Mapa webu

Mapa webu vám pomůže lépe se zorientovat na našich webových stránkách.

 1. Kouzlo pravidelného investování
 2. Chci být rentiérem. Kam investovat volné miliony?
 3. Jak vyzrát na emerging markets
 1. Vývoj na trzích - září 2017
 2. Vývoj na trzích - srpen 2017
 3. Vývoj na trzích - červenec 2017
 1. Důsledky vyšší inflace: 7 předpovědí pro následující 3 roky
 2. Co přinese rok 2017 na finančních trzích?
 3. Jak na investice v "době Trumpské"?
 1. Akcie Apple - nakousnuté jablko z pohledu investora
 2. Srovnání výkonnosti, rizika a ocenění akciových trhů
 3. Pražská burza: v hlavní roli dividendy
 1. Benzín a nafta zlevní
 2. Komodity – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 3. Nejlepší investice roku 2016? Akcie těžařů zlata
 1. Výnosový potenciál dluhopisových fondů
 2. Pozor na high yield dluhopisy – bomba tiká
 3. Dluhopisy – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 1. Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty
 2. Místo bytu nemovitostní fond. Na co si dát pozor?
 3. Spadnou ceny nemovitostí?
 1. 10 týdnů od konce intervencí: koruna posiluje
 2. Měny – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 3. Blíží se konec intervencí. S čím kalkulovat?
 1. Fond-show: Templeton Emerging Markets Smaller Companies
 2. Fond-show: Generali Fond zlatý
 3. Fond-show: Pioneer Strategic Income
 1. Obnovení obchodu s Íránem pomůže Evropě
 2. Nakopne MS ve fotbale brazilskou ekonomiku?
 3. Přichází opět čas na emerging markets?
 1. Na očekávaném růstu ceny uranu lze snadno vydělat
 2. Těžební sektor zažívá špatné období
 3. Měď - strategická surovina a dlouhodobá investice
 1. Úroky zatím zůstávají, ale brzy porostou
 2. Roste v ČR životní úroveň?
 3. Tři příběhy, kterak se zajistit na penzi
„S Vašimi službami jsem velmi spokojen, Vaše předpoklady se většinou opravdu plní a při pohledu na reporty je vidět, že mé vyvážené portfolio přesně kopíruje zadání jak na straně výnosu, tak rizika.“ Ota Š. - Praha