Akcie

Vysoké odměny manažerů jsou kontraproduktivní

Výnosy akcií firem s nejštědřejšími odměnami pro manažery dlouhodobě zaostávají za průměrem. Nejvíce placení ředitelé se často příliš koncentrují na krátkodobé finanční cíle a zapomínají na strategické vedení firmy. Honí krátkodobé finanční výsledky, místo toho, aby budovali lepší firmu, což pak vede k horším dlouhodobým výsledkům.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 9. 2016

Společnost MSCI vypracovala studii, ve které porovnává příjmy výkonných ředitelů akciových společností v USA s vývojem hodnoty akcií těchto firem v letech 2006-2015. Akcie firem, které vyplácí nejštědřejší odměnu svému řediteli, vydělaly za deset let nejméně. Naopak nejvyšší výnosy přinesly v průměru akcie společností, které vyplácí nejnižší odměny svým manažerům.

Studie byla provedena na akciích z indexu MSCI USA, který je složen z 626 akcií velkých a středních amerických firem. Do studie pak byly vybrány pouze společnosti s desetiletou historií obchodování na burze a s desetiletou historií dat o odměnách managementu, což bylo celkem 446 společností. To je poměrně slušný reprezentativní vzorek.

Autoři studie tento vzorek seřadili podle výše roční odměny CEO dané společnosti a následně rozdělili na pětiny. Takto utvořili pět pomyslných košů akcií se stejnou váhou zastoupení, kde v prvním koši jsou firmy vyplácející nejvyšší odměny svému výkonnému řediteli a v pátém koši pak firmy vyplácející nejnižší odměny. Kdybychom na začátku roku 2006 investovali 100 dolarů do akcií v prvním koši, na konci roku 2015 by hodnota naší investice byla 265 dolarů. Vydělali bychom krásných 10 % p.a. Ovšem kdybychom stejnou částku investovali do pátého koše akcií, byla by po deseti letech hodnota naší investice dokonce 367 dolarů, tj. vydělali bychom téměř 14 % p.a.

Hodnota 100 dolarů investovaných do akcií v USA v letech 2006-2015 podle odměn vyplácených ředitelům

Hodnota 100 dolarů investovaných do akcií v USA v letech 2006-2015 podle odměn vyplácených ředitelům

Zdroj: MSCI ESG Research

Když autoři studie akcie rozdělili podle mediánu ročních výdělků CEO jednotlivých firem, dospěli k podobnému závěru. Řekli si, že to bude asi tím, že nejlépe placení ředitelé vedou největší firmy, jejichž hodnota roste pomaleji, než je tomu v průměru u menších firem. A tak se autoři studie rozhodli upravit vzorek firem a vyškrtli 75 největších společností podle jejich tržní kapitalizace. Jenomže výsledek byl opět velmi podobný. Zkusili také kalkulovat s odlišným stylem rozložení kapitálu. Při prvním srovnání totiž rozložili investici rovnoměrně na všechny akcie, nyní tedy zkusili kapitál rozložit nerovnoměrně podle tržní kapitalizace jednotlivých firem, jako tomu zpravidla bývá u akciových indexů. Ale výsledek byl znovu prakticky stejný.

Srovnání výnosů akcií v USA v letech 2006-2015 podle odměn vyplácených ředitelům

Srovnání výnosů akcií v USA v letech 2006-2015 podle odměn vyplácených ředitelům

Zdroj: MSCI ESG Research

A tak z této studie skutečně lze vyvozovat závěr, že příliš vysoké odměny manažerů firmy mají zpravidla negativní vliv na dlouhodobější výnosy akcií dané společnosti. Tato studie skýtá akcionářům dobrý základ pro vyjednávání, až budou mít na valné hromadě schvalovat extra vysoké odměny pro management firmy.

A proč tomu tak vlastně je? Vždyť by to mělo být právě naopak, ne? Odměny vysokých manažerů bývají zpravidla silně navázány na hospodářské výsledky firmy. Navíc velká část odměny bývá běžně vyplácena formou akcií nebo opcí. Čím více tedy stoupne hodnota akcií firmy, tím více z toho nakonec výkonný ředitel a další manažeři mají. Současné teorie managementu proto automaticky počítají s tím, že taková forma „motivační" odměny je oboustranně výhodná a měla by vést k většímu růstu ceny akcií. Ale jak dokazuje nedávná studie, opak je pravdou.

Jednoznačné vysvětlení neexistuje. Vysoké odměny pro manažery každopádně navyšují náklady firmy, čili snižují její ziskovost. Ale hlavní důvod spatřuji jinde. Motivační odměna by byla dobrá, ale zpravidla je navázána na příliš krátký časový horizont. To vede k tomu, že vysoce placení ředitelé dělají všechno pro to, aby firma daný kvartál splnila svůj obchodní a finanční plán, ale málo se starají o dlouhodobé blaho firmy. Mohli bychom říct, že jsou až příliš dokonalými manažery, ale špatnými lídry. Slovy Stephena Coveye, autora mnoha knih o leadershipu, starají se až příliš o to, aby firma pokácela co nejvíce stromů, ale zapomínají přemýšlet o tom, jestli kácejí ve správném lese.

Navíc z psychologického hlediska jsou příliš vysoké pobídky kontraproduktivní. Na místo toho, abychom se soustředili na řešení úkolu, soustředíme se na odměnu a to nás svazuje.

Dan Ariely, profesor behaviorální ekonomie, také provedl zajímavou studii. Nabízel studentům odměnu za vyřešení různých logických úloh. Přitom postupně dalším skupinám studentů zvyšoval odměnu, až se dostal na průměrný pětiměsíční plat. Sestava úloh byla stejná, měnila se pouze nabízená odměna. Skupina studentů s nabízenou nejvyšší odměnou měla nejhorší výsledky.

Podobně kontraproduktivní se nyní ve svitu studie MSCI jeví i příliš vysoké odměny nejvyšším manažerům firmy.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Poraďte se, kam nyní investovat peníze.


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 9. 2016

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (44.1 + 44.1) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru