Dluhopisy

Inverzní výnosová křivka varuje před recesí

Devětkrát po sobě předznamenala příchod recese. Řeč je o inverzní výnosové křivce dluhopisů. Aktuálně se rozdíl ve výnosech do splatnosti dvouletých a desetiletých amerických státních dluhopisů povážlivě rychle blíží nule. Také většina vysokých manažerů očekává, že recese přijde do dvou let.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
15. 12. 2018

Ekonomové prognózují ochlazení ekonomiky, manažeři recesi

Média před pár dny prezentovala výsledky průzkumu Global Business Outlook Dukeovy univerzity, podle kterého 49 % finančních ředitelů amerických společností očekává, že do konce roku 2019 bude americká ekonomika v recesi. 82 % finančních ředitelů očekává, že recese přijde do dvou let.

S ochlazením ekonomiky, tedy se zpomalením růstu HDP, počítá pro příští rok také většina prognóz počínaje Světovou bankou až po Mezinárodní měnový fond. Nicméně přímo s ekonomickou recesí, tedy s poklesem HDP minimálně ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích, zatím Fed ani jiné instituce nepočítají.

Ale upřímně, s recesí otevřeně centrální banky, ministerstva financí a jiné velké instituce nepočítají nikdy. Zaprvé nechtějí zbytečně strašit lidi a zadruhé by měli problém sestavovat rozpočet. Dovedete si představit, že by ministerstvo financí předkládalo ke schválení státní rozpočet, ve kterém by počítalo s poklesem na straně příjmů a potažmo tedy i na straně výdajů? To je politicky neprůchodné.

Výnosová křivka jako indikátor recese

Před blížící se ekonomickou recesí varuje i celá řada makroekonomických ukazatelů a tržních indikátorů. Jedním z velmi sledovaných ukazatelů je výnosová křivka amerických dluhopisů, která se stále více zplošťuje.

Dluhopisy s delší splatností standardně nesou vyšší úroky než dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Důvod je prostý, čím delší dobu dluhopis držím, tím větší nesu riziko, že se během té doby něco stane... že emitent nebude schopný dostát svým závazkům, nebo že stoupne inflace a úroky u dluhopisu nebudou zajímavé.

Když tedy vyjádříme křivkou na grafu výnosy do splatnosti dluhopisů s různou délkou do splatnosti, tak standardně mívá tato tzv. výnosová křivka stoupající tvar – s delší dobou vyšší výnosy.

Tvar výnosové křivky dluhopisů

Tvar výnosové křivky dluhopisů

Zdroj: Public Trust Advisors

Inverzní výnosová křivka

Ale čas od času se situace vychýlí. Když krátkodobé dluhopisy nesou vyšší úroky než dlouhodobé, mluvíme o tzv. inverzní výnosové křivce. Posledních devět výskytů inverzní výnosové křivky bezprostředně předcházelo ekonomické recesi v USA.

Inverzní výnosová křivka v podstatě odráží očekávání investorů, že aktuální úrokové sazby dlouho nevydrží a že je centrální banka bude v budoucnu snižovat. K takovému kroku zpravidla centrální banky přistupují v situaci, kdy se pomocí levných úvěrů snaží nastartovat růst ekonomiky, většinou právě v době ekonomické recese.

Toto krátkodobé vychýlení výnosové křivky dluhopisů bývá navíc umocňováno přesunem velkého objemu kapitálu, kdy penzijní fondy a mnozí další velcí institucionální investoři raději rozprodávají akcie a místo toho kupují dluhopisy. Velká poptávka po dluhopisech brání růstu úrokových výnosů u dlouhodobějších splatností. Zatímco dluhopisy s kratší dobou do splatnosti více reflektují aktuální úrokové sazby. S růstem úrokových sazeb tedy rostou úroky u krátkodobých dluhopisů více než úroky u dlouhodobých dluhopisů.

Kontrolka už má oranžovou barvu

Právě v takové situaci se aktuálně nachází trh amerických státních dluhopisů. Úroky u krátkodobých dluhopisů stoupají a celá výnosová křivka se postupně zplošťuje. Mezi dvouletou až desetiletou splatností už na grafu vidíte téměř plochou křivku. Aktuální stav výnosové křivky zobrazuje modrá křivka. Tmavě šedá křivka zobrazuje stav před rokem a světle šedá křivka stav před dvěma roky, kdy byla ještě celá výnosová křivka velmi strmá.

Výnosová křivka se zplošťuje

Výnosová křivka se zplošťuje

Zdroj: GuruFocus.com

Výnosová křivka amerických státních dluhopisů tedy ještě nemá inverzní tvar, ale výrazně se zplošťuje a k inverzi už nemá daleko. Aktuálně se rozdíl ve výnosech do splatnosti dvouletých a desetiletých amerických státních dluhopisů povážlivě rychle blíží nule. A jak zobrazuje následující graf, když tento výnosový spread klesne do záporných čísel, bývá to velmi spolehlivý indikátor, že ekonomika upadá do recese. Recese jsou na grafu znázorněny šedým podbarvením. Varovná kontrolka ještě nebliká červeně, ale už svítí oranžově.

Rozdíl ve výnosech desetiletých a dvouletých amerických státních dluhopisů

Rozdíl ve výnosech desetiletých a dvouletých amerických státních dluhopisů

Zdroj: Federal Reserve Bank of St. Louis

Čeká nás dietka?

Zda americká ekonomika skutečně upadne do recese a kdy k tomu dojde, není samozřejmě jasné. Ale jisté je jedno, na trzích se něco děje. Velký kapitál se přesouvá. A také celá řada firem je ve výhledech na příští rok přinejmenším zdrženlivá, když ne přímo negativní. Nervozita mezi manažery i investory výrazně stoupá.

Když všichni zaujmou opatrný postoj, spustí tím vlastně ono ekonomické ochlazení či přímo recesi, neboť opatrnost nám velí zbytečně neutrácet a nepouštět se do rozvoje žádných větších akcí. Podobná nálada začíná být z mnoha velkých firem cítit. Zatím reportují vynikající hospodářské výsledky, rekordní ziskovost, ale zároveň říkají, že příští rok už asi nebude tak dobrý.

Proto také na podzim akciové trhy zažívají výrazné poklesy. Tyto poklesy mohou skýtat nákupní příležitost, pokud ekonomika pouze projde mírným ochlazením a následně budou firmy reportovat opět růst zisků. Ale existuje nemalé riziko, že globální ekonomika upadne během cca dvou let do recese. V takovém případě bychom se zpětně na nynější poklesy dívali jako na jasný signál k prodeji.

Až čas ukáže, jak se věci vyvinou. Můj názor je, že se medvěd skutečně chystá po deseti letech vylézt z brlohu a že ekonomická recese je takřka nevyhnutelná. Navíc recesi považuji za užitečnou, je to normální očistný proces, něco jako dieta po dlouhém období přežírání se.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Chcete se poradit, kam investovat?


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
15. 12. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (8.8 + 33.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru