Akcie

Jak vybírat akcie

Akcie jsou již více než dvě století vyhledávaným investičním nástrojem, který přitahuje spekulanty a odměňuje dlouhodobé investory. Dnes lehce nahlédneme do zákulisí rozhodovacího procesu. Jak by měl obecně investor vybírat akcie?

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
31. 3. 2010

Připomeňme si, že akcie představuje vlastnický podíl na společnosti. Tržní cena akcií na burze neustále kolísá nahoru a dolů, je značně ovlivňována emocemi investorů v reakci na nejrůznější zprávy o dění v ekonomice. Z dlouhodobého hlediska je ale pro investora určující jakási spravedlivá hodnota firmy, pro kterou se často používá označení vnitřní hodnota, nebo férová hodnota.

Takovou hodnotu nejde přesně objektivně určit, vždy se bude jednat pouze o subjektivní náhled každého investora, pomocí kterého se snaží najít akcie, jejichž cena na burze je z jeho pohledu podhodnocená, a vyhnout se těm, které se mu jeví nadhodnocené.

Je možné najít podhodnocené akcie?

Kdyby lidé byly stroje, všichni se rozhodovali zcela racionálně, pak by trh fungoval jako dokonalý tvůrce spravedlivé ceny. Na trhu se střetává poptávka s nabídkou, jeden chce koupit za 50, druhý prodat za 100, nakonec se dohodnou na ceně 75 (nebo se nedohodnou). To je klasický proces cenotvorby trhu, takto vzniká tržní cena (ekonomie zde používá pojem rovnovážná cena).

Jelikož ale nejsme pouhými replikátory a naše rozhodování do značné míry ovlivňují aktuální emoce, jsme někdy schopní v euforii kupovat akcie za nesmyslně předraženou cenu a jindy je zase ve strachu prodávat naprosto iracionálně podhodnocené. Ona rovnovážná cena se tak někdy dočasně značně odchyluje od vnitřní hodnoty firmy. Právě toho se snaží využít fundamentální investor (někdy též označovaný jako hodnotový investor, nebo z angličtiny value investor).

Kromě toho poslední dobou přibývá účastníků na trhu, kteří uvažují velmi krátkodobě. Zatímco klasického fundamentálního investora zpravidla zajímá, jaké tržby a zisky bude mít firma v příštích pěti až deseti letech, spousta lidí se rozhoduje jenom podle výsledků za uplynulé čtvrtletí a výhledu na následující kvartál, čímž značně přispívají k diferenci mezi tržní cenou a vnitřní hodnotou. Výkyvy pak ještě více umocňuje dav poblázněných spekulantů, kteří se snaží vydělat na pohybu ceny akcie v řádu několika minut až hodin.

P/E aneb rentabilita akcií

Každý fundamentální investor sleduje rentabilitu investice. V případě akcie se jedná o zisky firmy (v případě nemovitosti o příjmy z pronájmu apod.) Řekněme, že akciová společnost emitovala celkem jeden milion akcií a jejich aktuální cena na burze je 100 korun za akcii. Tržní hodnota firmy (neboli tržní kapitalizace) tedy vychází na 100 milionů korun.

A nyní přichází klíčová otázka, jaké zisky firma vygeneruje v příštích deseti letech? Pakliže očekáváte, že bude vydělávat pět milionů ročně, rentabilita by činila 20 let, to je hodně dlouho. Dobrá investice by měla mít rentabilitu do deseti let. Používá se zde ukazatel P/E, kde P označuje cenu akcie (price) a E označuje zisk společnosti připadající na jednu akcii (earnings per share). V podstatě je to stejný poměr jako tržní kapitalizace dělená ročními zisky firmy.

Podstatné nejsou minulé, nýbrž budoucí zisky

Nedostatkem ukazatele P/E je, že se pro jeho výpočet používají rozličné hodnoty pro E. Někdo při kalkulaci vychází ze zisků za poslední uzavřené účetní období, jiný kalkuluje se zisky za uplynulých dvanáct měsíců, další používá ve výpočtu odhad zisků v následujícím účetním období či v následujících 12 měsících.

Někdy se také liší výpočty podle toho, zda se používají zisky čisté, nebo operativní. Na každém finančním serveru zpravidla najdete pro danou akcii jinou hodnotu P/E. Přitom málokdo kalkuluje s odhadem zisků v příštích pěti nebo více letech, ačkoliv to je pro dlouhodobého investora zásadní.

Vrátíme-li se k našemu příkladu, kdyby firma za uplynulých 12 měsíců vydělala 5 milionů, aktuální P/E by činilo 20 (100 mil./5 mil.) S takovou rentabilitou by akcie za 100 korun byla drahá. Jenže podstatné nejsou minulé, nýbrž budoucí zisky. Pokud například investor očekává, že se firmě s novým produktem podaří zdvojnásobit své tržby a zisky navýšit o 200 %, pak by rázem rentabilita byla jen 6,7 let (100 mil./15 mil.), což je poměrně atraktivní rentabilita, tudíž investor může být ochotný nakoupit akcii za 100 korun.

Poměr tržní a účetní hodnoty

Vedle rentability je dobré si všímat dalších fundamentálních ukazatelů. Poměr P/B, kde P označuje cenu akcie (price) a B účetní hodnotu firmy připadající na jednu akcii (book per share), nám říká, o kolik se odchyluje tržní cena akcie od její účetní hodnoty. Účetní hodnota firmy je dána velikostí jejího vlastního kapitálu, nebo jinými slovy účetní hodnotu firmy dostanete, když od sumy všech aktiv odečtete veškeré dluhy a jiné závazky.

Tržní kapitalizace firmy bývá standardně vyšší než její účetní hodnota, ukazatel P/B mívá běžně hodnoty okolo 1,5 až 2. Trh totiž oceňuje akcie společnosti na základě budoucích toků peněz. Když společnost vytvoří zisk, roste tím automaticky její účetní hodnota, případně je zisk rozdělen formou dividendy mezi akcionáře. Pokud se naopak firma dostane do ztráty, její účetní hodnota klesá.

Zadluženost a profitabilita firmy

Je vhodné také sledovat poměr mezi cizím a vlastním kapitálem D/E (debt/equity). Obecně nebývá dobré, pokud má velká zavedená firma více cizího než vlastního kapitálu. Nicméně toto je potřeba posuzovat individuálně podle skladby cizího kapitálu, dobrý dluh s nízkým úrokem může být někdy výhodou.

Svou roli hraje i profitabilita firmy měřená ziskovou marží (profit margin), která nám ukazuje jakýsi manévrovací prostor firmy, kdyby musela sáhnout po snížení cen svých výrobků či služeb. Zisková marže není nic jiného než podíl čistého zisku firmy k tržbám. Pakliže má například společnost tržby ve výši 100 milionů korun a vytvoří z nich zisk ve výši 5 milionů korun, pak zisková marže činí 5 %.

Velmi zjednodušeně se dá říct, že vyšší marže představuje pro investora nižší riziko, neboť firma může při poklesu tržeb sáhnout ke snížení cen a stále bude v zisku. V praxi je to trochu složitější, protože záleží ještě na velikosti fixních a variabilních nákladů firmy.

Jaké akcie kupovat?

U akcií se sledují desítky fundamentálních ukazatelů, jejichž podrobný popis by vydal za nejednu knihu. Klíčová je rentabilita, tu byste měli sledovat vždy. Atraktivní investice by měla mít P/E do 10 (když kalkulujeme s budoucími zisky), P/B nejlépe pod 1,5, D/E ideálně pod 0,5 a k tomu co nejvyšší profit margin.

Psáno pro deník E15.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
31. 3. 2010

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (35.7 + 31.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru