Akcie

10 let nulový výnos? Ale kdepak

Akcie deset let bez výnosu? Hloupost. Pouze americké a evropské indexy nevydělaly. Český trh vzrostl o 11 % p.a., brazilský o 17 % p.a. atd.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
23. 4. 2010

Vždy, když někdo říká, že akcie ztratily celé desetiletí a že strategie buy and hold už nefunguje, poposkočí se mnou celá židle, div se jí nerozjedou kolečka na všech pět stran. Tak zaprvé, na každém trhu jsou vždy akcie, jejichž cena vzrostla, a vedle nich jiné, jejichž cena poklesla. Pakliže průměr trhu měřeno akciovým indexem nevzrostl, ještě to neznamená, že investor nemohl vydělat.

Ano, americký nebo německý trh jsou v průměru na desetileté periodě v mínusu. Našli bychom zde ale také akcie, dokonce z řad známých značek, které během uplynulé dekády více než zdvojnásobily svou hodnotu. Za zmínku stojí například výrobci sportovní obuvi a oblečení Adidas, Nike a Puma, nebo automobilky Audi a Volkswagen.

Od Irska (-12 % p.a.) až po Kolumbii (+30 % p.a.)

Zadruhé, ne všechny trhy jsou v červených číslech, což názorně dokazuje tabulka výnosů akciových trhů dle indexů MSCI. Jak vidíte, pouze na tříleté periodě mírně převažuje červená barva, na pětileté i desetileté periodě však převládá zelená. Rozvinuté trhy jsou za posledních deset let v průměru lehce v mínusu, naopak rozvíjející se trhy zaznamenaly za uplynulých deset let nárůst o 8 % p.a.

Čísla u desetileté periody by byla zhruba o jeden procentní bod vyšší, kdybychom započetli dividendy (u kratších period jsou dividendy započteny), bohužel data se započtením dividend nejsou pro desetiletý horizont k dispozici.

Výnosy akciových trhů dle indexů MSCI
2010_04_16_Stock_returns_MSCI_indices.jpg
Zdroj: MSCI Barra a FINEZ Investment Management, data k 16. 4. 2010

Nejhorší výsledek zaznamenal akciový trh v Irsku, který se v roce 2008 propadl do hlubin podobných Mariánskému příkopu a pohybuje se dnes okolo hodnot, jaké měl před dvaceti lety. Podobně odstrašující případ je Japonsko. Tamní akciový trh má dnes poloviční hodnotu ve srovnání s koncem osmdesátých let.

Ovšem i mezi rozvinutými trhy bychom našli kladné zhodnocení. Nejlépe si v uplynulých deseti letech vedly Austrálie, Kanada a Norsko. Co mají společného? Jedná se o významné exportéry komodit, z čehož profituje jak akciový trh (vysoké zastoupení těžebních společností), tak celá ekonomika.

Graf indexu MSCI Ireland
2010_04_16_MSCI_Ireland.jpg
Zdroj: MSCI Barra

Z rozvíjejících se trhů (tzv. emerging markets) zaznamenal za uplynulých deset let nejvyšší zhodnocení kolumbijský akciový trh s téměř 30 % p.a. následovaný trhem peruánským (21 % p.a.), indonéským (18 % p.a.) a brazilským (17 % p.a.). Opět si všimněte, že se jedná o významné světové producenty a exportéry komodit. Vměstnal se mezi ně ještě Egypt s růstem akciového trhu o 21 % p.a., ovšem pouze v lokální měně, po přepočtu do dolaru nebo eura by mírně zaostával.

Také český Franta Investor moc dobře ví, že kdo koupil ČEZ, vydělal majlant. A nejen ČEZ. Index MSCI Czech Republic vzrostl za uplynulých deset let o 11 % p.a. Navíc koruna během té doby výrazně posílila, takže třeba americký investor by po přepočtu do dolarů měl výnos 19 % p.a.

Graf indexu MSCI Japan
2010_04_16_MSCI_Japan.jpg
Zdroj: MSCI Barra

Je nutné sledovat rentabilitu investice

Pozor, nikdo neříká, že i v následující dekádě rozvíjející se trhy porostou v průměru o 8 % p.a. nebo dokonce víc. A už vůbec bych se neodvážil odhadovat, že český trh udrží tempo 11 % p.a., to je hodně naivní představa.

Ceny akcií rostou ze třech důvodů:
1) inflace
2) růst zisků společnosti (růst rentability investice)
3) klesající požadovaná rentabilita investice ze strany investorů

Inflaci neovlivníte, ale stojí za zmínku, že akcie představují dlouhodobě velmi dobrou ochranu před inflací. Aby akcie rostly nad inflaci, musí nastat jeden z dalších dvou bodů. Avšak kupovat akcie pouze s tím, že dnes je P/E 10 (např. akcie ČEZ) a akcie nejsou tedy z historického pohledu předražené, to je ryze spekulace, že investoři budou ochotní akceptovat vyšší P/E (aneb nižší rentabilitu investice).

Graf indexu MSCI Czech Republic
2010_04_16_MSCI_Czech_Republic.jpg
Zdroj: MSCI Barra

Moudrý investor vyhledává takové akcie, které mají nízké P/E a zároveň očekává růst zisků společnosti, tedy investice s vysokou rentabilitou, jež může ještě dále růst vlivem rostoucích zisků firmy. Zrovna akcie společností obchodovaných na české burze moc velký prostor pro růst tržeb a zisků nemají. Ačkoliv jsme prozatím ještě zařazeni mezi emerging markets, náš trh už je zasycený.

Daleko lepší vyhlídky mají v tomto směru akcie brazilské, čínské, indické, mexické, indonéské a akcie z dalších velkých rozvíjejících se trhů, kde rychlým tempem roste střední třída obyvatelstva a její koupěschopnost. Šanci navyšovat rychle zisky mají také akcie menších technologických společností. Ve většině případů ale bývá očekávání rostoucích zisků již zahrnuto v ceně akcií, ty pak mívají vyšší P/E (nižší rentabilitu) než akcie velkých zavedených firem s malým potenciálem další expanze.

Graf indexu MSCI Colombia
2010_04_16_MSCI_Colombia.jpg
Zdroj: MSCI Barra

Co čekat v další dekádě?

Před rokem byly akcie výrazně podhodnocené, na trzích panoval strach a do cen akcií se promítala velmi pesimistická očekávání. Nyní nepovažuji akcie za podhodnocené ani nadhodnocené, do cen jsou dle mého názoru zahrnuta realistická očekávání, a to nejen mírně rostoucích zisků, ale také očekávání zvýšené inflace - na to mnoho analytiků zapomíná.

Z toho plyne závěr, nečekejte v tomto roce ani v následující dekádě další závratné výnosy akcií. Z dlouhodobého hlediska by růst akciových trhů měl odpovídat růstu nominálního HDP. U akcií velkých společností na rozvinutých trzích je tudíž reálné očekávat růst zhruba o dva procentní body nad inflací. Akcie emerging markets (vyjma střední Evropy) by i nadále měly přinášet vyšší výnosy s dlouhodobým růstem 4-5 procentních bodů nad inflací.

Ale nechci už slyšet žádné řeči o tom, že akcie deset let nevydělaly. Jestli někdo nevydělal, tak pouze investor, který vybral „špatné akcie" (příliš draze oceněné - s nízkou rentabilitou). To už je hloupost každého jedince, že kupuje nerentabilní investice.

Psáno pro portál Finmag.cz.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
23. 4. 2010

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (49.9 + 25.3) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem fondů Otakar a Ernest. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru