Mapa webu

Mapa webu vám pomůže lépe se zorientovat na našich webových stránkách.

 1. Podle čeho vybrat vhodnou investici?
 2. Jak investují bohatí
 3. Finanční renta: sexy řešení a jak neplatit daně
 1. Vývoj na trzích - listopad 2018
 2. Vývoj na trzích - říjen 2018
 3. Vývoj na trzích - září 2018
 1. Důsledky vyšší inflace: 7 předpovědí pro následující 3 roky
 2. Co přinese rok 2017 na finančních trzích?
 3. Jak na investice v "době Trumpské"?
 1. Panika na trzích: Medvěd se po 10 letech probouzí
 2. Nejhodnotnější firmy: 6 adeptů na bilionovou hranici
 3. Nové akcie na pražské burze
 1. Proč (ne)zařadit zlato do portfolia?
 2. Komodity – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 3. Benzín a nafta zlevní
 1. Inverzní výnosová křivka varuje před recesí
 2. Stát opráší dluhopisy pro občany
 3. Dluhopisy – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 1. Orná půda: dobrý uchovatel hodnoty
 2. Místo bytu nemovitostní fond. Na co si dát pozor?
 3. Spadnou ceny nemovitostí?
 1. Měny – bilancování roku 2017 a výhled na rok 2018
 2. Osm měsíců od konce intervencí
 3. Bitcoin je ukázková bublina
 1. Fond-show: Generali Fond živé planety
 2. Fond-show: Accolade Industrial Fund
 3. Fond-show: Franklin Biotechnology Discovery
 1. Obnovení obchodu s Íránem pomůže Evropě
 2. Nakopne MS ve fotbale brazilskou ekonomiku?
 3. Přichází opět čas na emerging markets?
 1. Na očekávaném růstu ceny uranu lze snadno vydělat
 2. Těžební sektor zažívá špatné období
 3. Měď - strategická surovina a dlouhodobá investice
 1. Má ještě smysl stavební spoření?
 2. Využíváme efektivně penzijní fondy?
 3. Kam spoří a jak celkově hospodaří české domácnosti
„Se službami firmy FINEZ jsem maximálně spokojen, a to jak s výběrem investic, tak i s péčí o zákazníka.“ Jiří O.