší durací jasně končí o mnoho hůře při růstu úrokových sazeb v ekonomice.

Vliv durace na cenu dluhopisů

Zdroj: FINEZ Investment Management

Další možností, jak bojovat proti snižujícímu se výnosovému potenciálu, je vybírat rizikovější státní dluhopisy, nebo dluhopisy korporátní. Rozhodně tím nemám na mysli dluhopisy problémových států na periferiích evropské měnové unie, ale obligace vydané rozvojovými státy (emerging markets). Tyto dvě skupiny mají jako jediné možnost ještě porážet v blízké budoucnosti inflaci. Je ovšem nutno počítat s vyšším rizikem a při alokaci aktiv v portfoliu tenhle důležitý fakt brát v potaz. Níže uvádím ukázku fondů, které podle mě v současnosti stojí za povšimnutí.

Název fondu Hodnota
durace
(v letech)
Výnosy do splatnosti (YTM) Popis fondu
Státní dluhopisy
Templeton Global Bond Fund CZK 1,54 3,77 % Fond zaměřený na krátkodobé dluhopisy vyspělejších ekonomik, které mají ještě výnosový potenciál (Jižní Korea, Polsko, Malajsie…) Zajišťuje měnové riziko do korun.
Templeton Global Total Return USD 2,48 4,99 % Aktivně řízený fond, zaměřený na dluhopisové příležitosti jak státní, tak korporátní sféry.
Korporátní dluhopisy
J&T Bond CZK 2,2* 6,27 % Rizikovější fond korporátních dluhopisů domácích i zahraničních. Možnost přístupu k velmi zajímavým dluhopisům neobchodovaným na burze prostřednictvím skupiny J&T.
Pioneer Euro Strategic Bond CZK 4,27* 6,93 % Riziková investice do korporátních dluhopisů denominovaných v euru. Zajišťuje měnové riziko do korun.
Dluhopisy rozvíjejících se trhů
Parvest Bond World Emerging Corporate USD 5,27 x Fond obchodující korporátní dluhopisy převážně neinvestičního stupně na rozvíjejících se trzích.
Pioneer Emerging Markets Bond CZK 4,10* 6,44 % Fond zaměřený na vládní i korporátní dluhopisy rozvíjejících se trhů prakticky celého světa. Zajišťuje měnové riziko do korun.
Parvest Bond World Emerging Local USD 5,27 x Fond zaměřený na státní dluhopisy rozvíjejících se trhů. Zvláštností je nákup dluhopisů v místních lokálních měnách.

*modifikovaná durace, x – fond neuvádí výnos do splatnosti

Co si z toho odnést?

Soustředění je na místě, z výše uvedené tabulky zajímavých fondů je jasné, že v této chvíli neexistuje bezpečná a zároveň výnosná investice na dluhopisovém trhu. Více než kdy jindy platí, že vyšší výnos je vykoupen i vyšším rizikem.

Nemá smysl bezhlavě prodávat všechny podíly v dluhopisových fondech, to je z hlediska rizika investiční smrt. Dodržujte zásady diverzifikace, dluhopisová složka portfolia by měla být pozvolna přesouvána do fondů, které své jmění investují do dluhopisů s kratší dobou a vysokým výnosem do splatnosti. Výnosový potenciál mají už jen korporátní a státní dluhopisy s vysokým výnosem. Úrokové sazby s velkou pravděpodobností růst budou, netroufám si ovšem odhadovat, kdy se tak stane. Výše uvedené kroky Vám pomohou se na tuto situaci připravit.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz 


Poraďte se, kam bezpečně investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (34.7 + 11.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru