Privátní investiční poradenství

Jan Traxler, nebo jiný investiční poradce pod jeho dozorem, vám připraví individuální plán, jak zhodnotit úspory, zajistit se na stáří, čerpat finanční rentu... a pomůže vám dlouhodobě spravovat vaše investice.

Umíme velmi efektivně řešit investice do nemovitostí, půdy, akcií, dluhopisů i komodit. Majetnější klienti s námi mohou investovat i do start-up projektů, developerských projektů, komerčních nemovitostí apod.

Nejčastější případy, které s klienty řešíme:

Spoření na důchod

Ukázka: Z měsíční úložky 20 tis. Kč po 12 letech 4 mil. Kč, výnos 1,2 mil. Kč

Spoření na důchod

"Pravidelně si spoříme,
abychom se zabezpečili
na stáří."

Spoření na důchod

Bezpečné zhodnocení úspor

Ukázka: Z investované částky 3 mil. Kč po 12 letech výnos 2,3 mil. Kč

Bezpečné zhodnocení úspor

"Chráním své úspory před
inflací. Proto investuji,
ale opatrně."

Bezpečné zhodnocení úspor

Čerpání pravidelné renty

Ukázka: Z investice 10 mil. Kč měsíční renta 30 tis. Kč

Čerpání pravidelné renty

"Dobře jsem investoval
a dnes žiju jako rentiér
z výnosů mých investic."

Čerpání pravidelné renty

Máte zájem o schůzku s poradcem FINEZ?Jak pracujeme?

Stabilita

Nespekulujeme. Preferujeme dlouhodobé investice. Vždy dbáme na dobré rozložení rizika a měnové zajištění. Prioritu vnímáme ve stabilitě a dlouhodobé ochraně před inflací. Nikdy neslibujeme nereálné výnosy.

Efektivita

Hledáme vždy pro klienty časově, daňově a nákladově nejefektivnější řešení.

Často k investicím využíváme investiční fondy včetně mnoha zajímavých fondů pro kvalifikované investory. Pro naše klienty jsme pak běžně schopní u fondů zajistit o 40-80 % nižší vstupní poplatky, při investici nad 20 mil. Kč nulové vstupní poplatky.

Férová provize

Cena za dlouhodobý servis: 10 % ze zisku (min. 3000 Kč ročně) bez DPH

Dlouhodobý servis

O klienty a jejich investice se dlouhodobě staráme. V rámci této průběžné péče

  • získáváte snížené vstupní poplatky u jednotlivých fondů až o 80 %
  • dostáváte každý měsíc report vývoje Vašich investic se stručným komentářem
  • dostáváte doporučení na případné úpravy v portfoliu nebo mimořádné investice
  • máte nárok na osobní konzultace
  • Vám pomáháme vyřizovat administrativu okolo investic včetně zdanění výnosů

Dlouhodobý servis poskytujeme pouze klientům od 3 mil. Kč.

Klientům s menším kapitálem jednorázově poradíme (cena jednorázové konzultace 1500 Kč/hod), ale dlouhodobý servis by nebyl pro ani jednu stranu rentabilní.

Máte zájem o schůzku s poradcem FINEZ?Před poskytnutím služby si podrobně prostudujte dokument Informace pro zákazníky FINEZ Investment Management.

„Se službami firmy FINEZ jsem maximálně spokojen, a to jak s výběrem investic, tak i s péčí o zákazníka.“ Jiří O.