Mapa webu

Mapa webu vám pomůže lépe se zorientovat na našich webových stránkách.

 1. Finanční renta: sexy řešení a jak neplatit daně
 2. Podílový fond nebo ETF?
 3. Pravidelné investice: Nikdy ne s předplaceným poplatkem
 1. Vývoj na trzích - květen 2018
 2. Vývoj na trzích - duben 2018
 3. Vývoj na trzích - březen 2018
 1. Důsledky vyšší inflace: 7 předpovědí pro následující 3 roky
 2. Co přinese rok 2017 na finančních trzích?
 3. Jak na investice v "době Trumpské"?
 1. Nejhodnotnější firmy: 6 adeptů na bilionovou hranici
 2. Nové akcie na pražské burze
 3. Akcie ve výprodeji? Zachovejte klid
 1. Komodity – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Benzín a nafta zlevní
 3. Komodity – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 1. Dluhopisy – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Výnosový potenciál dluhopisových fondů
 3. Pozor na high yield dluhopisy – bomba tiká
 1. Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty
 2. Místo bytu nemovitostní fond. Na co si dát pozor?
 3. Spadnou ceny nemovitostí?
 1. Měny – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Osm měsíců od konce intervencí
 3. Bitcoin je ukázková bublina
 1. Fond-show: Fidelity Asian Special Situations
 2. Fond-show: Conseq Active Invest Vyvážený
 3. Doplňkové penzijní spoření - Dynamické fondy
 1. Obnovení obchodu s Íránem pomůže Evropě
 2. Nakopne MS ve fotbale brazilskou ekonomiku?
 3. Přichází opět čas na emerging markets?
 1. Na očekávaném růstu ceny uranu lze snadno vydělat
 2. Těžební sektor zažívá špatné období
 3. Měď - strategická surovina a dlouhodobá investice
 1. Úroky zatím zůstávají, ale brzy porostou
 2. Roste v ČR životní úroveň?
 3. Tři příběhy, kterak se zajistit na penzi
„Se službami firmy FINEZ jsem maximálně spokojen, a to jak s výběrem investic, tak i s péčí o zákazníka.“ Jiří O. - Praha