Akcie

Dividendy hrají hlavní roli ve výnosech akcií

Dlouhodobý výnos akcií převyšuje nejen úroky v bance, ale také výnosy dluhopisů, nemovitostí nebo komodit. Velkou zásluhu na tom mají dividendy, výrazně větší než samotný vývoj cen akcií.

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
31. 7. 2012

Akcie kupujeme kvůli dividendám

Většina lidí dnes o akciích smýšlí pouze jako o číslu. „Stačí levně nakoupit a draze prodat, stejně jako když spekulujeme s komoditami," zní častá úvaha lidí. Ve skutečnosti ale má investice do akcií mnohem blíže k investici do nemovitosti, než ke spekulaci s komoditami.

Když se rozhodneme investovat do nemovitosti, také chceme levně nakoupit a mít možnost draze prodat, ale ještě víc nás zajímá, kolik nám nemovitost bude vydělávat, když ji pronajmeme. Pokud nám bude nemovitost z pronájmu dlouhodobě generovat zajímavý pasivní příjem, nebudeme o prodeji vůbec uvažovat. Více než aktuální cena nemovitosti nás bude zajímat aktuální rentabilita pronájmu.

V případě akcií by to mělo být podobné, leč málokdy tomu tak je. Když kupujeme akcie nějaké společnosti, snažíme se nakoupit za „dobrou cenu". Měli bychom ale také sledovat, jakou má akcie rentabilitu pro investora, tedy jaké zisky firma dlouhodobě vytváří a kolik ze zisku vyplácí akcionářům jako dividendu. Každá zavedená firma se stabilními tržbami by měla alespoň polovinu zisků vyplácet majiteli, tedy akcionářům. Pokud nám akcie bude každoročně generovat zajímavý dividendový příjem, také nebudeme o prodeji ani uvažovat.

Dividendy hrají hlavní roli ve výnosech akcií

O tom, že dividendy hrají z dlouhodobého hlediska pro investora velmi důležitou roli, nás přesvědčí následující graf. Na obrázku vidíme vývoj dvou akciových indexů MSCI Europe. Světlejší barva znázorňuje vývoj tzv. price indexu, který zachycuje pouze cenový vývoj akcií. Tento graf nám tedy říká, že cena evropských akcií v průměru od roku 1969 do června 2012 stoupla ze 100 na 1034, tj. o 934 % za 43 let, což odpovídá ročnímu výnosu 5,58 % p.a.

Tmavší barva zachycuje vývoj tzv. net total return indexu, který nesleduje pouze vývoj ceny akcií, ale zároveň kalkuluje i s čistým příjmem z dividend (po zdanění) a jeho reinvesticí. Pokud bychom každou dividendu použili na nákup dalších akcií, tak potom by od roku 1969 v průměru jejich hodnota stoupla ze 100 na 3383, tj. o 3283 % za 43 let, což odpovídá ročnímu výnosu 8,53 % p.a.

Vliv dividend na dlouhodobé výnosy z akcií

Vliv dividend na dlouhodobé výnosy z akcií

Zdroj: Pioneer Investments, MSCI, data k 30.6.2012

Po započtení dividend bychom vydělali zhruba třikrát tolik co bez dividend. Čím delší horizont, tím větší roli dividendy hrají. Je tomu tak díky reinvestování dividend. Za peníze, které dostaneme vyplaceny formou dividendy, nakoupíme další akcie. Ty nám v příštím roce ponesou další dividendy, za které opět nakoupíme další dividendové akcie a tak dále. Výnosy se postupně nabalují, jako když se sněhová koule kutálí po svahu.

Dividendový výnos dnes vyšší než úroky

Díky tomu, že ceny akcií posledních 10 let v průměru klesají, zatímco zisky firem a vyplácené dividendy zůstávají relativně vysoké, respektive klesají méně než ceny akcií, zvyšuje se rentabilita dividend. V eurozóně například tvoří dividendový výnos v průměru již 4,5 %. Jak ukazuje následující graf, to je téměř třikrát tolik, co momentálně nesou úroky německých desetiletých bondů.

V Evropě dividendový výnos převyšuje úroky dluhopisů

V Evropě dividendový výnos převyšuje úroky dluhopisů

Zdroj: Pioneer Investments, Bloomberg, data k 30. 6. 2012

I v České republice dividendy vybraných akciových společností generují vyšší výnos než dluhopisy nebo úroky v bance. Vezměme ku příkladu společnost ČEZ. Při rozdělování hospodářského zisku za rok 2011 vyplatila dividendu ve výši 45 korun na akcii. V předchozích dvou letech dokonce 50 korun na akcii. Při aktuální ceně akcií ČEZ na Pražské burze kolem 700 korun za akcii tedy dividenda vynesla akcionářům 6,5 % hrubý výnos, po zdanění 15 % srážkovou daní zůstává čistý výnos 5,5 %.

Přitom ČEZ vyplácí na dividendách zpravidla 50-60 % čistého zisku. Například společnost Philip Morris ČR vyplatila takřka celý loňský zisk akcionářům. Na jednu akcii vyplatila hrubou dividendu 920 korun, po zdanění 782 korun. To při aktuální ceně jedné akcie kolem 11 000 korun znamená čistý výnos 7,1 %.

Jak je vidět, dividendy mohou přinášet výrazně vyšší výnos než úroky v bance nebo Kalouskovy dluhopisy. Dividendové výnosy jsou nyní dokonce vyšší než rentabilita pronájmu. To je důvod, proč svým klientům nyní doporučuji pro dlouhodobý horizont investovat do akcií (i když ne do akcií ČEZ a Philip Morris, ty zde slouží pouze jako ilustrativní příklad).

Ačkoliv ceny akcií na burze kolísají, a akcie jsou proto právem označovány za rizikovější investice, jejich dlouhodobý výnos výrazně převyšuje jiné třídy aktiv. Velkou zásluhu na tom mají dividendy, větší než samotný dlouhodobý růst cen akcií.

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
31. 7. 2012

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (3.6 + 34.0) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru