Mapa webu

Mapa webu vám pomůže lépe se zorientovat na našich webových stránkách.

 1. Jak investují bohatí
 2. Finanční renta: sexy řešení a jak neplatit daně
 3. Podílový fond nebo ETF?
 1. Vývoj na trzích - červenec 2018
 2. Vývoj na trzích - červen 2018
 3. Vývoj na trzích - květen 2018
 1. Důsledky vyšší inflace: 7 předpovědí pro následující 3 roky
 2. Co přinese rok 2017 na finančních trzích?
 3. Jak na investice v "době Trumpské"?
 1. Nejhodnotnější firmy: 6 adeptů na bilionovou hranici
 2. Nové akcie na pražské burze
 3. Akcie ve výprodeji? Zachovejte klid
 1. Proč (ne)zařadit zlato do portfolia?
 2. Komodity – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 3. Benzín a nafta zlevní
 1. Dluhopisy – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Výnosový potenciál dluhopisových fondů
 3. Pozor na high yield dluhopisy – bomba tiká
 1. Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty
 2. Místo bytu nemovitostní fond. Na co si dát pozor?
 3. Spadnou ceny nemovitostí?
 1. Měny – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Osm měsíců od konce intervencí
 3. Bitcoin je ukázková bublina
 1. Fond-show: NN (L) International Czech Equity
 2. Fond-show: Partners Universe 6
 3. Fond-show: C-Quadrat Arts Total Return Balanced
 1. Obnovení obchodu s Íránem pomůže Evropě
 2. Nakopne MS ve fotbale brazilskou ekonomiku?
 3. Přichází opět čas na emerging markets?
 1. Na očekávaném růstu ceny uranu lze snadno vydělat
 2. Těžební sektor zažívá špatné období
 3. Měď - strategická surovina a dlouhodobá investice
 1. Důsledky vyšší inflace v ČR
 2. Úroky zatím zůstávají, ale brzy porostou
 3. Roste v ČR životní úroveň?
„Se službami firmy FINEZ jsem maximálně spokojen, a to jak s výběrem investic, tak i s péčí o zákazníka.“ Jiří O. - Praha