Mapa webu

Mapa webu vám pomůže lépe se zorientovat na našich webových stránkách.

 1. Kouzlo pravidelného investování
 2. Chci být rentiérem. Kam investovat volné miliony?
 3. Jak vyzrát na emerging markets
 1. Vývoj na trzích - prosinec 2017
 2. Ohlédnutí za rokem 2017 na finančních trzích
 3. Vývoj na trzích - listopad 2017
 1. Důsledky vyšší inflace: 7 předpovědí pro následující 3 roky
 2. Co přinese rok 2017 na finančních trzích?
 3. Jak na investice v "době Trumpské"?
 1. Akcie – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Akcie Apple - nakousnuté jablko z pohledu investora
 3. Srovnání výkonnosti, rizika a ocenění akciových trhů
 1. Benzín a nafta zlevní
 2. Komodity – bilancování roku 2016 a výhled na rok 2017
 3. Nejlepší investice roku 2016? Akcie těžařů zlata
 1. Dluhopisy – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Výnosový potenciál dluhopisových fondů
 3. Pozor na high yield dluhopisy – bomba tiká
 1. Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty
 2. Místo bytu nemovitostní fond. Na co si dát pozor?
 3. Spadnou ceny nemovitostí?
 1. Osm měsíců od konce intervencí
 2. Bitcoin je ukázková bublina
 3. 10 týdnů od konce intervencí: koruna posiluje
 1. Fond-show: DRFG AIF Real Estate Fund
 2. Fond-show: Generali Fond korporátních dluhopisů
 3. Fond-show: Fidelity World Fund
 1. Obnovení obchodu s Íránem pomůže Evropě
 2. Nakopne MS ve fotbale brazilskou ekonomiku?
 3. Přichází opět čas na emerging markets?
 1. Na očekávaném růstu ceny uranu lze snadno vydělat
 2. Těžební sektor zažívá špatné období
 3. Měď - strategická surovina a dlouhodobá investice
 1. Úroky zatím zůstávají, ale brzy porostou
 2. Roste v ČR životní úroveň?
 3. Tři příběhy, kterak se zajistit na penzi
„Se společností FINEZ jsem maximálně spokojena, ať jde o komunikaci, přístup i výsledky mého portfolia.“ Romana B. - Trutnov