Dluhopisy

Státní spořicí dluhopisy - jarní emise 2013

Ministerstvo financí chystá již čtvrtou emisi státních spořicích dluhopisů. Podívejme se na detaily této emise. Na investory čekají velmi nízké úroky, které navíc budou nově podléhat 15% dani z příjmů. Najde Kalousek i tentokrát dostatek věřitelů?

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
13. 5. 2013

Letošní jarní emise státních spořicích dluhopisů má upisovací období od 13. do 31. května, v tomto období si lidé mohou zažádat o jeden z pěti druhů spořicích dluhopisů. 12. června pak budou dluhopisy emitovány a připsány na majetkový účet upisovatelů. Žádosti o úpis dluhopisů se podávají u distributorů, kterými jsou Česká pošta, Česká spořitelna, Komerční banka a Československá obchodní banka. Varianty dluhopisů zůstávají prakticky totožné s předchozí emisí, tedy kromě výnosů, které výrazně poklesly.

MFČR nabízí 5 druhů státních spořicích dluhopisů

Státní spořicí dluhopis Diskontovaný
1,5 roční
Prémiový
3 letý
Kuponový
5 letý
Reinvestiční
5 letý
Proti-inflační
7 letý
Upisovací období 13. 5. – 31. 5. 2013 13. 5. – 31. 5. 2013 13. 5. – 31. 5. 2013 13. 5. – 31. 5. 2013 13. 5. – 31. 5. 2013
Datum emise tranše 12. 6. 2013 12. 6. 2013 12. 6. 2013 12. 6. 2013 12. 6. 2013
Datum splatnosti emise 12. 12. 2014 12. 6. 2016 12. 6. 2018 12. 6. 2018 12. 6. 2020
Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 97,5 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 975 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota
objednávky na osobu
bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení 5 000 000 ks
Typ úročení diskont* pevná úroková sazba
s prémií v posledním roce
rostoucí pevná
úroková sazba
rostoucí pevná
 úroková sazba
pohyblivá úrokovásazba podle vývojemíry inflace
Reinvestice výnosu dluhopisu** NE ANO NE ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu při splatnosti 1x ročně 1x ročně 1x ročně 2x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti při splatnosti 1x ročně při splatnosti při splatnosti

* rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou
**  výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů v hodnotě úroku

Zdroj: MFČR

Pozor, výnosy podléhají 15 % dani z příjmů

Vzhledem k nižším úrokovým sazbám České národní banky a potažmo nižším úrokům u spořicích účtů a termínovaných vkladů se ministerstvo financí rozhodlo snížit úrokové výnosy u státních spořicích dluhopisů. Ještě horší zpráva pro zájemce o tuto formu zhodnocování volných finančních prostředků je povinnost úrokové výnosy dluhopisů zdanit 15 % sazbou daně z příjmu.

Od začátku roku totiž platí nové ustanovení týkající se zaokrouhlování daňového základu i vypočtené daně. Doposud se zaokrouhloval základ daně a vypočtená daň u každého dluhopisu samostatně. Díky tomu, že jmenovitá hodnota jednoho spořicího dluhopisu je jedna koruna, vyšla daň po zaokrouhlení na nulu. Od letošního roku se však zaokrouhluje až vypočtená daň ze všech dluhopisů dohromady. V praxi to znamená, že úrokové výnosy dluhopisů budou po zdanění ještě o 15 % nižší.

Sedmiletý proti-inflační dluhopis

U proti-inflačního dluhopisu je doba do splatnosti dluhopisu tentokrát sedm let (u vánoční emise byl proti-inflační dluhopis o půl roku kratší). Výnos u tohoto dluhopisu je připisován a automaticky reinvestován pololetně a je stanoven jako 0,25 % + procentní změna indexu spotřebitelských cen za měsíc říjen oproti dubnu a za měsíc duben oproti říjnu. Veškerý výnos je vyplacen až při splatnosti 12. června roku 2020 a podléhá samozřejmě výše uvedené dani (pokud se její sazba v příštích letech nezvýší, jak tomu plánuje ČSSD).

Osmnáctiměsíční diskontovaný dluhopis

U diskontovaného dluhopisu došlo pouze ke zvýšení emisního kurzu na 97,5 %, zatímco u vánoční emise byl emisní kurz 97 % jmenovité hodnoty. Jinými slovy došlo ke snížení diskontu, tedy výnosu pro investory. Tisíc kusů diskontovaného dluhopisu (to je minimální objem jedné objednávky) pořídíte při emisi za 975 korun. Při splatnosti za osmnáct měsíců obdržíte za těchto tisíc kusů dluhopisů 1000 korun. To je na první pohled zajímavý výnos 2,56 %, ovšem za jeden a půl roku. Pro porovnání s úroky v bance tedy přepočteme na roční výnosnost, která činí 1,70 % p.a. před zdaněním. Myslím, že čistý výnos po zdanění 1,45 % p.a. moc radosti střadatelům nepřinese.

Prémiový tříletý dluhopis

Tříletý dluhopis nese a automaticky reinvestuje roční úrok ve výši 0,5 %. Při splatnosti dluhopisu 12. června roku 2016 ale majitel dostane k půlprocentnímu úroku ještě prémii ve výši 6 % jmenovité hodnoty dluhopisu. Z investované tisícikoruny tedy majitel dluhopisu dostane po třech letech necelých 1076 korun před zdaněním, což odpovídá ročnímu výnosu 2,46 %. Po zdanění aktuální sazbou 15 % by tedy tříletý prémiový dluhopis vydělal majiteli 2,09 % p.a.

Přehled připisování úroků

Výnosové období Prémiový
3 letý
Kuponový
5 letý
Reinvestiční
5 letý
12. 6. 2013 – 12. 6. 2014 0,5 % 0,5 % 0,5 %
12. 6. 2014 – 12. 6. 2015 0,5 % 1,0 % 1,0 %
12. 6. 2015 – 12. 6. 2016 0,5 % + 6,0 % 3,0 % 3,0 %
12. 6. 2016 – 12. 6. 2017 - 4,0 % 4,0 %
12. 6. 2017 – 12. 6. 2018 - 6,0 % 7,0 %

Zdroj: MFČR


Odebírejte každý měsíc tipy na zajímavé investice FINEZ Research.


Pětileté dluhopisy

Trochu vyšší výnos nabízí pouze pětileté dluhopisy. Ty jsou nabízeny ve dvou variantách – kuponový a reinvestiční. Jak název napovídá, u reinvestičního dluhopisu jsou úrokové výnosy automaticky reinvestovány (jsou za ně nakoupeny další dluhopisy). U kuponového dluhopisu jsou úrokové výnosy každoročně vypláceny majiteli ve formě kuponu.

Aby byl majitel dluhopisu motivován držet ho až do splatnosti, úrokové výnosy postupně rostou. Po prvním roce od emise je vyplacen/reinvestován úrok 0,5 %, po dvou letech 1 %, po třech letech 3 %, pak 4 % a nakonec při splatnosti dne 12. června roku 2018 je vyplacen úrok 6 % u kuponového dluhopisu a 7 % u reinvestičního.

Celkově tedy za pět let vydělá majitel kuponového dluhopisu 14,5 % před zdaněním, což odpovídá ročnímu úroku 2,75 % p.a. (po zdanění 15 % daní zůstává čistý výnos 2,33 % p.a.) Majitel reinvestičního dluhopisu dostane z investované tisícikoruny po pěti letech 1163 korun před zdaněním. Přepočteno na roční úrok to dělá 3,07 % p.a. před zdaněním, po odvedení 15 % daně z příjmu zůstává čistý výnos 2,61 % p.a.

Výnosy o 20-30 % nižší než u předchozí emise

Porovnejme si nyní výnosy u jednotlivých typů spořicích dluhopisů s předchozí vánoční emisí. Bez ohledu na to, že investor musí nově počítat se zdaněním výnosů, i před zdaněním jsou výnosy u všech typů dluhopisů nižší oproti předchozí emisi. Nejvíce poklesl výnos u diskontovaného dluhopisu, po zdanění o 0,6 % p.a., tj. v relativním srovnání téměř o 30 %.

Roční výnosnost (p.a.) jednotlivých dluhopisů výrazně poklesla

Státní spořicí dluhopis Diskontovaný
1,5 roční
Prémiový
3 letý
Kuponový
5 letý
Reinvestiční
5 letý
Vánoční emise 2012 2,05 % 2,76 % 3,10 % 3,28 %
Jarní emise 2013 před zdaněním 1,70 % 2,46 % 2,75 % 3,07 %
Jarní emise 2013 po zdanění 1,45 % 2,09 % 2,33 % 2,61 %
Relativní rozdíl výnosů 29,42 % 24,19 % 24,73 % 20,34 %

Zdroj: FINEZ Investment Management

Podle serveru iDnes sdělil médiím k otázce daní a výnosů Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva financí, tuto krásnou větu: „Dani jsme přizpůsobili výnosy. Pro občany to bude stále stejně výhodné." Jak můžeme vidět z tabulky výše, to vůbec není pravda. Výnosy jsou naopak nižší i před zdaněním. Výnosy státních spořicích dluhopisů byly totiž sníženy v souladu s průměrnými úroky u spořicích účtů a termínovaných vkladů. Ještě jednou zdůrazňuji slovo „průměrnými".

Státní spořicí dluhopisy nejsou výhodné

Některé banky (a samozřejmě mnoho kampeliček) nabízí aktuálně vyšší úroky než státní spořicí dluhopisy. Třeba u J&T Banky mám na ročním termínovaném vkladu úrok tři procenta, na pětiletém vkladu 3,6 %. Potom nevidím jediný důvod, proč kupovat Kalouskovy dluhopisy, a to ani pro ultrakonzervativní jedince. Jsem velmi zvědavý, jak velký objem kapitálu se ministerstvu financí tentokrát podaří získat. Bude to zajisté zajímavá vizitka finanční (ne)gramotnosti českého národa.

Je sice pravda, že výnosy u spořicích dluhopisů jsou výrazně vyšší než u klasických českých státních dluhopisů obchodovaných na burze, kde má aktuálně desetiletý dluhopis výnos do splatnosti pouze 1,53 % p.a. Souhlasím tedy s Alešem Tůmou v tom, že si touto formou ministerstvo financí půjčuje zbytečně draze. Z pohledu daňového poplatníka je to skandální. (Na druhou stranu je otázkou, zda by na burze při takto nízkých úrocích získal Kalousek dostatek kapitálu, ale pravděpodobně ano.)

Ale nesouhlasím s tím, že se jedná z pohledu konzervativního investora o dobrou nabídku. Jedná se o lepší nabídku než u klasických českých státních dluhopisů obchodovaných na burze. Ale jedná se zároveň o horší nabídku v porovnání s mnohými termínovanými vklady, což je z pohledu rizika i likvidity srovnatelná forma zhodnocení peněz se státními spořicími dluhopisy.

Navíc i konzervativní investoři mají různé další možnosti, jak dnes bezpečně zhodnotit peníze. Určitě velmi zajímavou alternativou jsou například české korporátní dluhopisy nebo nemovitostní fondy. Samozřejmě zde už investor musí počítat s drobnými výkyvy hodnoty investice a možností krátkodobých poklesů. Na oplátku za toto riziko ale může mít výnos kolem pěti procent ročně. Z pohledu rizika už toto nejsou srovnatelné varianty se spořicími dluhopisy, ale pro mnoho konzervativních investorů jsou dle mého názoru lepší volbou.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz 


Poraďte se, kam bezpečně investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
13. 5. 2013

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (39.0 + 0.6) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru