Akcie

Akcie v USA mezi nejdražšími, v ČR mezi nejlevnějšími

Americké akcie jsou poměrem k ziskům druhé nejdražší na světě, české naopak desáté nejlevnější. Aneb proč nevěřím dalšímu růstu cen akcií, zejména v USA.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 2. 2014

Na téma akcií se ve finančních kruzích vedou v poslední době ostré diskuze. Někteří si myslí, že ceny akcií nejsou drahé a že mají potenciál dalšího růstu. Jiní naopak tvrdí, že akcie jsou drahé a hrozí jim velký propad. Kdo má pravdu? To ukáže až čas. Já osobně patřím k těm, kteří dnes před akciemi varují. Dle mého názoru jsou zejména v USA akcie drahé.

Ti, kteří akciím stále věří, mají v rukávu zpravidla dva argumenty:

1. Korporátní zisky rostou a poměrem k ziskům nejsou ceny akcií nijak předražené.

2. Díky kvantitativnímu uvolňování a podobným experimentům roste měnová zásoba a po očištění o růst měnové zásoby jsou ceny akcií stále „podhodnocené".

Růst zisků tažen úsporami, nikoliv růstem tržeb

O dlouhodobém podhodnocení akcií vzhledem k měnové zásobě rád mluví Pavel Kohout, který k tomuto účelu dokonce vytvořil tzv. akcioměr. Z dlouhodobého pohledu je skutečně patrná silná korelace mezi měnovou zásobou v ekonomice a cenami akcií. Z krátkodobého pohledu je také zřetelná silná korelace mezi bilanční sumou amerického Federálního rezervního systému a americkými akciovými indexy. Což skutečně svádí k myšlence, že dokud budou centrální banky tímto způsobem ředit peněžní zásobu, měly by ceny akcií růst.

Podle akcioměru Pavla Kohouta jsou akcie podhodnocené

Podle akcioměru Pavla Kohouta jsou akcie podhodnocené

Zdroj: www.akciomer.com

Ovšem tak jednoduché to s akciemi není. Dávat vedle sebe měnovou zásobu a akciové trhy do příčinného vztahu není úplně košér. Správnější logika spojuje vývoj nominálního HDP s vývojem akciového trhu. Vývoj cen akcií v podstatě neustále osciluje okolo vývoje nominálního HDP, při konjunktuře ceny akcií předbíhají růst HDP, při recesi zase ceny akcií padají o mnoho více než HDP. Z dlouhodobého pohledu ale růst cen akcií odpovídá růstu nominálního HDP. Na vývoji nominálního HDP má pak samozřejmě svůj podíl i vývoj měnové zásoby.

Ekonomika USA je podle stávajících statistik stále v konjunktuře, nominální HDP roste a tomu odpovídá i růst cen akcií. Ovšem růst cen akcií v uplynulých letech výrazně předčil růst HDP. To se projevuje také na růstu hodnoty ukazatele P/E. Ceny akcií rostou rychleji, než rostou samotné zisky firem. Což samozřejmě nemůže trvat věčně. Přitom je důležité se také podívat, z čeho pramení růst korporátních zisků. Je to dáno růstem celkových tržeb? Nikoliv, tržby firmám moc nerostou.

Hlavním zdrojem růstu zisků byly úspory nákladů. Vidíme to všude kolem sebe, každá větší firma v uplynulých letech zavedla úsporná opatření, omezila investiční náklady a propustila určité procento zaměstnanců. To sice hraje krátkodobě akcionářům do karet, protože firmám stouply ziskové marže, ale zároveň je třeba si uvědomit, že prostor pro snižování nákladů byl vyčerpán. Takže mají-li do budoucna dál růst zisky, musí nejprve stoupnout tržby (jinými slovy musí také růst HDP). Osobně jsem momentálně v tomto ohledu spíše pesimista.

Není P/E jako P/E

Nyní se vraťme k onomu ukazateli P/E, který nám udává poměr ceny akcie k ziskům firmy připadajícím na jednu akcii. Nebo také jinak řečeno poměr tržní kapitalizace firmy vůči jejím ziskům. Je to asi nejpoužívanější fundamentální ukazatel ceny akcie, ačkoliv v reálu nemá příliš velkou vypovídací schopnost, pokud jde o předpovídání vývoje ceny. Pro vývoj ceny akcie je totiž klíčové, jak se budou vyvíjet zisky firmy v budoucnosti, není až tak podstatné, jaké měla zisky uplynulý rok.

Proto je potřeba se na ukazatel P/E dívat trochu s rezervou a hlavně je důležité vždy vědět, co se přesně skrývá pod tím písmenkem E (z angl. earnings = zisky). Nejčastěji se používá tzv. trailing P/E, kde se za zisky bere čistý zisk za posledních 12 reportovaných měsíců. Ovšem někdy analytici nepoužijí čisté zisky, nýbrž operativní zisky. A velmi často se také udává tzv. forward P/E, kde analytik odhaduje zisky firmy v příštích 12 měsících.

Tak například průměrné P/E akcií z indexu S&P 500 podle čistých zisků za posledních 12 měsíců vychází zhruba na 18. Když použijeme P/E podle odhadu zisků v roce 2014, dostaneme se na číslo 15. Ano, to je relativně nízké číslo, podle kterého nejsou akcie sice nijak levné, ale ani nijak drahé. Problém je, že toto číslo si někdo s prominutím vycucal z prstu, resp. extrapoloval růst zisků v uplynulých kvartálech do dalšího roku, nicméně bez jakéhokoliv reálného základu.

Pokud jde o posouzení cenové úrovně akcií, já osobně preferuji Shillerovo P/E, pro které se vžilo označení CAPE (z angl. cyclically adjusted P/E). CAPE se snaží porovnávat ceny akcií z dlouhodobého pohledu, bez ohledu na to, zda se zrovna ekonomika nachází ve fázi konjunktury nebo recese. Jedná se o P/E ukazatel, kde pod písmenem E je průměrný čistý zisk za posledních deset let, přičemž zisky jsou samozřejmě očištěny o inflaci.

Historický vývoj Shillerova ukazatele P/E u amerických akcií

Historický vývoj Shillerova ukazatele P/E u amerických akcií

Zdroj: Mauldin Economics


Poraďte se, kam bezpečně investovat peníze a jak dosáhnout vyššího zhodnocení úspor.


Americké akcie druhé nejdražší na světě

Shillerovo P/E je momentálně na hodnotě kolem 25. Jak můžeme vidět na grafu výše, to je z historického pohledu velmi vysoké číslo. Za posledních 100 let byly akcie takto drahé pouze v letech 1929, 2001 a 2007. To sice ještě neznamená, že ceny akcií brzy spadnou dolů, ale rozhodně je potřeba vnímat tento ukazatel jako varovný signál, že ceny akcií v USA jsou z dlouhodobého pohledu na neudržitelné úrovni.

Americké akcie jsou dokonce v tomto směru druhé nejdražší na světě. Vyšší hodnotu Shillerova P/E vykazuje pouze akciový trh na Srí Lance. Naopak Česká republika se vměstnala mezi desítku nejlevnějších trhů na světě. Je to způsobeno tím, že celé řadě velkých firem na Pražské burze včetně ČEZu klesají zisky a v uplynulých letech také výrazně poklesla cena jejich akcií.

Ukazatel CAPE pro vybrané akciové trhy

nejlevnější akciové trhy
  CAPE 31. 12. 2013
Řecko 3,8
Rusko 7,0
Irsko 7,3
Argentina 7,4
Itálie 8,6
Maďarsko 8,7
Jordánsko 9,0
Rakousko 9,0
Libanon 9,7
Česká republika 10,1
nejdražší akciové trhy
  CAPE 31. 12. 2013
Jihoafrická republika 19,7
Keňa 20,0
Indonésie 20,1
Malajsie 20,7
Japonsko 21,1
Filipíny 22,6
Kolumbie 23,9
Dánsko 24,9
USA 25,4
Srí Lanka 28,4

Zdroj: FINEZ Investment Management, Mauldin Economics

Velmi zajímavý obrázek dostaneme, když se podíváme zpětně na deset nejdražších a nejlevnějších trhů podle Shillerova P/E ke konci předloňského roku a na vývoj akcií na těchto trzích v roce 2013. Zřejmě není úplně náhoda, že devět z deseti nejlevnějších trhů vykázalo růst cen akcií, zatímco devět z deseti nejdražších trhů se dočkalo poklesu cen akcií. Pouze akciový trh v USA a v Rusku nám v tabulce barevně vyčnívá. Možná že americké akcie budou vyčnívat v tabulce i příští rok. Ale rozhodně bych na to dnes nesázel peníze.

Porovnání vývoje cen akcií (v EUR) ve vztahu k ukazateli CAPE v roce 2013

nejlevnější akciové trhy
  CAPE 31. 12. 2012 Vývoj v roce 2013
Řecko 2,6 39,9%
Irsko 5,0 32,9%
Argentina 5,2 56,6%
Rusko 7,2 -6,8%
Itálie 7,4 11,8%
Rakousko 8,4 6,1%
Španělsko 8,5 22,2%
Portugalsko 9,5 2,8%
Belgie 10,3 19,2%
Izrael 11,1 3,4%
nejdražší akciové trhy
  CAPE 31. 12. 2012 Vývoj v roce 2013
Kanada 18,3 -1,2%
Jihoafrická republika 18,5 -12,8%
Indie 19,3 -9,4%
Malajsie 20,1 -0,3%
USA 21,1 24,2%
Chile 21,2 -26,4%
Mexiko 21,2 -6,2%
Indonésie 24,7 -28,2%
Kolumbie 33,5 -27,0%
Peru 33,7 -34,0%

Zdroj: FINEZ Investment Management, Mauldin Economics

Psáno pro Peníze.cz a Finmag.cz 


Odebírejte každý měsíc tipy na zajímavé investice FINEZ Research.


Jan Traxler
Privátní investiční poradce
17. 2. 2014

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (6.7 + 36.8) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru