Dluhopisy

Státní spořicí dluhopisy - vánoční emise 2013

Od pondělí poběží upisovací období v pořadí již páté emise státních spořicích dluhopisů. Úroky opět poklesly. Z každé investované tisícikoruny investor obdrží při splatnosti o 5 korun méně než při jarní emisi. Podívejte se na podrobnou vánoční nabídku státních spořicích dluhopisů.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
4. 11. 2013

Ministerstvo financí i bez Miroslava Kalouska připravilo další emisi státních spořicích dluhopisů, pro které se již vžilo lidové označení „Kalouskovy dluhopisy". Vánoční emise spořicích dluhopisů má upisovací období od 4. do 29. listopadu. Zájemci o tuto ultrakonzervativní investici mohou o úpis dluhopisů zažádat na pobočkách České pošty, České spořitelny, Československé obchodní banky, J&T banky a Komerční banky. Upsané dluhopisy budou emitovány 12. prosince a stejný den budou připsány na majetkový účet upisovatelů.

Varianty dluhopisů zůstávají prakticky totožné s předchozí emisí, ovšem tentokrát není v nabídce diskontovaný dluhopis. Nejkratší variantou je tedy tříletý prémiový dluhopis, nejdelší naopak sedmiletý proti-inflační dluhopis. V nabídce dále zůstává pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční dluhopis. Kromě proti-inflačního dluhopisu u všech Ministerstvo financí snížilo vyplacený úrok v posledním roce životnosti dluhopisu o 0,5 %. Z každé investované tisícikoruny tak investor obdrží při splatnosti o 5 korun méně než při jarní emisi.

MFČR při Vánoční emisi nabízí 4 druhy státních spořicích dluhopisů

Státní spořicí dluhopis Prémiový
3 letý
Kuponový
5 letý
Reinvestiční
5 letý
Proti-inflační
7 letý
Upisovací období 4.-29. 11. 2013 4.-29. 11. 2013 4.-29. 11. 2013 4.-29. 11. 2013
Datum emise tranše 12. 12. 2013 12. 12. 2013 12. 12. 2013 12. 12. 2013
Datum splatnosti emise 12. 12. 2016 12. 12. 2018 12. 12. 2018 12. 12. 2020
Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 100 % 100 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Typ úročení pevná úroková sazba
s prémií v posledním roce
rostoucí pevná
úroková sazba
rostoucí pevná
 úroková sazba
pohyblivá úrokovásazba podle vývojemíry inflace
Reinvestice výnosu dluhopisu* ANO NE ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu 1x ročně 1x ročně 1x ročně 2x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti 1x ročně při splatnosti při splatnosti

*  Výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů v hodnotě úroku.

Zdroj: MFČR

Prémiový tříletý dluhopis

Tříletý dluhopis nese a automaticky reinvestuje roční úrok ve výši 0,5 %. Při splatnosti dluhopisu 12. prosince roku 2016 pak majitel dostane jednorázovou prémii ve výši 6 % jmenovité hodnoty dluhopisu (při jarní emisi to bylo 6,5 %). Z investované tisícikoruny tedy majitel dluhopisu dostane po třech letech necelých 1071 korun před zdaněním (o 5 korun méně než při jarní emisi), což odpovídá ročnímu výnosu 2,30 %. Po zdanění aktuální sazbou 15 % by tedy tříletý prémiový dluhopis vydělal majiteli 1,96 % p.a.

Přehled připisování úroků

Výnosové období Prémiový
3 letý
Kuponový
5 letý
Reinvestiční
5 letý
12. 12. 2013 – 12. 12. 2014 0,5 % 0,5 % 0,5 %
12. 12. 2014 – 12. 12. 2015 0,5 % 1,0 % 1,0 %
12. 12. 2015 – 12. 12. 2016 6,0 % 3,0 % 3,0 %
12. 12. 2016 – 12. 12. 2017 - 4,0 % 4,0 %
12. 12. 2017 – 12. 12. 2018 - 5,5 % 6,5 %

Zdroj: MFČR

Pětileté dluhopisy

U pětiletých dluhopisů vyplácené úroky postupně rostou, aby byl majitel dluhopisu motivován držet ho až do splatnosti. V případě kuponového dluhopisu jsou úroky každý rok vypláceny majiteli, u reinvestičního dluhopisu jsou úroky automaticky reinvestovány (jsou za ně nakoupeny další dluhopisy). Po prvním roce od emise je vyplacen/reinvestován úrok 0,5 %, po dvou letech 1 %, po třech letech 3 %, pak 4 % a nakonec při splatnosti dne 12. prosince roku 2018 je vyplacen úrok 5,5 % u kuponového dluhopisu a 6,5 % u reinvestičního. Při jarní emisi to bylo 6 % u kuponového dluhopisu, respektive 7 % u reinvestičního dluhopisu.

Celkově tedy za pět let vydělá majitel kuponového dluhopisu 14 % před zdaněním, což odpovídá ročnímu úroku 2,66 % p.a. (po zdanění 15 % daní zůstává čistý výnos 2,26 % p.a.) Majitel reinvestičního dluhopisu dostane z investované tisícikoruny po pěti letech 1158 korun před zdaněním. Přepočteno na roční úrok to dělá 2,98 % p.a. před zdaněním, po odvedení 15 % daně z příjmu zůstává čistý výnos 2,53 % p.a.

Roční výnosnost (p.a.) jednotlivých dluhopisů opět klesla

Státní spořicí dluhopis Diskontovaný
1,5 roční
Prémiový
3 letý
Kuponový
5 letý
Reinvestiční
5 letý
Vánoční emise 2012 2,05 % 2,76 % 3,10 % 3,28 %
Jarní emise 2013 před zdaněním 1,70 % 2,46 % 2,75 % 3,07 %
Vánoční emise 2013 před zdaněním není nabízen 2,30 % 2,66 % 2,98 %
Vánoční emise 2013 po zdanění není nabízen 1,96 % 2,26 % 2,53 %

Zdroj: FINEZ Investment Management


Nakupujte podílové fondy se slevou až 60 % na vstupních poplatcích!!!


Sedmiletý proti-inflační dluhopis

U proti-inflačního dluhopisu se oproti minulé emisi nic nezměnilo. Doba do splatnosti dluhopisu je i tentokrát sedm let. Výnos u tohoto dluhopisu je připisován a automaticky reinvestován pololetně a je stanoven jako 0,25 % + procentní změna indexu spotřebitelských cen za měsíc říjen oproti dubnu a za měsíc duben oproti říjnu. Veškerý výnos je vyplacen až při splatnosti 12. prosince roku 2020 a podléhá samozřejmě také dani z příjmu, o jejíž výši za sedm let si netroufám spekulovat.

Nevýhodná ultrakonzervativní investice

Stejně jako u předchozích tranší musím závěrem konstatovat, že státní spořicí dluhopisy nejsou jako investice vhodné prakticky pro nikoho. Jak můžeme vidět v tabulce výše, jejich výnosnost se pohybuje od cca 2 do cca 2,5 procent ročně. Některé banky nabízí na termínovaných vkladech vyšší úroky při srovnatelném riziku. Když už tedy uvažovat o státních spořicích dluhopisech, tak až u částek, které převyšují 100 tisíc euro, tedy u peněz, na které se již nevztahuje pojištění vkladů.

Každopádně i konzervativní investor má různé jiné možnosti, jak investovat volné prostředky s vyšším výnosem. I za dnešní situace stále klejících úroků v bance je možné velmi konzervativně vydělat kolem 4-5 procent ročně. Za zvážení například stojí některé české podnikové dluhopisy, nebo například polské dluhopisy, které nesou dvojnásobný úrok oproti českým státním dluhopisům. Pokud chcete vyšší úroky, než nabízí české banky, vyhledejte zkušeného finančního poradce a on vám jistě pomůže najít vhodné investice. Kalouskovy dluhopisy to rozhodně nejsou.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz 


Poraďte se, kam bezpečně investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
4. 11. 2013

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (44.7 + 47.1) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru