Dluhopisy

Státní spořicí dluhopisy - jarní emise 2014

V pondělí 19. 5. začalo upisovací období v pořadí již šesté emise státních spořicích dluhopisů, poprvé pod taktovkou Andreje Babiše. Úroky se propadly a podmínky emise jsou zase o něco komplikovanější. Půjdou i přesto dluhopisy na dračku?

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
21. 5. 2014

Ministerstvo financí, tentokrát již v čele s Andrejem Babišem, připravilo další emisi státních spořicích dluhopisů. Jarní emise spořicích dluhopisů má upisovací období od 19. května do 4. června. Seznam distributorů se zúžil pouze na tři banky. O úpis dluhopisů je možné zažádat na pobočkách České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky. Upsané dluhopisy budou emitovány a připsány na majetkový účet upisovatelů ke dni 12. 6.

Předchozí emise:

Ministerstvo financí tentokrát připravilo pouze tři druhy státních spořicích dluhopisů. V nabídce již není diskontovaný ani klasický kuponový dluhopis. Z předchozí emise zůstává pětiletý reinvestiční dluhopis a sedmiletý protiinflační dluhopis (zde se jedná o druhou tranši dluhopisu, do splatnosti už tak má jen 6,5 roku). K tomu tentokrát přibyl zcela nový typ dluhopisu – 6,5 letý variabilní dluhopis, jehož výnosnost se bude odvíjet od vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu.

MFČR při jarní emisi nabízí 3 druhy státních spořicích dluhopisů

Státní spořicí dluhopis Reinvestiční
5 letý
Variabilní
6,5 letý
Proti-inflační
6,5 letý*
Upisovací období 19. 5. - 4. 6. 2014 19. 5. - 4. 6. 2014 19. 5. - 4. 6. 2014
Datum emise tranše 12. 6. 2014 12. 6. 2014 12. 6. 2014
Datum splatnosti emise 12. 6. 2019 12. 12. 2020 12. 12. 2020
Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 100 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu 1 mil. ks 1 mil. ks 50 mil. ks
Typ úročení rostoucí pevná
 úroková sazba
pohyblivá úroková sazba podle vývoje PRIBORU pohyblivá úroková sazba podle vývoje míry inflace
Reinvestice výnosu dluhopisu ANO ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu 1x ročně 2x ročně 2x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti při splatnosti při splatnosti

Zdroj: MFČR

Pětiletý reinvestiční dluhopis

Tento dluhopis již dobře známe z předchozích emisí. Oproti nim však došlo k razantnímu poklesu připisovaných úroků. V prvních dvou letech dostanou majitelé dluhopisu pouze čtvrt procenta ročně, ve třetím roce obdrží půl procenta, ve čtvrtém roce dvě procenta a v posledním pátém roce pak šest procent. Mnoho lidí se tím nechá nachytat, protože vidí na konci šest procent, což je poměrně zajímavý výnos. Jenomže v předchozích letech jsou úroky naopak extrémně nízké. Celková výnosnost pětiletého reinvestičního dluhopisu tak vychází na 1,78 % p.a. před zdaněním (1,51 % p.a. po zdanění). To je výrazný propad oproti zhruba tříprocentním výnosům u předchozích tranší.

Přehled připisování úroků

Výnosové období Úrok
12. 6. 2014 – 12. 6. 2015 0,25 % p.a.
12. 6. 2015 – 12. 6. 2016 0,25 % p.a.
12. 6. 2016 – 12. 6. 2017 0,50 % p.a.
12. 6. 2017 – 12. 6. 2018 2,00 % p.a.
12. 6. 2018 – 12. 6. 2019 6,00 % p.a.

Zdroj: MFČR

Pro srovnání, J&T banka nabízí u pětiletého termínovaného vkladu aktuálně úrokovou sazbu 2,80 % p.a. před zdaněním (2,38 % po zdanění). Pokud bych tedy hledal konzervativní a státem kryté uložení peněz na pět let, dal bych dnes rozhodně přednost termíňáku.

Úroky u termínovaných vkladů J&T banky (produkt Clear Deal)

  Roční TV Dvouletý TV Pětiletý TV
Úroková sazba do 1. 6. 2014 2,20 % 2,60 % 2,80 %
Úroková sazba od 2. 6. 2014 2,00 % 2,40 % 2,60 %

Zdroj: J&T banka


J&T banka bude od června snižovat úrokové sazby. Pro sjednání TV s vyšší sazbou nás kontaktujte do konce května na info@finez.cz.


Sedmiletý proti-inflační dluhopis

U proti-inflačního dluhopisu se oproti minulé emisi nic nezměnilo, akorát doba do splatnosti dluhopisu je už jen 6,5 roku. Výnos u tohoto dluhopisu je připisován a automaticky reinvestován pololetně a je stanoven jako 0,25 % + procentní změna indexu spotřebitelských cen za měsíc říjen oproti dubnu a za měsíc duben oproti říjnu. S přimhouřením jednoho oka tak můžeme říct, že tento dluhopis by měl vydělávat 0,5 % ročně nad inflací. Veškerý výnos je vyplacen až při splatnosti 12. prosince roku 2020.

6,5 letý variabilní dluhopis

Jeho mladší bráška je taktéž splatný k 12. 12. 2020. I zde jsou úroky automaticky reinvestovány. Akorát se liší způsob stanovení připisovaných úroků. Určujícím faktorem tu není index spotřebitelských cen, ale šestiměsíční PRIBOR - referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit, kterou uveřejňuje Česká národní banka.

Pro stanovení připsaného úroku bude vždy určující průměrná hodnota šestiměsíčního PRIBORU za pět dní končících dnem stanovení průměrné referenční sazby, což je vždy před příslušným pololetním obdobím. K této průměrné referenční sazbě se dále přičítá nebo odečítá určitá marže dle tabulky níže. Pro samotné připsání úroku a jeho reinvestování je pak určující, kdo je majitelem dluhopisu v rozhodný den.

Přehled připisování úroků

Výnosové
období
Den
stanovení
PRS
Úrok Rozhodný den Den připsání
úroku
12. 6. 2014 –
12. 12. 2014
- 0,15 % p.a. 12. 11. 2014 12. 12. 2014
12. 12. 2014 –
12. 6. 2015
5. 12. 2014 PRS minus marže
0,25 % p.a.
13. 5. 2015 12. 6. 2015
12. 6. 2015 –
12. 12. 2015
5. 6. 2015 PRS minus marže
0,20 % p.a.
12. 11. 2015 12. 12. 2015
12. 12. 2015 –
12. 6. 2016
7. 12. 2015 PRS minus marže
0,15 % p.a.
13. 5. 2016 12. 6. 2016
12. 6. 2016 –
12. 12. 2016
7. 6. 2016 PRS minus marže
0,10 % p.a.
12. 11. 2016 12. 12. 2016
12. 12. 2016 –
12. 6. 2017
7. 12. 2016 PRS minus marže
0,05 % p.a.
13. 5. 2017 12. 6. 2017
12. 6. 2017 –
12. 12. 2017
7. 6. 2017 PRS 12. 11. 2017 12. 12. 2017
12. 12. 2017 –
12. 6. 2018
7. 12. 2017 PRS plus marže
0,05 % p.a.
13. 5. 2018 12. 6. 2018
12. 6. 2018 –
12. 12. 2018
7. 6. 2018 PRS plus marže
0,10 % p.a.
12. 11. 2018 12. 12. 2018
12. 12. 2018 –
12. 6. 2019
6. 12. 2018 PRS plus marže
0,15 % p.a.
13. 5. 2019 12. 6. 2019
12. 6. 2019 –
12. 12. 2019
6. 6. 2019 PRS plus marže
0,20 % p.a.
12. 11. 2019 12. 12. 2019
12. 12. 2019 –
12. 6. 2020
5. 12. 2019 PRS plus marže
0,25 % p.a.
13. 5. 2020 12. 6. 2020
12. 6. 2020 –
12. 12. 2020
5. 6. 2020 PRS plus marže
0,30 % p.a.
12. 11. 2020 12. 12. 2020

Vysvětlivky: PRS = průměrná referenční sazba
Zdroj: MFČR

Jak sami vidíte, v tom bude mít problém se zorientovat i sám pan ministr. Raději si ani nepředstavuji, jak podmínky tohoto dluhopisu prezentují potenciálním zájemcům pracovníci na přepážce bank, jež státní spořicí dluhopisy distribuují. A popravdě ani nechápu, proč takto komplikovaný dluhopis ministerstvo financí vůbec nabízí.

Pro alespoň hrubou představu o potenciální výnosnosti se podívejme na aktuální šestiměsíční PRIBOR, který ke dni 21. 5. 2014 dělá 0,43 %. Pokud tedy úrokové sazby razantním způsobem nestoupnou, bude se výnosnost tohoto dluhopisu pohybovat řádově v desetinách procent za pololetí. V nejbližší době pravděpodobně výnosy nepřekročí půl procenta ročně.

Půjdou dluhopisy na dračku?

Předchozí emise šly na dračku a dluhopisy byly vždy poměrně rychle vyprodány. Tentokrát zatím banky hlásí slabý zájem a je dost pravděpodobné, že tato emise skončí fiaskem. Hlavním důvodem jsou zcela jistě výrazně nižší výnosy dluhopisů a také složitost výpočtu připisovaných úroků.

V tiskové zprávě ministerstva financí stojí citace Andreje Babiše: „Cílem jarní emise je především zachovat nabídku spořicích dluhopisů pro občany se zájmem o nejkonzervativnější a nejstabilnější formu zhodnocování úspor." Pakliže státní spořicí dluhopisy mají sloužit jako konzervativní zhodnocování úspor pro občany ČR, pak nechápu, proč ministerstvo financí přichází s tak komplikovanou nabídkou, které běžný občan nemá šanci rozumět. Jako kdyby nemohli emitovat normální dluhopis s pevným úrokem.

Očekávám, že zájem bude pouze o proti-inflační dluhopisy. Ani zde sice není mechanismus stanovování úroků úplně triviální, ale alespoň po emoční stránce slovu „proti-inflační" každý rozumí. A také výnosový potenciál tohoto dluhopisu je oproti zbylým dvěma o něco vyšší. Přinejmenším bude jeho výnosnost vyšší než inflace. O další dva typy dluhopisů bude pravděpodobně zájem velmi malý.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz 


Poraďte se, kam bezpečně investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
21. 5. 2014

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (41.2 + 10.4) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru