Akcie

Proč ceny akcií dlouhodobě rostou rychleji než inflace?

Vývoj ceny akcie koresponduje s vývojem zisků dané firmy. Zisky firmám dlouhodobě rostou vlivem inflace, ale také díky rostoucímu počtu obyvatel (spotřebitelů) a díky rostoucí produktivitě práce. Proto v průměru musí ceny akcií dlouhodobě růst rychleji než inflace. Vedle toho ještě akcie generují pravidelný výnos formou dividend.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
2. 11. 2015

V mém posledním článku jsme si na grafech od roku 1870 ukázali, že ceny akcií dlouhodobě neustále rostou a díky kombinaci rostoucích cen a dividend jsou akcie dlouhodobě nejvýnosnějším typem investice. Reálný výnos akcií v USA po očištění o inflaci za uplynulých 145 let vychází zhruba na 6,5 % p.a. Ukázali jsme si také, že s délkou držby akcií klesá riziko ztráty a roste pravděpodobnost zajímavých výnosů. Kdo v historii držel akcie 30 let, vždycky jeho výnosy předčily inflaci.

Reálné anualizované (p.a.) výnosy akcií v USA na horizontu 30 let od roku 1870

Reálné anualizované (p.a.) třicetileté výnosy akcií

Zdroj: Advisor Perspectives

Ale čím to je? Proč vlastně akcie dlouhodobě vydělávají více než inflace? Bude tomu tak i v budoucnu?

Pro mnoho současných investorů a spekulantů představují akcie jen čísla na monitoru. Jejich snahou je levně koupit a draze prodat. Nad podstatou akcií se spousta lidí ani nezamýšlí. Je to pro ně jen jiná obdoba kasina. Tomu pak zpravidla odpovídají i výsledky, kdy většina hráčů na burze prodělává, nebo přinejmenším výsledky silně zaostává. Přitom není nic snadnějšího než stará dobrá osvědčená strategie „kup, drž a zapomeň" s dostatečnou diverzifikací rizika, tj. nejlépe prostřednictvím široce rozloženého akciového fondu, ideálně nízkonákladového.

Co jsou vlastně ty akcie zač?

Akcie představuje majetkový podíl na akciové společnosti a standardně také zakládá právo na podíl ze zisku této společnosti. Nákupem akcií dané akciové společnosti se stávám akcionářem této firmy. Mohu se účastnit valné hromady, kde se mimo jiné schvaluje účetní závěrka firmy a rozdělení zisků. K tomu dochází nejčastěji formou výplaty dividendy. Dividenda pak může být vyplácena ročně, pololetně, kvartálně nebo měsíčně. V USA bývá zpravidla vyplácena čtvrtletně, evropské firmy častěji vyplácí dividendu ročně, některé pololetně.

Držím-li akcie nějaké firmy dlouhodobě, inkasuji pravidelně dividendy. Výnos z dividend se v průměru dlouhodobě pohybuje kolem 2-3 procent ročně. Některé firmy vyplácí vyšší dividendy, jiné zase nevyplácejí dividendy vůbec. Průměrný dividendový výnos ve světě můžeme sledovat například porovnáním akciových indexů MSCI World v „price" a „net" variantě. Ceny akcií v rozvinutém světě v průměru od roku 1970 stouply zhruba o 1600 procent, což přepočteno na roční výnos dělá necelých 6,4 % p.a. Hodnota „net" varianty indexu, která kalkuluje s reinvesticí dividend (tzn. že za inkasované dividendy nakoupíme další akcie), stoupla od roku 1970 o více než 4500 procent, což přepočteno na roční výnos vychází zhruba 8,7 % p.a.

Rozdíl 2,3 % p.a. může nezkušenému oku na první pohled připadat nepatrný, ale jak můžete vidět na následujícím grafu, opak je pravdou. Složené úročení dělá na delším horizontu velké divy. Každé procento navíc je s přibývajícími roky velmi znát. Kumulované výnosy „net" indexu jsou po 45 letech skoro trojnásobné. Můžeme tedy říct, že za uplynulých 45 let se dividendy postaraly téměř o 2/3 výnosů z akcií.

Výnosy akcií od roku 1970, vliv reinvestování dividend

Výnosy akcií ve světě od roku 1970, vliv reinvestování dividend

Zdroj: FINEZ Investment Management

Takto podaná informace je ale zavádějící, ukazuje pouze sílu složeného úročení a dlouhodobý význam dividend. Výsledný kumulativní rozdíl se totiž vlivem složeného úročení každým rokem zvětšuje. Na desetiletém horizontu by byl mnohem menší, naopak na stoletém horizontu by byl mnohem větší. Lepší vypovídací hodnotu má proto anualizovaný výnos. Držme se tedy toho, že ceny akcií v průměru ve světě od roku 1970 stouply o 6,4 % p.a. a výnosy akcií se započtením dividend a jejich reinvestování dosáhly ve stejném období 8,7 % p.a. Dividendy tedy tvoří dlouhodobě zhruba čtvrtinu průměrného ročního výnosu akcií. Zbylé tři čtvrtiny tvoří růst ceny.

Proč ceny akcií dlouhodobě rostou?

Protože dlouhodobě firmám rostou zisky. Alespoň v průměru. Nějaké firmě se daří lépe, jiné hůře a další zkrachuje. V průměru za celý trh jim ale zisky dlouhodobě rostou. Můžeme identifikovat tři důvody, proč firmám dlouhodobě rostou zisky.

1. Inflace

Neustálé ředění peněžní zásoby dlouhodobě generuje inflaci. Ta se projevuje na straně příjmů i výdajů firmy. Jak rostou firmě s inflací náklady, zvyšuje cenu svých produktů a služeb. Někdy rostou firmě rychleji náklady, jindy tržby. Ale dlouhodobě platí, že obě strany rostou zhruba stejným tempem. Díky tomu si firma udržuje stejnou ziskovou marži. Jinými slovy, v průměru pak také zisky rostou o inflaci. A právě růst zisků je primární hnací motor růstu hodnoty firmy (ceny akcií).

2. Demografie

Zisky firem ale dlouhodobě rostou rychleji než inflace. Důvodem je v prvé řadě rostoucí počet obyvatel na Zemi. S rostoucím počtem lidí je logicky potřeba vyprodukovat více potravin, více oblečení, více aut atd. Ještě minimálně příštích 30 let by měl dál růst počet lidí na naší planetě. Akciové společnosti mají tedy stále prostor, aby jim rostly tržby a potažmo i zisky rychleji než inflace.

3. Růst produktivity práce

I bez inflace a bez rostoucího počtu obyvatel na Zemi by ale firmám měly dlouhodobě růst tržby a zisky díky rostoucí produktivitě práce. Právě zde se láme chleba a rozhoduje o dlouhodobé životnosti firmy, o tom, kdo v konkurenčním boji obstojí. V průměru opět platí, že produktivita práce dlouhodobě roste. Ve všech oborech se neustále vyvíjí nové technologie s cílem dosáhnout vyšší efektivity výroby, úspory nákladů, nižší chybovosti apod.

Růst cen akcií dlouhodobě odpovídá růstu nominálního HDP

Na stejném principu dlouhodobě roste HDP dané země nebo celého světa. HDP se sice sleduje na straně spotřeby, aby lépe vypovídalo o aktuálním stavu ekonomiky. Ale jak napovídá sám název ekonomického ukazatele „hrubý domácí produkt", spotřeba se dlouhodobě rovná produkci. Zatímco spotřebu tvoří domácnosti, firmy a vláda, o produkci se stará primárně podnikatelský sektor.

Odhlédneme-li od České republiky, kde se na burze obchoduje jen hrstka akciových společností, tak v USA, Německu, Velké Británii, Japonsku a mnoha dalších zemích představuje akciový trh přinejmenším reprezentativní vzorek podnikatelského sektoru. HDP do značné míry představuje, kolik toho tento podnikatelský sektor vyprodukuje (v zemědělství, v průmyslu, ve službách atd.) Proto vás také určitě nepřekvapí, že na dlouhodobém horizontu vývoj cen akcií koresponduje s vývojem nominálního HDP.

V médiích se zpravidla mluví o vývoji reálného HDP. Reálný hrubý domácí produkt je očištěný o inflaci. Nominální HDP nikoliv. Růst nominálního HDP je stejně jako v případě akcií dlouhodobě tvořen inflací, demografickým vývojem a růstem produktivity práce. Akorát HDP je statistická veličina, kdežto s akciemi se obchoduje na burze. Díky tomu se ceny akcií mění každý den a podléhají různým emočním náladám investorů. Na velmi dlouhém horizontu je ale trend vývoje cen akcií totožný s vývojem nominálního HDP.

Na posledním grafu je zobrazen vývoj nominálního HDP Spojených států amerických od roku 1950, vliv inflace a vývoj hodnoty akciového indexu S&P 500, který je sestaven z pětistovky největších veřejně obchodovaných akciových firem v USA. Graf je zobrazen v logaritmickém měřítku. Periodicky se zde opakují období růstu a propadu na akciových trzích. Každý výkyv modré křivky dolů je propad o 30-50 %. Z grafu je ale především krásně vidět dlouhodobý trend vývoje cen akcií, který výrazně překonává inflaci a více méně odpovídá vývoji nominálního HDP.

Historický vývoj HDP USA, inflace a akciového indexu S&P 500

Historický vývoj HDP USA, inflace a akciového indexu S&P 500

Zdroj: FINEZ Investment Management

K tomuto grafu zbývá už jen dodat, že index S&P 500 je „price" index, sleduje tedy pouze průměrný vývoj cen akcií v USA, nebere v potaz dividendy, které tvoří zhruba čtvrtinu celkového výnosu akcií. Ceny akcií v USA rostly od roku 1950 do konce roku 2014 o 7,5 % p.a. Další zhruba 2,5 % p.a. vynášely dividendy. Celkový výnos akcií v USA od druhé světové války vychází zhruba na 10 % p.a. při inflaci přibližně 3,5 % p.a.

Výhled od budoucna

Nikde není psáno, že tomu tak musí být i v příštích dvaceti letech. Růst cen akcií v posledních letech výrazně předběhl vývoj nominálního HDP, jinými slovy částečně už vyčerpal růstový potenciál na několik let dopředu. Navíc HDP nyní díky vysokému zadlužení roste pomalejším tempem než v uplynulých padesáti letech a také inflace je velmi nízká.

Proto se domnívám, že růstový potenciál akcií je pro příštích 5-10 let nízký. O tom svědčí i různé fundamentální ukazatele, podle kterých jsou ceny akcií aktuálně nadhodnocené. Ale je takřka jisté, že akcie budou nadále vydělávat zhruba 2-3 procenta ročně na dividendách a že dlouhodobě jejich výnosy předčí inflaci. To vyplývá ze samotné podstaty akcií.

Akorát na jednorázové nákupy akcií dnes není vhodná doba, ceny jsou hodně vysoko a mohou v dohledné době spadnout dolů. Strategie čekání na propad zase  nese riziko, že nakoupím příliš brzy, příliš pozdě, nebo vůbec. Řešením je rozložit investici v čase a při poklesech navyšovat investovanou částku. Podrobněji si o této strategii můžete přečíst v článku Jak dnes na akcie: Vyčkávat, nebo nakupovat?

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Chcete se poradit, kam investovat?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
2. 11. 2015

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (43.3 + 44.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru