Akcie

Panika na trzích: Medvěd se po 10 letech probouzí

Zdá se, že se medvěd chystá po téměř deseti letech vylézt z brlohu. Firmy sice zatím reportují vynikající výsledky, ale brzy jim začnou klesat ziskové marže a posléze i celkové tržby. Je jen otázkou času, kdy americká ekonomika upadne do recese a hodnoty akcií strmě spadnou. Říjnová korekce byla zatím jen takové škytnutí, ale důležitý varovný signál, že se medvěd probouzí.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 10. 2018

Velká říjnová korekce

Říjen byl pro akcie velmi krušný měsíc. Byli jsme svědky letos už druhé velké korekce na akciových trzích, přičemž její hloubka byla ještě o něco větší než té v únoru. Hodnoty hlavních akciových indexů poklesly během dvou týdnů zhruba o 10 procent.

Ceny akcií amerických společností se v průměru propadly zhruba na stejnou úroveň, na jaké byly před rokem. V Evropě jsou ale dnes v průměru ceny akcií o deset procent nižší než před rokem. A ještě hůř jsou na tom v průměru akcie na rozvíjejících se trzích. Hodnota indexu MSCI Emerging Markets ze svého lednového maxima spadla už o 20 %. Propad akcií na rozvíjejících se trzích táhne primárně Čína. Index MSCI China z lednového vrcholu ztratil téměř jednu třetinu své hodnoty.

Panika na trzích: Relativní vývoj akciových indexů za poslední rok

Přestože říjnový propad vypadá vskutku dost dramaticky, stále se zatím z technického pohledu jedná o korekci přiměřenou předchozímu růstu cen (alespoň v USA). Stačí se podívat na vývoj cen akcií v delší časové perspektivě. Ovšem zdůrazňuji to slovo „zatím", protože ten obrázek delší perspektivy vypadá dosti znepokojivě.

Jelikož jde o druhý takový propad v rozmezí zhruba půl roku, bral bych ho jako skutečný varovný signál, že se možná právě teď láme chleba a obrací trend. Medvěd se zdá se chystá po téměř deseti letech vylézt z brlohu. Možná si ještě na chvilku lehne a usne, ale býk už se před ním má na pozoru a bere nohy na ramena.

Panika na trzích: Relativní vývoj akciových indexů od roku 2009

Firmy reportují dobré výsledky, ale co bude dál?

Možná korekce odezní stejně rychle, jako přišla, a ceny akcií ještě nějakou dobu dál porostou. Ekonomika zatím stále šlape a firmám rostou zisky. Když rostou zisky, roste hodnota společnosti, tedy i cena akcií. Zhruba polovina společností z indexu S&P 500 už reportovala hospodářské výsledky za třetí kvartál a většina z nich opět překonala průměrné očekávání analytiků.

Tržby v průměru oproti předchozímu čtvrtletí stouply o 1 % a meziročně o 10 %. Čisté reportované zisky amerických firem v průměru oproti druhému čtvrtletí stouply o 8 % a v meziročním srovnání o 29 %. To je velmi solidní růst, který by spíše měl být doprovázen růstem cen akcií, nikoliv takovým propadem.

Jenomže investory nezajímají jenom aktuální čísla. Když přemýšlíte, zda nějakou akcii koupit či prodat, rozhodujete se hlavně podle toho, zda věříte, že dané firmě v budoucnu porostou zisky. Rozhodujete se primárně na základě očekávání budoucnosti, nikoliv podle minulého vývoje. A právě v tom očekávání budoucnosti začínají více a více převládat negativní názory.

Ekonomika se přehřívá

Podle mnoha indikátorů se americká ekonomika, stejně jako ta česká, nachází ve finální fázi růstového cyklu. O této fázi se mluví jako o situaci, kdy se ekonomika přehřívá. V této době jako firma máte zpravidla tolik zakázek, že je nestíháte všechny uspokojit. Už nemáte další volné kapacity, jak zvýšit produkci. Narážíte na limity, ať už nedostatek pracovní síly, nedostatek prostor, nedostatek výrobních zařízení, nebo vám nestíhají dodávat subdodavatelé apod. Prostě a jednoduše v danou chvíli už nemáte kam dál růst.

Typicky bývá taková situace doprovázena historicky nízkou nezaměstnaností a prudkým růstem mezd, který vyvolá zvýšenou inflaci. Firmy se přetahují o zaměstnance. Ti si kladou stále vyšší a vyšší nároky na mzdu. Ale jako firma nemáte moc na výběr, musíte zaměstnancům přidat, jinak pro vás nikdo nebude pracovat. Začínají vám tedy výrazně růst náklady. A tak vám nezbývá nic jiného, než zvýšit ceny také na výstupech, čili zdražit výrobky či poskytované služby. Tím se rozdmýchává inflace.

Rostoucí inflaci se pak centrální banky snaží tlumit zvyšováním úrokových sazeb. Což ale ve finále vede také k tomu, že vám jako firmě rostou úroky u úvěrů, tedy stoupají vám finanční náklady. Opět vám nezbývá nic jiného, než vyšší náklady promítnout do koncové ceny pro zákazníka. Až to dojde do situace, kdy vám náklady rostou rychleji než tržby, protože zákazníci s rostoucími cenami začnou méně nakupovat. Tehdy se ekonomická konjunktura překlápí do ekonomické recese. Ubývají vám zakázky, musíte začít propouštět zaměstnance a tak dále a recese je v plném proudu.

Někde uprostřed toho procesu přehřívání se nyní česká i americká ekonomika nachází. Je dost pravděpodobné, že během dvou let upadne ekonomika do recese. Z pohledu investora do akcií je důležité počítat s tím, že v dohledné době začnou firmám klesat ziskové marže (náklady porostou rychleji než tržby). Tou dobou ještě pořád budou firmy reportovat růst tržeb, tedy hrubý domácí produkt poroste (ekonomika ještě nebude v recesi), ale firmám už začnou klesat zisky. A to je zlé pro hodnotu firmy. Hodnotu, kterou vyjadřuje cena akcií dané společnosti. Ta pochopitelně v takové situaci klesá. Ještě daleko dříve, než statistici vypočítají, že je ekonomika v recesi.

Kdo ví, možná už akciové trhy na tuto klesající trajektorii nyní nastoupili. Možná ne a budeme ještě v následujících pár měsících svědky výrazného růstu cen akcií. To momentálně nikdo neví, to budeme vědět až při zpětném pohledu.

Velký propad teprve přijde

Je tedy na místě honem rychle se zbavit akcií, nebo nabízí říjnová korekce naopak příležitost k výhodným nákupům akcií? Dle mého názoru je spíše na místě se výhledově akcií zbavovat, pokud jste tak dosud neučinili.

Určitě není dnes rozumné držet veškeré celoživotní úspory v akciích. Akciové trhy v USA mají za sebou devět let růstu a je jen otázkou času, kdy americká ekonomika upadne do recese a hodnoty akcií strmě spadnou. Běžná recese bývá doprovázena propadem akciových trhů o 30-50 procent.

Jinde ve světě to sice s tím růstem akciových trhů v uplynulých deseti letech nebylo tak slavné jako v USA, ale většinou když padají ceny akcí v USA, tak to strhne i zbytek světa. Takže obecně je skutečně potřeba počítat s tím, že v dohledné době může dojít k velkému propadu cen akcií, pravděpodobně plošně ve světě. Dohledná doba může být několik měsíců až několik let.

Logicky se mi tedy jeví rozumnější s velkými nákupy akcií počkat, až přijde skutečně velký propad. Říjnová korekce byla zatím jen takové škytnutí. Myslím, že skutečně zajímavé příležitosti k nákupu teprve přijdou později. S nákupy není kam spěchat.

To pokud dnes držíte velkou část úspor v akciích, máte z psychologického hlediska daleko složitější rozhodování. Bylo by určitě moudré pozice postupně redukovat. To ale neznamená hned teď honem všechno prodávat. Motor ekonomiky zatím jede na plné obrátky, takže je dost pravděpodobné, že se ceny akcií během pár měsíců ještě zvednou zpět.

Na druhou stranu kupujících bude ubývat a prodávajících přibývat, takže je také docela pravděpodobné, že americký akciový trh v září dosáhl maxima. Ceny se asi ještě krátkodobě zvednou, ale vrcholu z konce září už možná nedosáhnou. Chci tím říct, že není na místě panicky všechno prodávat hned teď, ale zároveň bych s prodejem neotálel příliš dlouho.

Pravidelné investice do akcií – hlavně pokračujte, nepřerušujte

Něco jiného samozřejmě je, pokud do akcií investujete na pravidelné bázi v rámci dlouhodobé strategie, například pokud pravidelně investujete do akciových fondů jako „spoření na důchod". To absolutně nemá smysl řešit, jestli jsou teď akcie vysoko nebo ne. V rámci pravidelných investic dochází automaticky k průměrování nákupní ceny.

Kouzlo pravidelných investic spočívá v tom, že čím víc cena klesne, tím více akcií v danou chvíli kupujete, a naopak čím více cena roste, tím méně akcií kupujete. Nejedná se tedy z matematického hlediska o aritmetický průměr cen, ale o vážený průměr cen. To je sama o sobě na dlouhodobém časovém horizontu nejúspěšnější investiční strategie – pravidelně nakupovat a nic víc neřešit.

Lidé mají často tendenci po podobných propadech akcií, jaký jsme zažily teď v říjnu, přerušit pravidelné investice a vyčkávat, jak se situace vyvine. To je typická chyba nezkušeného investora. Strategie pravidelného investování do akciových fondů přinese kýžený efekt pouze tehdy, pokud nakupujete skutečně pravidelně, ať se děje na trzích cokoliv.

A ten efekt pak můžete umocnit ještě tím, že když ceny akcií hodně spadnou, začnete nakupovat ve větším objemu, místo tisícovky měsíčně posíláte třeba dva tisíce. Pokud v době propadu přestanete nakupovat, pak se nikdy nedostanete pořádně do zisku.

Tuto strategii často doporučuji klientům i výhledově pro zainvestování větších částek do akcií, až ceny spadnou dolů. Nesnažit se vyčkávat na úplné dno, ale rozložit nákupy v čase. Když se totiž člověk snaží vyčkávat s nákupy na dno, stejně ve finále nakoupí zpravidla příliš brzy, nebo příliš pozdě. Trefit dno nikdo neumí. Statisticky pak v mnoha případech vyjde výhodnější varianta, když nákupy rozložíte v čase a využijete efektu váženého průměrování nákladů. Tento princip jsem se snažil podrobně popsat na názorných ukázkách už po únorové korekci v článku Jak dnes na akcie: Vyčkávat, nebo nakupovat?

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Chcete se poradit, kam investovat?Jan Traxler
Privátní investiční poradce
30. 10. 2018

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (4.1 + 5.9) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru