Dluhopisy

Státní spořicí dluhopisy - vánoční emise 2012

Ministerstvo financí přichystalo třetí vydání státních spořicích dluhopisů pod pracovním názvem „vánoční emise". Má smysl si Kalouskovy dluhopisy kupovat pod stromeček?

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
29. 10. 2012

Vánoční emise má upisovací období od 5. do 30. listopadu, v tomto období si lidé mohou u distributorů objednat jeden z pěti druhů spořicích dluhopisů. 12. prosince pak budou dluhopisy emitovány a připsány na majetkový účet upisovatelů.

Mezi distributory přibyla také Česká pošta, takže ani v odlehlejších regionech by neměl být problém získat potřebné informace. K dluhopisům bude nově možné za drobný poplatek získat dárkový certifikát nebo pamětní list. Pan ministr asi chce, aby si lidé mohli dluhopisy kupovat pod stromeček jako dárek.

Ukázka dárkového certifikátu

Státní spořicí dluhopisy - ukázka dárkového certifikátu

Zdroj: MFČR

Novinkou je také tříletý prémiový dluhopis, kde majitel dluhopisu v prvních dvou letech obdrží pouze 0,5 % úrok, ale pokud bude dluhopis držet až do splatnosti, tak po třetím roce dostane 7,5 %. Celkem tedy za tři roky může investor vydělat 8,5 %, neboli z minimálního vkladu 1000 korun dostane za tři roky úroky v úhrnné výši 85 korun. To odpovídá ročnímu výnosu 2,76 % p.a.

Dále v nabídce zůstává osmnáctiměsíční diskontovaný dluhopis (zerobond), který nenese žádný úrok, ale výnos je dán rozdílem mezi upisovací cenou a jmenovitou hodnotou. Tento diskont oproti jmenovité hodnotě činí 3 %. Ovšem pozor, pro srovnání se spořicím účtem nebo termínovaným vkladem nesmíme zapomenout, že tento výnos je realizován po jednom a půl roce, po přepočtu na roční zhodnocení dostaneme 2,05 % p.a. výnos

MFČR nabízí 5 druhů státních spořicích dluhopisů

Státní spořicí
dluhopis
Diskontovaný
1,5 roční
Prémiový
3 letý
Kuponový
5 letý
Reinvestiční
5 letý
Proti-inflační
6,5 letý
Upisovací období 5. 11. – 30. 11. 2012 5. 11. – 30. 11. 2012 5. 11. – 30. 11. 2012 5. 11. – 30. 11. 2012 5. 11. – 30. 11. 2012
Datum emise tranše 12. 12. 2012 12. 12. 2012 12. 12. 2012 12. 12. 2012 12. 12. 2012
Datum splatnosti emise 12. 6. 2014 12. 12. 2015 12. 12. 2017 12. 12. 2017 12. 6. 2019
Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 97 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 970 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. objednávka bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení 5 000 000 ks
Typ úročení diskont* pevná úroková sazba
s prémií v posledním roce
rostoucí pevná
úroková sazba
rostoucí pevná
 úroková sazba
procentní změna indexu
spotřebitelských cen
Reinvestice výnosu dluhopisu** NE NE NE ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu při splatnosti 1x ročně 1x ročně 1x ročně 2x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti 1x ročně 1x ročně při splatnosti při splatnosti

* rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou
**  úrok není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů v hodnotě úroku
Zdroj: MFČR

Stejně jako při minulé emisi nechybí pětileté dluhopisy s rostoucí úrokovou sazbou. Tento marketingový trik se asi úředníkům Ministerstva financí zalíbil. Po prvním roce je připsán úrok 1 %, po druhém 2 %, po třetím 3 %, po čtvrtém 4,5 % a při splatnosti po pěti letech pak 6 %. Ministerstvo financí si tak chce pojistit, že majitelé budou dluhopisy držet celých pět let a nebudou je prodávat předčasně. Podobný princip je aplikován i u prémiového tříletého dluhopisu popsaného výše.

Pětileté dluhopisy jsou nabízeny ve dvou variantách, ve formě kuponového dluhopisu a reinvestičního dluhopisu. Jak název napovídá, kuponový dluhopis vyplácí zmíněné úroky každý rok ve formě kupónu. Naproti tomu u reinvestičního dluhopisu jsou úroky vypláceny formou připsání dalších dluhopisů na účet majitele. Jinými slovy výnosy jsou přímo reinvestovány. Celková výnosnost tohoto dluhopisu je tudíž vyšší. Kuponový dluhopis po pěti letech vygeneruje majiteli celkový výnos 3,1 % p.a., zatímco u reinvestičního dluhopisu vychází celkový výnos na 3,28 % p.a.

Přehled připisování úroků

Výnosové období Prémiový
3 letý
Kuponový
5 letý
Reinvestiční
5 letý
12. 12. 2012 – 11. 12. 2013 0,5 % 1,0 % 1,0 %
12. 12. 2013 – 11. 12. 2014 0,5 % 2,0 % 2,0 %
12. 12. 2014 – 11. 12. 2015 0,5 % + 7,0 % 3,0 % 3,0 %
12. 12. 2015 – 11. 12. 2016 - 4,5 % 4,5 %
12. 12. 2016 – 11. 12. 2017 - 6,0 % 6,0 %

Zdroj: MFČR

Poslední možností je 6,5 letý proti-inflační dluhopis, respektive původně sedmiletý dluhopis vydaný 12. 6. 1012, který bude nyní emitován ve druhé tranši k 12. 12. 2012, tedy při této tranši už bude do splatnosti zbývat pouze 6,5 let. Zde není úrok pevně stanoven, ale bude vyplácen dvakrát ročně vždy k 12. 6. a 12. 12. každého roku až do 12. 6. 2019. Výše úroku bude za dané pololetí odpovídat procentuální změně indexu spotřebitelských cen v říjnu vůči dubnu, respektive v dubnu vůči říjnu předchozího roku.

Pro posouzení výhodnosti nákupu státních spořicích dluhopisů se musíme podívat na jejich celkovou roční výnosnost při držení do splatnosti a porovnat ji s jinými možnostmi konzervativního uložení/investování peněz na stejném časovém horizontu. Jak můžeme vidět v následující tabulce, průměrná roční výnosnost se pohybuje od 2,05 % p.a. do 3,28 % p.a. To více méně lehce překonává aktuální průměrnou nabídkou termínovaných vkladů, ačkoliv se dají najít i vyšší úroky.

Roční výnosnost jednotlivých dluhopisů

Státní spořicí dluhopis Diskontovaný
1,5 roční
Prémiový
3 letý
Kuponový
5 letý
Reinvestiční
5 letý
Proti-inflační
6,5 letý
Průměrný roční výnos p.a. 2,05 % 2,76 % 3,10 % 3,28 % ???

Zdroj: FINEZ Investment Management

Státní spořicí dluhopisy tedy můžeme brát jako alternativu k termínovaným vkladům, prostřednictvím které pomůžeme českému státu financovat deficit a při tom se ještě můžeme nazývat investory. Ale že by zrovna tohle byl pro mě osobně motiv k nákupu? Tak to rozhodně ne. Kalouskovi dluhopisy jsou vhodné pro velmi konzervativní jedince. Kdo hledá vyšší zhodnocení peněz, musí se poohlédnout jinde a akceptovat vyšší riziko, bez toho to nejde.

Věkové rozložení majitelů státních spořicích dluhopisů

Věkové rozložení majitelů státních spořicích dluhopisů

Zdroj: MFČR

Na závěr si ještě prohlédněme zajímavý graf, který zachycuje věkové rozložení upisovatelů z předchozích dvou emisí. 70 % všech dluhopisů si koupili lidé starší 50 let. Doufám, že je to skutečně velmi konzervativní povahou upisovatelů a nikoliv tím, že by si někdo neuměl spočítat roční výnosnost a naletěl na 3 % za 18 měsíců. K této úvaze bohužel trochu svádí fakt, že téměř polovinu prodaných dluhopisů v předchozích emisích tvořily diskontované roční a osmnáctiměsíční dluhopisy.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Poraďte se, kam investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
29. 10. 2012

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (5.9 + 12.9) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru